• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020

27.07.2020 12:54 Źródło: promy24.com

Partnerzy portalu

VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 - GospodarkaMorska.pl
fot. Forum FRACHT

Forum tym razem odbędzie się w dniach 20 – 21 sierpnia w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.

Covid-19 uniemożliwił organizację Forum w tradycyjnym kwietniowym terminie. Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne uczestników organizatorzy zastanawiali się nad przeprowadzeniem  wydarzenia jeszcze w tym roku. Jednak decyzje rządowe zmierzające do „ocieplenia” polskiej gospodarki dotkniętej kryzysem wywołanym pandemią, którego negatywne skutki dotknęły także branżę logistyczną, a zarazem potrzeba debaty nad sposobami wsparcia przedsiębiorców wpłynęły na decyzję o zorganizowaniu VIII edycji Frachtu, który od zawsze jest platforma rozwiązywania problemów stwarzanych przez otaczającą nas rzeczywistość.

Transport intermodalny, zwłaszcza kolejowy w ostatnim czasie jako jedyny notuje przyrost wielkości realizowanych przewozów. JuTen zauważalny wzrost przewozów intermodalnych, nie jest jeszcze na poziomie satysfakcjonującym operatorów branży logistycznej. Nie prowadzi również do spełnienia oczekiwania Unii Europejskiej w zakresie przenoszenia ładunków  z transportu samochodowego na kolejowy - 30% udziału do 2030 i 50% do 2050 roku  Rodzi to potrzebę i konieczność oceny dotychczasowych rozwiązań oraz próbę wprowadzenia dalszych usprawnień wychodzących naprzeciw Strategii Rozwoju Transportu 2030.

Polskie porty morskie mające ambicje stania się hubem na Morzu Bałtyckim dla krajów Europy  Środkowo - Wschodniej także stają wobec dużych wyzwań związanych z oczekiwanym wzrostem przewozów  ładunków, zwłaszcza w obliczu rozwoju Europejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk   i powstawania nowych szlaków komunikacyjnych w ramach inicjatywy Trójmorza. Polscy przedsiębiorcy branży TSL dążą do rozbudowy międzynarodowych węzłów przeładunkowych, granicznych, wewnątrz krajowych usprawniających połączenia polskich portów z sąsiednimi krajami.

Te wszystkie zagadnienia staną się przedmiotem debaty sierpniowego Forum. Program otworzy rejs katamaranem po porcie w Gdyni, w czasie którego uczestnicy zapoznani zostaną ze strategią rozwoju portu.  

Z racji obowiązujących przepisów tegoroczne Forum będzie elitarnym wydarzeniem z ograniczoną liczbą uczestników, a wszyscy zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia dołożą wszelkich starań do stworzenia warunków pełnego bezpieczeństwa dla uczestników.

VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT zostało objęte Patronatem Honorowym przez Ministra Infrastruktury i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wszelkie informacje związane z Forum można znaleźć w witrynie forum-fracht.pl. Tamże można zarejestrować się jako uczestnik wydarzenia. Z uwagi na ograniczenia spowodowane Covid-19 liczba miejsc jest ograniczona.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.