• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Jakie czynniki napędzają rynki żeglugowe? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 15-19/2024)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Jakie czynniki napędzają rynki żeglugowe? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 15-19/2024)

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Od początku maja rynki frachtowe w segmencie przewozów kontenerowych intensywnie wzrastają. Nieco wolniej za nimi podążają stawki czarterowe dla kontenerowców. Niestety negatywne zdarzenia nadal w znaczący sposób napędzają warunki na rynkach frachtowych niektórych z segmentów żeglugi. Według wielu są to nienaturalnie pompowane trendy, które wynikają niekoniecznie z rozwoju gospodarek, ale właśnie z powstałych ograniczeń i zwiększonego zapotrzebowania na tonaż. Z drugiej strony pojawiają się też oznaki rozwoju niektórych rynków.

W maju wielkość importu z Azji do USA wzrosła o 19%, licząc rok do roku. Niemniej jednak sytuacja ta nie ma akurat jak na razie zbyt dużego wpływu na drobnicowce wielozadaniowe. Te, tradycyjnie już, odczują pewnie zmiany z pewnym poślizgiem. 

W naszym cyklicznym raporcie rynkowym przedstawiamy obecny stan rynku frachtowego i czarterowego segmentów kontenerowego oraz jednostek wielozadaniowych. Bazując na głębokiej analizie danych oceniamy również jego możliwe dalsze perspektywy w krótszym, ale
i dłuższym okresie.

Rynek drobnicowców wielozadaniowych i ciężarowców


Wskaźnik rynkowy Drewry Multipurpose Time Charter Index oscylował w kwietniu powyżej wcześniej prognozowanych wartości, osiągając poziom USD 9 048. Jak podają analitycy rynku wzrosty napędzane są przez wykonywaną przez statki dodatkową pracę w zakresie ilości wykonanych tonomil w związku z sytuacją na międzynarodowych szlakach żeglugowych.

źródło: Drewry


Najbliższe tygodnie to najprawdopodobniej kontynuacja dotychczasowych trendów, ale gwałtowny skok parametrów rynku, podobnie jak ma to miejsce w żegludze kontenerowej, nie będzie najprawdopodobniej miał miejsca.

Rynek przewozów kontenerowych


Jeden z kluczowych wskaźników wskazujący na kondycję przewozów kontenerów, tj. Drewry World Container Index, w ostatnich tygodniach wskazywał na istotne wzrosty. Indykator ten osiągnął poziom 4 072 USD za przewóz kontenera 40-stopowego na wybranych światowych szlakach żeglugowych.

źródło: Drewry


Również inny z indykatorów rynkowych, tj. Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) wzrósł do najwyższego od września 2022 roku poziomu, powiększając się o 19%.

Największe wzrosty dotyczą przewozów kontenerowych na szlakach z Azji do Europy Północnej. Jak podaje firma analityczna Xeneta, wzrosty wynoszą około 30%. Stawka frachtowa za kontener 40-stopowy w tych destynacjach na początku kwietnia wynosiła USD 3 349, natomiast w połowie maja już USD 4 343. Jest to o aż 198% więcej niż rok wcześniej (USD 1 456)! Jak podaje ten sam ośrodek analityczny, wzrosty stawek frachtowych dla 40-stek pomiędzy Dalekim Wschodem, a Zachodnim Wybrzeżem USA wyniosły 29%. Na początku kwietnia stawka wynosiła 3 456 USD, natomiast w połowie maja już 4 468 USD. Oznaczało to wzrost o 214%, licząc wynik sprzed dwunastu miesięcy. Z kolei stawki frachtowe za kontener 40-stopowy z Dalekiego Wschodu w rejon Morza Śródziemnego wzrosły na przestrzeni okresu półtorej miesiąca o 22%. Na początku średnia stawka frachtowa wynosiła za taki kontener 4 144 USD, natomiast w połowie maja było to już 5 044 USD. Oznacza to wzrost o 100%, porównując to do okresu sprzed roku, kiedy średnia stawka wynosiła 2 521 USD.

Obserwowane gwałtowne wzrosty mogą być nadal w najbliższym okresie kontynuowane. Wynika to między innymi z sytuacji uzupełniania zapasów na skutek niepewności sytuacji na międzynarodowych rynkach w najbliższej przyszłości.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.