• <

Czas dla statków przewożących surowce energetyczne i zboże ciąg dalszy. Analiza rynku tonażowego (tydzień 40-43/2022)

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Czas dla statków przewożących surowce energetyczne i zboże ciąg dalszy. Analiza rynku tonażowego (tydzień 40-43/2022)

Partnerzy portalu

Czas dla statków przewożących surowce energetyczne i zboże ciąg dalszy. Analiza rynku tonażowego (tydzień 40-43/2022) - GospodarkaMorska.pl

Ze względu na sytuację rynkową na rynku konsumpcyjnym armatorzy coraz bardziej sceptycznie podchodzą do nowych inicjatyw w zakresie budowy nowego tonażu. Dotyczy to jednak tylko niektórych segmentów żeglugi. Inaczej ma się obecnie sytuacja dla rynku zbiornikowców a także gazowców dedykowanych przewozom LNG. Wiele nowych zamówień na ten typ statków zostało właśnie ostatnio ulokowanych w Chinach. Dla masowców, ale również tankowców ostatnie tygodnie to również czas intensywnych transakcji na rynku jednostek używanych.

Szczegóły najważniejszych trendów i statystyk ostatnich tygodni w segmencie tonażowym przedstawiamy w naszej cyklicznej analizie. Sytuacja na rynku tonażowym jest dynamiczna ze względu na trwające liczne kryzysy, ale również pojawiające się dla wielu armatorów szanse.

Czy ostatnie tygodnie potwierdzają ten trend? Czego mogą spodziewać się uczestnicy rynku tonażowego w najbliższej i dalszej przyszłości?

Rynek masowców


W tygodniu 40 doszło do sporej ilości transakcji jednostkami używanymi. Sprzedaży było aż 14 na łączną kwotę 214,5 mln USD. 2 jednostki zezłomowano o łącznej nośności ponad 246 tys. ton. Nie zamówiono jednak żadnej nowej jednostki, co oznaczało spadek w stosunku tydzień do tygodnia aż o 100%.

Kolejny tydzień 41 to ponownie spora ilość transakcji „secondhandami”. Na rynku zanotowano 13 sprzedaży masowców na łączną kwotę 220,4 mln USD. Był to spadek w ilości transakcji tydzień do tygodnia o jedyne 7%. W tym samym czasie nie zezłomowano żadnej jednostki, co oznaczało spadek liczony tydzień do tygodnia na poziomie 100%. Tydzień 41 to również okres, w którym doszło do 2 nowych zamówień masowców o łącznej nośności 127 tys. ton.

Tydzień 42 ponownie obrodził w liczne transakcje jednostkami używanymi. Zanotowano ich aż 20 na łączną kwotę 362,4 mln USD. Oznaczało to wzrost w ilościach transakcji na poziomie 54%. W tym samym czasie zezłomowano tylko jedną jednostkę o wielkości 69,950 DWT. Natomiast w zakresie nowych budów zanotowano dwa kontrakty jednostek o łącznej wielkości 132 tys. DWT.

W tygodniu 43 kontynuacja dużej ilości transakcji używanymi masowcami. Było ich aż 21 na łączną kwotę ok. 296,5 mln USD (było to ilościowy wzrost tydzień do tygodnia o 5%). 3 jednostki o łącznej nośności 225,3 tys. ton zezłomowano (wzrost tydzień do tygodnia o 200%). Jednakże nowych budów w tym tygodniu nie odnotowano.

Gazowce LNG


Tydzień 40 nie przyniósł żadnych raportów na temat kupna – sprzedaży jednostek używanych lub też złomowań gazowców. W tym samym tygodniu doszło jednak aż do 6 nowych zamówień statków o nośności 398,6 tys. ton a także zainwestowanym kapitale na poziomie 90 mln USD.

W kolejnym 41 tygodniu doszło do aż 11 transakcji używanymi gazowcami. Kwota transakcyjna wyniosła 579 mln USD. Jednocześnie doszło do zaledwie jednego złomowania jednostki o nośności 1,042 ton. W tym samym czasie nastąpił boom w nowych zamówieniach, których ulokowano aż 11, co oznaczało w wartościach bezwzględnych 1.030.261 ton nośności i zainwestowany kapitał na poziomie 2 mld 431,5 mln USD.

W tygodniu 42 doszło do dwóch transakcji używanych jednostek na wartość 72,5 mln USD. Nie było żadnych złomowań za to zanotowano 7 nowych kontraktów (586 tys. DWT i wartość ok. 1 mld 427 mln USD). W następnym 43 tygodniu w zakresie kupna – sprzedaży używanego tonażu doszło jedynie do 1 transakcji. Żadnej jednostki tego typu nie zezłomowano, natomiast 4 nowe statki zamówiono (328 tys. DWT, 688,5 mln USD). Pomimo tego tydzień do tygodnia był to spadek na poziomie 43%.

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopchodnych


Tydzień 40 na rynku zbiornikowców to okres, w którym odnotowano aż 16 transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych na łączną kwotę 347,6 mln USD. Oznaczało to spadek, licząc tydzień do tygodnia o 20 %. W tym samym okresie zezłomowano zaledwie jeden tankowiec o nośności 47,1 tys. ton. To z kolei oznaczało spadek tydzień do tygodnia aż o 50 %. Jednakże w tym samym tygodniu zamówiono 5 nowych zbiornikowców o nośności 398,6 tys. ton i wartości około 128 mln USD.

Następny tydzień 41 to 8 transakcji jednostkami używanymi (199,5 mln USD). W tym samym tygodniu doszło do 2 złomowań – łącznie 134,4 tys. DWT. W tygodniu 41 nie odnotowano żadnych nowych zamówień.

Tydzień 42 to z kolei 23 transakcje jednostkami używanymi (683,7 mln USD) a także dwa złomowania o łącznej wielkości ok. 89 tys. DWT. Jednocześnie odnotowano 6 nowych zamówień zbiornikowców (256,6 tys. DWT, 308 mln USD).

Kolejny tydzień nr 43 to okres, w którym zanotowano 16 transakcji związanych z tonażem używanym (404,85 mln USD). Był to spadek tydzień do tygodnia na poziomie 30%. Żadnych złomowań, ani też nowych zamówień w tym czasie nie było.

Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.