• <

Wynik wyszukiwania - "fracht" - Wiadomości

Kryzys na Morzu Czerwonym wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 2-5/2024)

Jak do tej pory groźna dla żeglugi sytuacja na Morzu Czerwonym nie miała aż tak bardzo znaczącego wpływu na poziom obserwowanych stawek czarterowych oraz oferowanych frachtów. To jednak zaczyna się coraz bardziej zmieniać. Dostępność przestrzeni ładunkowych oferowanych na rynkach maleje. Pogłębiający się kryzys i potrzeba wykorzystania przez statki dłuższych i zarazem bezpieczniejszych tras zwiększają koszty. Tworzy się presja wśród armatorów na zwiększanie oferowanych cen frachtów.
20.02.2024

Czarter na podróż – zakończenie okresu ładowania

Okres ładowania („laytime”) jest ustalonym (umownie lub zwyczajowo) okresem, będącym w wyłącznej dyspozycji frachtującego (czarterującego), przeznaczonym do przeprowadzenia operacji za/wyładunkowych towaru objętego daną umową czarteru.
07.02.2024

Konosament – klauzule zwalniające z odpowiedzialności z tytułu „misdelivery”

W 1909, precedens „Chartered Bank of India Australia and China v British India Steam Navigation Co” [1909] AC 369 (PC), opowiedział się za możliwością umownego wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika z tytułu zawinionego wydania ładunku bez konosamentu (to jest naruszenie przez przewoźnika konosamentowej umowy frachtowej, które to naruszenie miało charakter „fundamental breach of the contract”).
29.12.2023

Kontenerowce płyną na stratach. Będą szorować po dnie do 2028 roku?

Czy operatorzy kontenerowców będą oglądać dno w budżetach do 2028 r.? A z nimi gestorzy ładunków, spedytorzy, logistycy i terminale? 2023 r. nie był dobry dla operatorów statków kontenerowych. 2024 r. ma być nie lepszy, nie tylko dla armatorów liniowych.
25.12.2023

Stena Line uruchomi nowe połączenie frachtowe z Dublina do Birkenhead

Stena Line oficjalnie ogłosiła swoje plany dotyczące uruchomienia nowego połączenia frachtowego, z Dublina w Irlandii do Birkenhead (Liverpool) w Wielkiej Brytanii, w drugiej połowie lutego 2024 roku.
15.12.2023

Dalsze spadki na horyzoncie? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 43 – 46/2023)

Pewna stabilizacja, a nawet niewielkie wzrosty oferowanych frachtów, a także stawek czarterowych odnotowano w segmencie przewozów drobnicowcami wielozadaniowymi. W niektórych przypadkach nieco lepsze warunki zanotowano również na rynkach przewozów kontenerowych. Jest to jednak jedynie chwilowa i nieznaczna zmiana. Być może wynika również z wahań sezonowych. Większość z analityków rynku nie przewiduje jednak większych wzrostów w najbliższym czasie.
28.11.2023

Aktywnie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 41-44/2023)

Według danych Golden Destiny oraz innych źródeł shipbrokerskich dla masowców, ale również tankowców ostatnie tygodnie to czas intensywnych transakcji na rynku jednostek używanych. Niewiele było za to transakcji dotyczących złomowań. Dość aktywnie było również na rynku nowych zamówień, co być może było pokłosiem bardziej pozytywnych perspektyw dla rynków frachtowych i czarterowych.
14.11.2023

Atmosfera chaosu i niepewności wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrosty poziomów czarterów i frachtów w żegludze masowej. To również bardzo duża niepewność płynąca z wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a także kontynuowanej wojny na Ukrainie. Ma to znaczący wpływ na transport morski realizowany na Morzu Czarnym. Dane rynków wskazują na dalsze spowolnienie gospodarek państw zachodnich.
30.10.2023

Okres małej stabilizacji. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 31-35/2023)

Ostatnie tygodnie to raczej spadki warunków frachtowych i czarterowych dla tonażu zbiornikowcowego. Z kolei dla przewozów masowych można było mówić o pewnej stabilizacji.
17.09.2023

Czas dyskusji na temat stawek. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 29-32/2023)

Jak pokazują dane rynkowe wybranych segmentów żeglugi w ostatnich tygodniach parametry zaczęły się poprawiać. Czy jest to początek stałej tendencji, czy tylko chwilowe wzrosty wynikające wprost z sytuacji i warunków rynkowych? Okres kilku tygodni jest zbyt krótki do przeprowadzenia takiej analizy, jednakże zapatrywania analityków są umiarkowanie optymistyczne.
31.08.2023

Branża transportowa na ostrym zakręcie

Ochłodzenie gospodarcze zaskoczyło właścicieli firm przewozowych, którzy w tym roku niemal na pewno zanotują spore straty. Na poprawę koniunktury trzeba poczekać co najmniej rok - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".
10.08.2023

Maersk zanotował duży spadek przychodów w drugim kwartale roku

Maersk - duński gigant specjalizujący się w spedycji towarów i transporcie morskim, w drugim kwartale 2023 roku odnotował znaczny spadek przychodów. Są one mniejsze aż o 40 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, spadając do poziomu 12,9 miliarda dolarów. Grupa spodziewa się, że cały bieżący rok będzie okresowo trudny pod względem działalności gospodarczej.
04.08.2023

Rynek żeglugowy na wakacjach. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 25-27/2023)

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi perspektywami.
14.07.2023

Wróżenie z fusów. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 20 – 25/2023)

Ostatnie tygodnie to kontynuacja słabego okresu dla wielu segmentów transportu morskiego. Słabe parametry rynku notował przede wszystkim transport kontenerowy. Jednak skomplikowana sytuacja była również w segmencie przewozów ładunków breakbulk oraz ładunków inwestycyjnych i ponadgabarytowych. Zagmatwanie sytuacji rynkowej powoduje, że jakiekolwiek przewidywanie przyszłych warunków rynku żeglugowego jest coraz trudniejsze.
02.07.2023

Rynkowy kogel-mogel. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 18-23/2023)

Ostatnie tygodnie to ciężkie warunki na rynku przewozów masowych, ale na szczęście z niewielką tendencją wzrostową, która być może nadal będzie kontynuowana. Liczą na to oczywiście przewoźnicy. Na rynkach przewozów ropy naftowej i produktów pochodnych panowała z kolei bardzo zróżnicowana sytuacja. Przewozy surowej ropy naftowej generowały głównie straty, natomiast wzrosty obserwowano w tzw. segmencie „clean”. w panowały umiarkowanie pozytywne nastroje, co objawiało się w pro
19.06.2023

Nawigowanie pomiędzy globalnymi sporami. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 16 – 19/2023)

Nadal główny wpływ na sytuację geopolityczną jak i ekonomiczną światowej gospodarki mają obecne wydarzenia, które odbywają się na międzynarodowej arenie. Spory między USA i Chinami, trwająca na Ukrainie wojna i wiele innych wydarzeń niewątpliwe zaburzają dotychczasowe rozumienie zależności i wzorców handlu międzynarodowego, w tym morskiego. Ten proces trwa już od wielu miesięcy. Zmiany na rynku a także nieustanne dostosowywanie do ciężkiej sytuacji przez przewoźników nieustannie trwają.
29.05.2023

Baltic Dry Index zalicza spadek, ale jest lepiej niż było

Główny indeks frachtu morskiego Baltic Exchange, który mierzy koszty transportu towarów na całym świecie, spadł we wtorek dziewiąty dzień z rzędu, osiągając poziom z 8 marca. Mimo trwających od dwóch miesięcy wahań, koszt transportu towarów największymi statkami utrzymuje poziom w porównaniu z okresem od grudnia do lutego, gdy wartość frachtu była najniższa od czasu wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 roku.
24.05.2023

Kenia będzie transportować uprawy do UE statkami

Kenia, która jest jednym z czołowych afrykańskich eksporterów upraw ogrodniczych i szklarniowych, chce przejść w większej mierze na transport morski.
23.05.2023

Linie HMM odnotowały 90-procentowy spadek zysków

Południowokoreańskie linie kontenerowe HMM zanotowały w pierwszym kwartale roku aż 90-procentowy spadek zysków. Kierownictwo już zapowiedziało obniżenie kosztów operacyjnych w poszukiwaniu oszczędności.
15.05.2023

Stabilizacja przed wzrostami? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 11 – 15/2023)

W ostatnich tygodniach obserwowano stabilizację rynków frachtów i czarterowych, co napawało wiele podmiotów rynkowych optymizmem. Pojawiło się też sporo informacji mogących wpływać na poprawę tych warunków w dalszej przyszłości. Mowa tutaj między innymi o zapowiedziach złomowań w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy sporej ilości kontenerowców. Jednak nie bez znaczenia będzie również stan i perspektywy światowej gospodarki w kolejnych miesiącach i latach.
26.04.2023

Lekka poprawa parametrów rynku po pierwszym kwartale. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 10-14/2023)

Według Międzynarodowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization) globalny handel spadnie z poziomu 2,2 % odnotowanych w 2022 roku do poziomu około 1,7 % w roku 2023. Aczkolwiek przewidywania na 2024 rok są dużo lepsze. Według prognoz WTO ma nastąpić mocniejszy rozwój światowej gospodarki, co przełoży się również na poprawę parametrów międzynarodowego handlu, w tym tego realizowanego drogą morską.
20.04.2023

Indeksy wciąż spadają, ale liderzy rynku upatrują szanse w rozwijających się rynkach Europy Środkowo - Wschodniej. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 6– 10/2023)

Kolejne tygodnie roku to kontynuacja negatywnych trendów na rynkach frachtowych i czarterowych w rozpatrywanych segmentach.
26.03.2023

Czy rynek azjatycki przebudzi żeglugę? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 7-9/2023)

Ostatnie tygodnie to nieco pozytywniejsza atmosfera na rynkach frachtowych i czarterowych jednostek masowych. Z różnych regionów, dla różnych segmentów zaczęły napływać całkiem pozytywne wieści na temat zapotrzebowania na tonaż. Z kolei na rynku przewozów ładunków ropy naftowej i jej pochodnych nadal sporo zamieszania. Sytuacja w tym segmencie zależała od wielu czynników, tj. typ statku, obsługiwany obszar, itp. Indie są obecnie trzecim największym importerem ropy na świecie
10.03.2023

Rynek frachtowy masowców i zbiornikowców przed wielkimi zmianami. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 1-6/2023)

Początek nowego roku zapowiada duże zmiany w kolejnych jego miesiącach. Słabnąca podaż ładunków, szczególnie przewozów masowych powoduje, iż warunki frachtowe są bardzo marne. Taka sytuacja może doprowadzić do daleko idących zmian. Ich symptomy widać w ostatnich tygodniach.
25.02.2023

Indeksy nadal w dół, ale negatywne trendy wyhamowują. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 2– 5/2023)

Nastroje w branży transportu morskiego nadal nie są zbyt optymistyczne. Kontynuacja spadków najważniejszych indeksów branżowych negatywnie wpływa na nastroje wielu podmiotów rynku. Jednakże niektóre polityki inwestycyjne armatorów jeszcze do niedawna mogły zaskakiwać, co widoczne było przede wszystkim w branży kontenerowej. Są jednak tutaj pewne symptomy, które mogą świadczyć o tym, że jednak i tutaj trwa wyhamowywanie inwestycji i zwiększanie złomowań, które mogą pomóc w stabilizacji warunków rynku transportu kontenerowego.
09.02.2023

Indeks masowych statków towarowych tonie już piąty raz z rzędu

Główny indeks frachtu morskiego, śledzący stawki dla statków przewożących suche towary masowe, spadł piąty tydzień z rzędu, pod presją słabszych stawek w różnych segmentach statków. Ogólny indeks, który uwzględnia stawki dla statków typu capesize, panamax i supramax przewożących suche towary masowe, spadł o 19 punktów, czyli około 3%, do 621, najniższego poziomu od połowy czerwca 2020 roku.
06.02.2023

Przygotowania do gospodarczego sztormu. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 50/2022 – 1/2023)

Głosy analityków płynące z wielu stron podkreślają, iż 2023 rok może być dla światowej gospodarki bardzo trudny. Chodzi o spodziewane spowolnienie gospodarcze oraz niepewność, co do dalszego rozwoju rynków konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Oczywiście będzie to miało w konsekwencji przełożenie na transport morski.
29.01.2023

Czarter na podróż – kwit sternika („Mate’s receipt”)

Wydanie czy przekazanie ładunku przez frachtującego („shipper”) przewoźnikowi („carrier”) do przewozu w ramach konosamentowej umowy frachtowej (umowy o przewóz ładunku na podstawie konosamentu), często poprzedzone jest wydaniem przez przewoźnika specyficznego dokumentu przewozowego zwanego „kwitem sternika” („mate’s receipt”).
18.01.2023

Rynki frachtowe w trybie świętowania. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 48-52/2022)

Koniec roku to dla wielu rynków frachtowych i czarterowych okres nasilającej się presji cenowej, wynikającej z ogólnej sytuacji gospodarczej jak i sezonowego spowolnienia. Wynikały one nie tylko z okresu świątecznego, ale spadającej podaży ładunków wynikającej między innymi z zaostrzającej się sytuacji pandemicznej w Chinach, a więc ważnym ośrodku generującym w znaczący sposób globalne zapotrzebowanie na surowce i ich transport. Według analityków taka sytuacja będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach.
15.01.2023

Koniec boomu w kontenerach. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 46-49/2022)

Obecne warunki rynku frachtowego i czarterowego dla jednostek kontenerowych dały się już mocno we znaki niemal wszystkim przewoźnikom. W ostatnich tygodniach obserwowało się coraz więcej decyzji dotyczących złomowań tego typu jednostek. Szczególnie dotyczy to mniejszego tonażu.
22.12.2022

Turbulencje rynków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 44-47/2022)

Niepokojące sygnały zwalniającej chińskiej gospodarki, która w okresach turbulencji ekonomicznych ostatnich lat była zawsze motorem napędowym gospodarki światowej, wpływają na dość ponure prognozy światowego handlu morskiego dla wielu segmentów żeglugi. Z drugiej strony zapotrzebowanie na tankowce i statki do przewozu gazu jest duże i te rynki reprezentują dobre lub coraz lepsze warunki frachtowe i czarterowe.
06.12.2022

Chińczyk w końcu w niemieckim porcie. Czy europejskie porty mają się czego obawiać?

Chińskie udziały w portach obejmują cały świat, ale to właśnie najnowsza inwestycja COSCO w hamburski terminalu kontenerowym Tollerot stanowi temat dyskusji ostatnich dni.
02.11.2022

Xeneta koryguje "mity" o zaniepokojeniu wysokimi cenami bunkru i frachtów

38% klientów Xenty spodziewa się spadku w najbliższym czasie frachtu morskiego o około 5%, 78% klientów akceptowało ceny bunkra w III kwartale br., 52% klientów renegocjowało ceny kontraktów, utrzymując umowy na transport jako nadal ważne – krótko podsumowuje wyniki badań klientów Molly Van Deursen, Marketing Coordinator w Xeneta.
14.09.2022

Dekarbonizacja w transporcie morskim. Frachty mogą wzrosnąć nawet o 30%. Zapłaci klient

Wszyscy zgadzają się, że trzeba zmniejszyć emisję szkodliwych substancji w wyniku aktywności człowieka. Po ponad dekadzie sporów i oporów, w maju większość państw zgodziła się co do potrzeby ustalenia ceny emisji dwutlenku węgla na emisje ze statków. Działacze kampanii okrzyknęli to „poważnym przełomem”. Klienci otrzymają ten „przełom” w fakturach za frachty.
23.08.2022

Amerykanie tworzą nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników

Federalna Komisja Morska Stanów Zjednoczonych (FMC) ogłosiła w ostatni piątek lipca, że utworzy nowe biuro, które zajmie się egzekwowaniem i przestrzeganiem przepisów przez przewoźników oceanicznych, którzy nadużywali swojej pozycji do pobierania nadzwyczajnych opłat od amerykańskich klientów. Chodzi o takie działania, które wzmocnią pozycję administracji amerykańskiej na polu pilnowania morskich i zamorskich biznesów Amerykanów.
03.08.2022

Wojna zmienia rynek handlu morskiego i energetyki morskiej. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 23-26/2022)

Coraz dłużej trwająca wojna Rosji z Ukrainą powoduje kontynuację głębokich zmian dotychczasowych szlaków żeglugowych oraz rynku energetycznego. Dotyczy to przede wszystkim ładunków zbóż, ropy naftowej oraz gazu i innych surowców mineralnych. Powstające zmiany pozostawią swój ślad na wiele kolejnych lat.
04.07.2022

UNCTAD: Wojna na Ukrainie zakłóca globalne łańcuchy dostaw

Główne porty w Europie zmagają się z kryzysem zdolności magazynowania z powodu nagromadzenia ładunków z Rosji i Ukrainy. Sytuacja ta zakłóciła operacje transportu kontenerowego i spowodowała, że globalne łańcuchy wartości znalazły się w rozsypce, stwierdza UNCTAD.
02.07.2022

Wojna w Ukrainie komplikuje sytuację w transporcie oceanicznym. Wstrzymane kontenery do Rosji blokują europejskie porty

Sytuacja w branży żeglugi oceanicznej nie zdążyła się jeszcze na dobre unormować po dwóch latach pandemii COVID-19, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie – kolejny czynnik zaburzający globalne łańcuchy dostaw i wpływający na wysoką inflację. Firmy żeglugowe już odczuły spadek popytu, a za tym poszła obniżka stawek frachtowych o ok. 25 proc.
15.06.2022

Biden krytykuje linie kontenerowe za ceny

Prezydent USA Joe Biden opublikował nagranie, w którym wskazuje, że jedną z przyczyn gwałtownych wzrostów cen jest polityka firm kontenerowych.
14.06.2022

Ekspert: Kluczowa przy doborze frachtu jest terminowość dostaw w przeszłości [RAPORT]

Jak wynika z najnowszego raportu project44 i Transport Intelligence (Ti), dla co czwartego załadowcy najważniejszym czynnikiem podczas wyboru przewoźnika jest obniżenie kosztów operacyjnych. Ponad 20 proc. firm wskazuje, że kluczowa przy doborze frachtu jest terminowość dostaw w przeszłości. Trzecim najistotniejszym kryterium wyboru okazała się widoczność w czasie rzeczywistym, czyli oprogramowanie typu Real-Time Visibility (RTV).
16.05.2022

Kolosalne zmiany na rynku handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 14-18/2022)

Jak przewiduje wielu ze światowych analityków gospodarczych, rozwój międzynarodowego handlu w 2022 roku powinien osiągnąć około 1-2 %. Również dane z kolejnych tygodni wskazują na to, że rynek żeglugowy w tym roku może rzeczywiście wzrastać. Wojna rosyjsko-ukraińska oraz szersze międzynarodowe konflikty polityczno-gospodarcze mocno zaburzają światowe łańcuchy logistyczne. Z drugiej strony ta dynamiczna sytuacja stymuluje do tworzenia nowych rozwiązań transportowych i powstawania alternatywnych ciągów ładunków. Szczególnie dotyczy
10.05.2022

Umowa frachtowa – sankcje USA nałożone na podmioty rosyjskie

Angielski Sąd Gospodarczy (English Commercial Court (HC)) wydał w dniu 03.03.2022 bardzo ciekawe orzeczenie w sprawie ”MUR Shipping BV v RTI Ltd.” [2022] EWHC 467 (Comm). Orzeczenie Sędziego Jacobsa dotyczyło bardzo aktualnych kwestii związanych z sankcjami USA nałożonymi na podmioty rosyjskie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
09.05.2022

Totalna reorientacja rynku i wysokie frachty. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 12-15/2022)

Chaos na rynku żeglugowym odzwierciedla się również w wysokich, ale aktualnie sztucznie utrzymywanych głównie przez wysokie ceny paliw okrętowych stawkach frachtowych i czarterowych. Obecna sytuacja wprowadziła znaczne zamieszanie na rynku i nieustannie towarzyszącą procesom biznesowym wysoką niepewność.
19.04.2022

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 8-11/2022)

Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 24 lutego zapewne nie pozostanie bez znaczenia dla międzynarodowych rynków frachtowych. W pierwszej kolejności może odbić się przede wszystkim na przewozach masowych, a także zbiornikowcowych, ale również i na omawianych w niniejszej analizie segmentach. Również one mogą zostać dotknięte efektami sankcji, zmianami szlaków handlowych oraz innymi szeroko pojętymi zawirowaniami rynku związanymi z konfliktem i jego długofalowymi skutkami.
25.03.2022

Ubezpieczyciele morscy boją się rosyjskich ładunków

Na rynku ubezpieczeń ładunków morskich zapanowała konsternacja – coraz większa liczba ubezpieczycieli nie chce obejmować polisami ładunków zmierzających do Rosji i okolic.
21.03.2022

Firmy spedycyjne wchodzą na rynek kontenerowy

Już dwie duże europejskie firmy spedycyjne postanowiły odpowiedzieć na wciąż jeszcze rosnący popyt na usługi frachtowe, a tym samym skorzystać z rosnących stawek i uruchomiły własne linie kontenerowe.
07.02.2022

Analiza rynku tonażowego (tygodnie 51/2021-3/2022)

Czy nowy rok przyniesie zmiany w dotychczasowych trendach w zakresie tonażu? To wszystko będzie zależeć od warunków rynkowych. Te jednak jak na razie potwierdzają, iż rozwój będzie kontynuowany. Również wszystkie kluczowe destynacje, w których dokonuje się złomowań - wykazują się dużym apetytem i zapotrzebowaniem na tonaż, a więc powrócił tutaj optymizm. Tej sytuacji towarzyszy też stosunkowo niewielka ilość nowych dostaw jednostek. To z kolei powinno konsekwentnie wpływać na kontynuację dobrych warunków dla wielu segmentów żeglu
23.01.2022

Zmowa cenowa linii żeglugowych – Korea Południowa wlepiła kary

Łącznie 81 milionów dolarów muszą zapłacić 23 lokalne i międzynarodowe linie żeglugowe w Korei Południowej. Taką karę za zmowę, mającą na celu ustalanie cen w latach 2003-2018 przyznała tamtejsza Komisja Sprawiedliwego Handlu.
19.01.2022

Kontenery podróżują dwa razy dłużej niż przed pandemią

Ta sama trasa, dwa razy dłuższy czas dostawy. Kontenery potrzebują teraz dwa razy więcej czasu by dotrzeć do miejsca dostawy niż przed pandemią.
10.01.2022

Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 49/2021-1/2022)

Uczestnicy światowych rynków frachtowych na przełomie roku bacznie obserwowali sytuację gospodarczą i polityczną świata, która dawała nieco optymizmu na warunki nowego roku 2022. Rok 2021 w ogólnym ujęciu był jednak dobrym okresem i żeglugowcy, działający w wielu segmentach tego rynku mają nadzieję na kontynuację trendów. Inaczej patrzą na to Ci, którzy za ten fracht muszą płacić.
10.01.2022

Brytyjczycy oskarżają linie kontenerowe o spekulowanie

British International Freight Association podejrzewa, że linie kontenerowe nie grają czysto. Organizacja wezwała rząd Wielkiej Brytanii do zbadania konkurencji na rynku, żeby sprawdzić, czy aktualne wysokie ceny przewozowe mają uzasadnienie.
06.01.2022

Ceny detaliczne napędzane frachtami. W 2022 i 2023 r. frachty będą wysokie

Stawki frachtowe w 2022 r. utrzymają się na wysokim poziomie przewoźników, ponieważ operatorzy oceaniczni planują długoterminowe stawki kontraktów na znacznie wyższym poziomie niż w 2021 r. – to główny wniosek z seminarium internetowego Xenety.
02.01.2022

IKEA ma problem z frachtem, podniesie ceny

IKEA ogłosiła, że ze względu na transport surowców do produkcji będzie musiała podnieść ceny. Podwyżki wyniosą średnio 9 proc.
01.01.2022

Wróżąc z fusów. Jaka będzie gospodarka morska w 2022 roku? [PROGNOZA]

Globalny kryzys łańcucha dostaw, zatory portowe, restrykcje pandemiczne, rekordowe ceny frachtu to wybrane elementy krajobrazu tegorocznej gospodarki morskiej. W oparciu o dostępne dane oraz prognozy wiodących firm konsultingowych (Wood Mackenzie, Fitch, McKinsey&Company, Lloyd’s) pokusimy się o wróżenie z fusów, dokonując własnej prognozy sytuacji w globalnej gospodarce morskiej w nadchodzącym 2022 roku.
29.12.2021

Moody's: w przyszłym roku fracht kontenerowy nie potanieje

Według agencji ratingowej Moody's w przyszłym roku firmy zajmujące się morskim transportem kontenerów w dalszym ciągu będą mogły liczyć na sowite przychody.
21.12.2021

Czarter na podróż – dostarczenie ładunku

Zgodnie z prawem angielskim, co do zasady, na czarterującym spoczywa bezwzględny obowiązek umowny dostarczenia ładunku do przewozu. Jak wyraźnie podkreślił to precedens „Triton v Vitol” (The Nikmary) [2003] EWCA Civ 1715 [2004] 1 Lloyd’s Rep. 50 – „In absence of express stipulations it is the absolute no-delegable duty of the charterer if he can legally do so, to furnish a cargo according to the charter.”
25.11.2021

Zysk Hapag-Lloyd wzrósł 10-krotnie dzięki rekordowym stawkom frachtu

Niemiecka linia kontenerowa Hapag-Lloyd odnotowała w piątek ponad 10-krotny wzrost dziewięciomiesięcznego zysku netto, powołując się na rekordowe stawki frachtowe przy ograniczonej zdolności przewozowej i rosnących wolumenach transportu.
19.11.2021

Zadyszka i chwilowe spowolnienie rynku? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 40-44/2021)

Po bardzo dobrych ostatnich miesiącach dla segmentu masowców mijające tygodnie to już raczej nie tylko korekta „w dół” parametrów rynków frachtowych i czarterowych, ale postępujący najprawdopodobniej krótko – lub nawet średnioterminowy trend spadkowy. Pomimo tego średnioroczny wzrost handlu morskiego liczony rok do rok na ten moment szacuje się na około 4%. Nieco inaczej sytuacja wygląda na rynku offshore, który dzięki wysokim cenom ropy naftowej i jej pochodnych podlega zauważalnemu ożywieniu i dalszej, ale też niełatwej odbudow
08.11.2021

Japońscy spedytorzy czerpią zyski pośród chaosu w łańcuchu dostaw

Nippon Yusen i Kawasaki Kisen Kaisha, największa i trzecia co do wielkości firma żeglugowa w Japonii, odnotowały rekordowe zyski kwartalne, ponieważ skorzystały na wyższych stawkach frachtowych w chaosie, który dotknął globalne łańcuchy dostaw.
05.11.2021

Kosmiczne frachty na morzu. Czy masowce będą wozić kontenery? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 38-41/2021)

Silny post-pandemiczny wzrost gospodarczy, który szacowany jest w 2021 rok na około 6% (-3,2 % w 2020 roku) bardzo sprzyja rozwojowi handlu morskiego. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza pozwala również na rozruch turystyki morskiej. Te rozwojowe trendy potwierdzają również i ostatnie tygodnie, które niosły ze sobą kolejne pozytywne wieści z rynków frachtowych dla przewoźników z wielu segmentów żeglugi morskiej. Nie inaczej sytuacja miała się na rynku czarterowym, który również był w bardzo dobrej kondycji.
18.10.2021

Ceny surowców energetycznych szybują w górę, a frachty mają się dobrze. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-39/2021)

Na świecie ceny surowców zaczęły coraz szybciej rosnąć. Analitycy gospodarczy informują, iż inwestorzy obawiają się o związane z tym zagrożenie w odbudowie światowej gospodarki. Jednym z głównych problemów są znaczące braki zapasu gazu ziemnego w świetle znaczącego wzrostu jego zapotrzebowania. Na rynki frachtowe nadal mają wpływ również kongestie doświadczane w wielu światowych portach. Mowa tutaj między innymi o portach chińskich, ale też i amerykańskich.
08.10.2021

Kontynuacja wzrostów frachtów i stawek czarterowych nadal gwarantowana? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 34-37/2021)

Ostatnie kilka tygodni to okres nadal dobrych wyników rynków frachtowych i czarterowych segmentów: wielozadaniowego, kontenerowego oraz ro-ro i promowego. Postępowała także bardzo ważna kontynuacja odbudowy rynku przewozów pasażerskich realizowanych przez wycieczkowce.
19.09.2021

Kongestie i dobra koniunktura gospodarcza napędzają stawki. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 32-35/2021)

Kolejne tygodnie to kontynuacja passy dobrych wyników frachtowych w wielu segmentach żeglugi. Niemniej jednak na skutek wydarzeń mających miejsce w gospodarce światowej można było również dostrzec nieznaczne pogorszenie niektórych parametrów rynku.
07.09.2021

W pogoni za kontenerem. Globalny kryzys kontenerowy nadal się pogłębia

Mamy do czynienia z ogólnoświatowym kryzysem związanym z brakiem kontenerów, zatorami w portach oraz wysoką konsumpcją. Kryzys kontenerowy wywołuje efekt domina w łańcuchach dostaw, zakłócając globalny handel.
25.08.2021

Ożywienie na rynku powraca na stałe wraz z rosnącymi stawkami frachtu

Aby zobaczyć, jak szybko popyt na towary odbił się po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, nie trzeba szukać dalej niż na rynek ich wysyłki.
24.08.2021

Ebury: fracht z Chin drożeje, alternatywą import z Turcji

Nawet o 600 proc. wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy średni koszt transportu towarów drogą morską z Chin do Europy. Wygranymi w tej sytuacji są m.in. eksporterzy z Turcji. To w ich stronę coraz częściej spoglądają polskie firmy, szukające alternatywy dla importu z Państwa Środka – wskazuje Adam Stosio, dyrektor zarządzający Ebury Polska.
02.08.2021

Czarter na podróż – nominacja portu załadunku

Port załadunku może być wyraźnie określony w czarterze [zob. nasz artykuł: Czarter na podróż – „berth”; „dock”; „port"] lub czarterujący może zostać upoważniony umownie do nominacji takiego portu. Przyjęte i stosowane w shippingu, w takim przypadku formuły – „a port as ordered” lub „to be nominated”, przewidują:
01.07.2021

Na rynku frachtowym jest gorąco! Analiza rynku frachtowego i czarterowego [tygodnie 20-24/2021]

Ostatnie tygodnie to dalszy ciąg dobrych informacji dotyczących wzrostów na rynkach frachtowych i czarterowych dla wielu z segmentów żeglugi międzynarodowej. Wiele wskazuje na to, że gospodarka nabiera rozpędu i pozytywny trend wzrostowy będzie długoterminowy.
30.06.2021

Bałtycki Indeks Towarowy osiąga najwyższe od 11 lat zyski w różnych segmentach

Główny indeks frachtu morskiego Baltic Exchange, śledzący stawki dla statków przewożących suche towary masowe, osiągnął szczyt ponad 11 lat, wzmocniony przez solidniejsze stawki we wszystkich segmentach statków.
29.06.2021

Popyt na tonaż rośnie. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 20-24/2021)

Dzięki polepszającym się już od kilku miesięcy warunkom frachtowym zainteresowanie statkami zarówno nowymi jak i używanymi nadal rośnie. Towarzyszy temu również wzrost ich cen.
28.06.2021

Konosament – deklaracja dotycząca stanu ładunku – LOI

Reguły Hague-Visby 1924/1968/1979 [w zakresie inkorporowanym w UK – COGSA 1971 oraz Merchant Shipping Act 1981], potwierdziły w Art. III (3) (c) – iż frachtujący (shipper) jest uprawniony do żądania od przewoźnika wydania konosamentu określającego, między innymi, zewnętrzny stan i wygląd ładunku („the apparent order and condition of the goods”).
21.06.2021

Pozytywnych prognoz ciąg dalszy. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tydzień 18-22/2021)

W ostatnich tygodniach międzynarodowy rynek frachtowy osiągał w większości przypadków nadal pozytywne wyniki. Odnotowywane spadki indeksów na przełomie tygodnia 20 i 21 wynikały między innymi ze zbiegu dni świątecznych lub wolnych od pracy w wielu regionach świata.
07.06.2021

Konosament (B/L) – funkcja potwierdzająca stan ładunku [„apparent good order and condition”]

Kluczową i historycznie jako pierwszą funkcją konosamentu [zob. Konosament [„bill of lading”] i jego rozwój historyczny w świetle prawa angielskiego] – było i jest potwierdzenie przez przewoźnika przyjęcie ładunku do przewozu.
20.05.2021

Czołowy armator tankowców dziwi się brakowi złomowania w sektorze

Belgijski armator tankowców, Euronav, jest zadziwiony brakiem złomowania na rynku tankowców, biorąc pod uwagę niskie stawki frachtu.
10.05.2021

Spedytorzy muszą się przygotować na kolejne dwa lata wysokich stawek frachtowych

Spedytorzy muszą się pogodzić z kolejnymi dwoma latami wysokich stawek frachtu i ograniczoną podażą – twierdzi agencja konsultingowa, Drewry.
07.05.2021

Maersk z rekordowymi zyskami dzięki wysokim stawkom frachtu

Duński koncern żeglugowy, A.P. Moller – Maersk, zanotował świetny wynik finansowy w 1 kwartale 2021 roku. W tym okresie firma zanotował zysk EBITDA w wysokości 4 mld dolarów, o 2,5 mld dolarów więcej niż rok temu. Przychody natomiast wzrosły o 30 proc., do 12,4 mld dolarów.
06.05.2021

Czy to już moment, na który wszyscy czekali? Raport z rynku żeglugowego (tydzień 14-17/2021)

Rynek frachtowy przewozów suchych masowych oraz rynek jednostek wsparcia branży offshore wykazują się coraz większą dynamiką wzrostów. Tym pozytywnym symptomom towarzyszą informacje na temat nieco większej ilości zakupów statków "z drugiej ręki" niewidzianych od 2007 roku. Aż 7% tonażu zmieniło już swojego właściciela w dotychczasowej części 2021 roku.
04.05.2021

Jeszcze lepsze perspektywy na drugą połowę roku. Raport z rynku żeglugowego (tygodnie 12-15/2021)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost światowego produktu krajowego brutto w 2021 roku na 6%. Ma to nastąpić dzięki postępującej akcji szczepiennej przeciwko pandemii, aktywizacji przemysłowo-usługowej oraz wielostronnym wysokim oczekiwaniom, co do rozwoju globalnej gospodarki w drugiej połowie roku.
20.04.2021

Więcej promów i rejsów P&O Ferries na trasie Calais-Dover

W związku z rosnącym popytem na przewozy frachtowe do i z Wielkiej Brytanii operator promowy P&O Ferries wprowadził na trasę Calais-Dover dodatkowy, czwarty prom – Pride of Kent.
20.04.2021

Problemów nie brakuje, ale życie gospodarcze toczy się dalej. Raport z rynku żeglugowego (tydzień 10-13/2021)

Za sprawą zablokowania Kanału Sueskiego przez kontenerowiec „Ever Given” konsekwencje tego wydarzenia wpłynęły również na inne segmenty żeglugi. W związku z tym wykorzystanie, czyli tzw. utylizacja statków znacznie wzrosła, ponieważ wiele z nich przekierowało się na znacznie dłuższą trasę dookoła Afryki via Przylądek Dobrej Nadziei. Krótkoterminowa dostępność przestrzeni ładunkowych pod przewozy znacznie spadła.
06.04.2021

Rynek frachtów morskich - analiza aktualnej sytuacji

Styczeń i Luty 2021 roku dały nadzieje importerom ładunków z Dalekiego Wschodu na uregulowanie się stawek frachtowych w kolejnych tygodniach. Spadek stawek frachtu o 30-35 %, normująca się sytuacja z dostępnością pustych kontenerów i miejsca na statku, pozwalała na względnie optymistyczne estymacje wysokości cen frachtów na kolejne tygodnie.
26.03.2021

Grupa Fracht wchodzi do Meksyku i Indii – operator uruchomił nowe oddziały, przejmując lokalne firmy

Grupa Fracht, globalny operator logistyczny dla przemysłu, realizując długofalową strategię rozwoju, stale poszerza swoją sieć logistyczną na kluczowych rynkach światowej gospodarki. W marcu, poprzez przejęcia lokalnych firm, Fracht uruchomił dwa nowe oddziały - Fracht Indie i Fracht Logistics Mexico.
18.03.2021

Ożywienie na rynku masowców. Duży wzrost stawek frachtowych

Bałtycki Indeks Towarowy wzrósł w 8 procent, dzięki rosnącemu popytowi na węgiel w Chinach, co zwiększyło stawki masowców Capesize.
18.03.2021

Rynek kontenerowych frachtów morskich - czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

Rynek frachtów morskich w 2020 roku, okazał się być całkowicie poza zasięgiem jakichkolwiek prognoz czy przewidywań analityków. Poziomy stawek frachtów morskich w relacjach importowych z Dalekiego Wschodu do Europy, osiągnęły niebywałe jak dotąd poziomy, destabilizując dotychczasowy rynek. Jedną z głównych przyczyn, które tak bardzo wpłynęły na zmianę rynku, był brak pustych kontenerów na Dalekim Wschodzie, spowodowany w głównej mierze przez zawirowania związane z pandemią COVID19.
10.03.2021

Bałtycki Indeks Towarowy wciąż rośnie

Bałtycki Indeks Towarowy wzrósł w poniedziałek o 10 procent, do najwyższego poziomu od 3 miesięcy, dzięki rosnącemu popytowi na węgiel w Chinach, co zwiększyło stawki masowców Capesize.
12.01.2021

Bałtycki Indeks Towarowy z siódmym wzrostem z rzędu

Bałtycki Indeks Towarowy zanotował w czwartek siódmy wzrost z rzędu, dzięki wzrostom stawek we wszystkich sektorach rynku.
08.01.2021

Europejscy spedytorzy oskarżają przewoźników o łamanie kontraktów w celu podniesienia stawek

W momencie masywnego wzrostu stawek na szlaku Azja-Europa, spedytorzy oskarżają przewoźników o łamanie krótko- i długoterminowych kontraktów, w celu ustalania wyższych stawek frachtowych.
07.01.2021

Grupa Fracht wzmacnia obecność w Ameryce Północnej i uruchamia nowy oddział w Kanadzie

Grupa Fracht, globalny operator logistyczny dla przemysłu, wzmacnia obecność na północnoamerykańskim rynku usług TSL. Firma rozbudowuje zespół i uruchamia kolejny, drugi już oddział w Kanadzie. To dobra wiadomość dla polskiej spółki Fracht, której jedną ze specjalności usług jest organizacja transportów różnych grup ładunków do Ameryki Północnej.
22.10.2020

Fracht FWO Polska poszerza skalę działalności w transporcie morskim

Fracht FWO Polska, operator logistyczny dla przemysłu, poszerza skalę działalności i zasięgi w transporcie morskim. Firma stawia na rozwój spedycji morskiej dla różnych grup towarów, w tym czartery statków na potrzeby transportu niestandardowych ładunków. W lipcu Fracht FWO Polska zrealizował dwie kolejne dostawy morskie w zakresie project cargo – w Europie oraz do Ameryki Południowej.
06.08.2020

VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020

Forum tym razem odbędzie się w dniach 20 – 21 sierpnia w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.
27.07.2020

Kancelaria Prawna Baltic Lawyers Law & maritime solutions

ustanowienia hipotek na jednostkach morskich, rejestracja jednostek morskich, obsługa prawna związana z konsekwencjami szkód na ładunkach kontenerowych, demmurage kontenerów, morski list przewozowy, konosament morski, mariusz sanocki, konosament, prawna obsługa łańcucha dostaw, przepisy nautyczne, prawna obsługa logistyczna, prawna obsługa kontenerowa, prawna obsługa branży frachtowej, prawo morskie krajowe, prawo morskie międzynarodowe, prawo ubezpieczeń w zakresie transportu morskiego, lotniczego i lądowego ,prawo cywilne ,w tym w prawo rodzinne , spadkowe, lokalowe prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia marynarzy na kontraktach u armatorów krajowych i zagranicznych, prawo morskie,yachts & hospitality,analiza umów ubezpieczeniowych jachtów morskich,analiza umów charterowych,reprezentacja członków załóg jachtów wobec pracodawcy,prawne aspekty eksploatacji morskich farm wiertniczych,areszt statku

Partner Stocznia Sp. z o.o.

budowa statków,budowa kadłubów,budowa kadłubów okrętowych,budowa bloków kadłubów,pontony morskie,antykorozja,prace monterskie,prace spawalnicze,stocznia partner,partner stocznia,nabrzeże portowe,produkcja kadłubów wielozadaniowych,frachtowce,tankowce,okręty specjalistyczne,pogłębiarki,cementowce,produkcja kadłubów śródlądowych barek pchanych,konstrukcje pontonów morskich,prace montersko-spawalnicze,usługi wyposażeniowe na ciężkich holownikach,budowa rusztowań,usługi wyposażeniowe na kotwicach

OKMARIT Logistic & Shipbroking Ltd.

OOG & Project Cargo Freight Forworder
transport specjalny,transport ładunków ponadgabarytowych,transport hal produkcyjnych,transport magazynów,transport linii produkcyjnych,transport elementów infrastruktury,transport turbin wiatrowych,transport zbiorników,fracht morski,ładunki nienormatywne,ładunki ponadnormatywne,spedycja międzynarodowa,agenci okrętowi,usługi logistyczne trójmiasto,usługi spedycyjne trójmiasto,spedycja morska trójmiasto,transport nadgabarytowy,przeładunki w polskich portach,project cargo,usługi przeładunkowe,przewozy nadgabarytowe,spedycja ładunków nadgabarytowych,spedycja trójmiasto,agenci okrętowi trójmiasto,maklerzy morscy trójmiasto,maklerzy morscy,agent statkowy,logistyka,transport morski,spedycja międzynarodowa trójmiasto,usługi spedycyjne,usługi logistyczne,usługi transportowe,spedycja morska,logistyka morska,przeładunek ładunków

ADAMPOL S.A.

Intermodalny transport pojazdów gotowych i ładunków FTL/LTL/FCL, terminale: samochodowe, kolejowy, kontenerowy, morski, usługi celne i magazynowe, depot kontenerowy, serwis samochodowy.
transport,spedycja,logistyka, spedycja, logistyka, przemysł samochodowy, transport samochodowy, transport morski, przewozy morskie, fracht morski, porty morskie, statki morskie, kontenery morskie, przewoźnicy morscy, zawinięcie statku, ładunek morski, transport kontenerów morskich, wolny obszar celny, terminal samochodowy, terminal kolejowy, terminal kontenerowy, depot kontenerowy, transport towarów, transport drobnicowy, FVL, FCL, FTL, agencja celna, usługi celne, odprawa celna, składowanie,automotiveindustry, automotive, logisticsolutions, supplychains, customservices, customerexperience, customerrelations, supplychainsolutions, logistics, innovation, containershipping, internationaltrade, warehousing, railway, motoryzacja, cargo, supplychainstrategy, seafreight, transportationindustry, automotivenews, transportation, logisticscompany, supplychain, shipping, transport, general cargo

Baltic Shipping Agency Ltd Sp.z.o.o.

Agencja portowa
Agenci okretowi,załogowi,maklerzy morscy,brokerzy morscy,broker,agenci morscy,frachtowanie,obsługa statków,

Uboat Line

Fracht morski
Fracht morski,transport morski,przeprawy promowe,

Hanza Shipping

agent morski,agencja morska,fracht,transport,przewozy,przeładunki

INCHCAPE SHIPPING SERVICES POLAND Sp z o.o.

Agent żeglugowy
- agent żeglugowy - frachtowanie - broker żeglugowy - shipbroker - shipbrokers

DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.

Damen,damen,pontony,barki,Pchacze i holowniki Pogłębiarki Statki pasażerskie Barki pchane i pontony Piaskowce Kontenerowce Frachtowce Zbiornikowce Stacje paliw Pokrywy lukowe Nadbudówki i sterówki Instalacje Zbiorniki

Polsin Overseas Shipping Ltd. Sp. z o.o.

spedycja,spedycja transport,kontenery,transport samochodowy,spedycja i transport,transport i spedycja,agencja celna,logistyka,transport kolejowy,transport morski,transport spedycja logistyka,odprawa celna,spedycja morska,spedycja miedzynarodowa,transport intermodalny,kontenery morskie,fracht morski,spedycja gdynia,spedycja gdansk,spedycja polska,spedycja kolejowa,spedycja transport krajowy,spedycja transport morski,agencja celna gdynia,agencja celna gdansk transport kontenerowy,transport logistyka,agencje celne,firma spedycyjna

Eurasia Logistics Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Kompleksowa obsługa przesyłek morskich FCL/LCL. Firma powstała w 1992 roku,jako filia Itochu Corporation. Świadczymy kompleksowe usługi logistyczne,krajowy i międzynarodowy transport samochodowy,frachty morskie,lotnicze i kolejowe.

POLZUG Intermodal POLSKA SP. z.o.o.

Transport intermodalny.
transport,usługi transportowe,transport intermodalny,transport morski,transport kolejowy,transport drogowy,fracht morski

IGS Schreiner Polska Sp. z o.o.

spedycja,morska,lotnicza,transport,kontenerowy,fracht,gdynia,chiny,import,export,

RGW Express Sp. z o.o

Fracht morski
fracht morski,spedycja morska,transport morski

ALLcom Sp. z o.o.

spedycja morska agencja celna agencja portowa logistyka morska fracht morski

Adecon sp.z.o.o.

Transport kontenerowy
transport kontenerami,fracht morski,transport drogowy,transport międzynarodowy

ATC Cargo S.A.

spedycja morska,fracht morski,transport morski,agencja celna

PEKO SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA W. JANKOWSKI, P. STACHURA SPÓŁKA JAWNA

Jesteśmy zespołem 26 ekspertów, specjalizujących się w organizacji transportu morskiego, drogowego, kolejowego i lotniczego. Już od 17 lat wspieramy klientów zarówno w eksporcie jak i imporcie. 
spedycja ,spedycja morska ,fracht morski ,spedycja międzynarodowa

POLFRACHT Spółka z o.o.

polfracht fracht morski agencja żeglugowa frachtowanie kontenery morskie shipbroker shipbrokers

Pol-Mare Sp. z o.o. Sp.k.

Spedycja międzynarodowa
spedycja,spedycja towarów strategicznych,ponadgabryty,transport,transport morski,transport lądowy,transport drogowy materiałów niebezpiecznych,ADR,transport drogowy - ADR,agencja celna,agencje celne,fracht lotniczy,doradztwo morskie

CSV Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa

logistyka,spedycja,transport,magazynowanie,fracht morski,biznes Chiny,import,import towarów z Chin,import z Chin

Pol-Mare Sp. z o.o. - Agencja Celna

AGENCJA CELNA
spedycja,spedycja towarów strategicznych,ponadgabryty,transport,transport morski,transport lądowy,transport drogowy materiałów niebezpiecznych,ADR,transport drogowy - ADR,agencja celna,agencje celne,fracht lotniczy,doradztwo morskie

Euro Shipping Sp.z.o.o.

spedytor,spedycja,transport,spedycja,spedycja kontenerowa,spedycja morska,spedycja krajowa,transport krajowy,transport morski,transport kontenerowy,export,import,eksport,kontener,fracht,fracht morski,fracht kontenerowy,solidna spedycja,bezpieczna spedycja,szybka spedycja,transport,transport krajowy,transport międzynarodowy,kontener,statek,odprawy celne,logistyka

Hellmann Worldwide Logistics Polska

Transport drogowy,Fracht lotniczy,Fracht morski,Fracht lotniczy i morski,Logistyka kontraktowa,Pośrednictwo celne,E-handel

Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o.

agencja żeglugowa,agencja portowa,agencja okrętowa,agencja morska,fracht morski,shipping

Tabaknatie Polska Sp. z o.o.

spedycja,tytoń,seafreight,Seefracht,Trucking,Warehousing,Lagern,forwarding,Spedition

GoCargo Transport i Spedycja Morska, Agnieszka Woźniak

transport morski,fracht,Chiny,cargo,spedycja morska,transport drogowy,transport kolejowy,transport lotniczy,odprawa celna,logistyka,kontener,przesyłka,paczka

Fracht FWO rozpoczął realizację dostaw dla jednej z największych inwestycji branży energetycznej w Polsce

Fracht FWO, operator logistyczny dla przemysłu, został głównym partnerem logistycznym globalnego dostawcy technologii dla energetyki, lidera konsorcjum w projekcie budowy Nowy Blok Energetyczny w Elektrowni Dolna Odra. Fracht rozpoczął właśnie realizację serii dostaw dla jednej z największych inwestycji branży energetycznej w naszym kraju.
27.09.2021

Kolejny transport morski project cargo zrealizowany przez Fracht FWO w Porcie Gdańsk

Fracht FWO Polska, operator logistyczny dla przemysłu, zorganizował w lipcu kolejny skomplikowany logistycznie transport z zakresu project cargo - trzech wielkogabarytowych elementów filtra powietrza do Meksyku. Jego realizację poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, a o wyborze tras i środków transportu zadecydował jeden z przewożonych ładunków. Operacja odbyła się w gdańskim porcie.
05.08.2020

Towary do Polski powinny trafiać przez polskie porty

Z punktu widzenia rozwoju kraju ważne jest, aby wszystkie towary do Polski spoza europejskiego obszaru celnego trafiały za pośrednictwem polskich portów – powiedział Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju podczas rozpoczętego w środę w Gdańsku VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018. Ma to zwiększyć wpływy do budżetu państwa z tytułu przeładowywanych ładunków. Obecnie duża część z nich trafia na polski rynek za pośrednictwem portów Europy Zachodniej, głównie portu w Hamburgu.
12.04.2018

Niewystarczająca infrastruktura i wysokie koszty hamują rozwój intermodalnego transportu

Niewystarczająca infrastruktura i wysokie koszty głównymi zagrożeniami transportu intermodalnego w Polsce. – Dzisiaj ogromną pracę do wykonania mają zarówno rządzący, jak i polscy przedsiębiorcy – powiedział Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. O wyzwaniach, planach i potrzebach wpływających na rozwój tej gałęzi gospodarki rozmawiali eksperci podczas V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017, które odbyło się w Gdańsku.
14.04.2017

Dziękujemy za wysłane grafiki.