• <
konferencj_platforma_lng_2023

Okres małej stabilizacji. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 31-35/2023)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Okres małej stabilizacji. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 31-35/2023)

Partnerzy portalu

Ostatnie tygodnie to raczej spadki warunków frachtowych i czarterowych dla tonażu zbiornikowcowego. Z kolei dla przewozów masowych można było mówić o pewnej stabilizacji.

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi: masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi perspektywami.

Rynek przewozów masowych


Ostatnie tygodnie to dynamiczny wzrost importu rudy żelaza do Chin.

Poziom Baltic Dry Index w ostatnich tygodniach oscylował w okolicach 1.000 punktów i miał tendencję spadkową. Na przełomie miesięcy sierpnia i września nastąpiło jednak pewne odbicie i mrótkoterminowa stabilizacja, która od około czerwca przeradza się w stabilizację średnio – okresową w ujęciu ogólnym.

Wykres Baltic Dry Index na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.


Źródło: The Baltic Exchange

W trakcie ostatnich tygodni na rynku sektora Capesize panowała wspomniana już stabilizacja poziomów zarówno frachtów jak i stawek czarterowych. Na Północnym Atlantyku odnotowywano dla tego sektora nadpodaż tonażu, stąd też ograniczona podaż ładunku powodowała sporą konkurencję. Z kolei stawki z Ameryki Południowej na Daleki Wschód odznaczały się trendami spadkowymi.

Sektor Ultramax / Supramax z powodów ograniczonej dostępności tonażu również był stabilny w odniesieniu do stawek czarterowych i frachtowych. Aktywny i pełen ofert załadunkowych dla tego sektora jednostek był rynek Morza Czarnego. Coraz więcej akywności rejestrowano również na obszarze Oceanu Indyjskiego.

Dla sektora Panamax rynek wyglądał dość stabilnie. Tylko na niektórych trasach, w tym Atlantyku odnotowywano drobne spadki oferowanych poziomów czarterów i frachtów. Dotyczyło to w głównej mierze przewozów transatlantyckich.

Sektor jednostek Handysize pozostawał nadal pod wpływem pozytywnych trendów. Najwięcej zyskiwał rynek atlantycki.

Rynek przewozów ropy i jej produktów


Zmniejsza się eksport ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach regionu, jak np. Iraku. Spadki wynikają wprost z obniżania wydobycia przez całą grupę OPEC.

Ostatnie tygodnie to symptomy spadków stawek czarterowych i frachtowych w sektorze VLCC (ang. Very Large Crude Carriers). Taka sytuacja była obserwowana między innymi na rynkach Bliskiego Wschodu. Poziom indykatora WS (ang. World Scale) wynosił na koniec okresu około 47.9 punktów i pozostawał w trendzie malejącym.

Stosunkowo słabe warunki panowały również na rynku Suezmax w rejonie Afryki Zachodniej. Nieco więcej dla tego sektora było ofert na rynku Morza Czarnego.

Z kolei na rynku sektora Aframax również obserwowano pewne spadki.

Sektor jednostek LR1 odnotowywał wzrosty stawek czarterowych i frachtowych. Podobnie było w sektorze jednostek LR2, skąd również napływały coraz bardziej pozytywne sygnały.

Nieco gorzej w niektórych obszarach świata było w segmencie MR, co było wynikiem silnej presji na obniżanie stawek ze strony załadowców oraz czarterujących. Zupełnie odwrotny trend dla tego sektora miał miejsce w obszarze zafrachtowań na Zatoce Meksykańskiej. Pewne ograniczenia we wzrostach stawek obserwowano w sektorze Handymax.

Radosław Marciniak

Fot. Depositphotos

Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.