• <
smartre_2023

Turbulencje rynków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 44-47/2022)

06.12.2022 23:45
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Turbulencje rynków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 44-47/2022)

Partnerzy portalu

Turbulencje rynków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 44-47/2022) - GospodarkaMorska.pl

Niepokojące sygnały zwalniającej chińskiej gospodarki, która w okresach turbulencji ekonomicznych ostatnich lat była zawsze motorem napędowym gospodarki światowej, wpływają na dość ponure prognozy światowego handlu morskiego dla wielu segmentów żeglugi. Z drugiej strony zapotrzebowanie na tankowce i statki do przewozu gazu jest duże i te rynki reprezentują dobre lub coraz lepsze warunki frachtowe i czarterowe.

Niewątpliwie obecna sytuacja rynkowa jest kontynuacją ogólnych trendów wielkich zmian następujących w światowym handlu morskim. Wielkie ilości zbóż transportowane są do Azji, mniej jest natomiast surowców. Niewątpliwie obecny czas jak i najbliższe perspektywy będą tylko pogłębiały te zmiany.

Rynek przewozów masowych


Ostatnie tygodnie dla jednostek klasy Capesize były słabsze, szczególnie jeśli chodzi o Atlantyk. Lepsze warunki na rynku atlantyckim panowały w sektorze Panamax. Było to spowodowane głównie przez sporą podaż ładunków zbóż i minerałów. Dla sektora Ultramax oraz Supramax rynek był raczej stały i to zarówno w basenie atlantyckim, jak i na Pacyfiku. Jako zbilansowany analitycy rynku określali również rynek realizowany za pomocą jednostek sektora Handysize.

Gospodarka Morska
Wykres Baltic Dry Index na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Źródło: The Baltic Exchange


Obecne warunki gospodarcze wpływały, ale tylko nieznacznie pozytywnie na indeks branżowy – BDI, czyli Baltic Dry Index, obrazujący sytuację stawek czarterowych dla wybranego koszyka klas statków masowych. I tak BDI z poziomu około 1 290 punktów na początku listopada wzrósł do poziomu około 1,389 punktów osiągniętych w okolicach 10 listopada. Wtedy zaczął się spadek indeksu do poziomu około 1 150 punktów w okolicach 22 listopada, aby ponownie po tym okresie wzrosnąć do poziomu 1 340 – 1 350 punktów na początku grudnia.

W szerszej perspektywie ponownie na rynku statków masowych problemem staje się znacząca nadpodaż tonażu. Nie dopisują również praktycznie wszystkie kategorie ładunków. I tak na przykład ilość transportowanych drogą morską rud żelaza w tym roku spada. Wynika to z mniejszego zapotrzebowania na ten surowiec w Chinach, a także ograniczeniach w dostawach realizowanych z kierunku brazylijskiego. Nie zrównoważył tego nieco większy eksport rud żelaza z Australii. W okresie od stycznia do października tego roku spadek wyniósł około 2,6%, licząc rok do roku.

Rynek oil offshore energy


Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej

Na rynek ropy naftowej wpływają obecnie następujące elementy: protesty przeciwko obostrzeniom covidowym w Chinach, kontynuacja europejskiego embargo na rosyjską ropę w związku z kryzysem wojennym wywołanym przez Rosję, a także informacje z niedzielnego (4.12.2022 r.) spotkania grupy OPEC +, która postanowiła kontynuować dotychczasową politykę w zakresie produkcji ropy naftowej.

Na samym początku grudnia cena baryłki ropy rent wynosi nieco ponad 80 USD, natomiast baryłki ropy WTI około 73,60 USD.

Rynek przewozów ropy i jej produktów

Stawki frachtowe dla tankowców nadal wzrastają i w wielu przypadkach okazują się najlepsze od 20 lat. Coraz lepsze parametry rynków czarterowych i frachtowych wynikają przede wszystkim z większego zapotrzebowania na tonomile. Innymi słowy większe są odległości w korelacji z ilością przewożonych ładunków. Nie bez znaczenia są również działania Rosji zmierzające do prób obchodzenia sankcji zachodu.

Indeks BDTI ostatnio głównie wrastał i obecnie oscyluje na poziomie około 2 494 punktów. Trend w ostatnich tygodniach był wzrostowy, a średnie zmiany wynosiły około plus 5% na tydzień.

Według analityków rynku zbiornikowców również i kolejne tygodnie i miesiące powinny kontynuować pozytywne trendy lub utrzymywać rynek przewozów ropy naftowej jak i jej pochodnych na zadowalających przewoźników poziomach.

Fot. Depositphotos




Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.