• <

Sztuka przetrwania w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 37-41/2022)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Sztuka przetrwania w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 37-41/2022)

Partnerzy portalu

Sztuka przetrwania w inwestycjach tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 37-41/2022) - GospodarkaMorska.pl
Fot. Ian Taylor/Unsplash

Kolejne tygodnie roku, to kontynuacja trendów wynikających bezpośrednio z sytuacji panującej w globalnej gospodarce. Ta nie dość, że zwalnia swój rozwój to dodatkowo już od dłuższego czasu działa w bardzo dynamicznym otoczeniu, co jest pokłosiem mało przewidywalnych zdarzeń społeczno - politycznych i powszechnej na świecie niestabilności. W takich warunkach planowanie wieloletnie jest dla inwestorów żeglugowych nie lada wyzwaniem.

To wpływa w większości przypadków na ograniczenia i potrzebę wprowadzania zmian. W Korei Południowej, aby pomóc swoim stoczniom państwo wprowadza stosowne programy wsparcia
dla przemysłu okrętowego ukierunkowane przede wszystkim na nowe ekologiczne technologie, które obecnie intensywnie implementuje się do żeglugi. Wprowadzane programy mają również
za zadanie istotnie wesprzeć wykwalifikowanych pracowników tak, aby utrzymać i docelowo jeszcze bardziej wzmocnić ich wyjątkowe kompetencje.

Tymczasem na rynku inwestycji żeglugowych w wielu segmentach panował zastój, mniejsze ilości transakcji. Jedynie jeden z ostatnich kilku tygodni to wiadomość o zamówieniach większej ilości kontenerowców. Poza tym na rynku panował raczej niepokojący spokój. Armatorzy bacznie obserwują rynek i starają się dostosować do bieżącego zapotrzebowania na usługi przewozowe, a także do warunków, które obecnie panują na trudnym i niestabilnym rynku. Docierające z różnych stron sygnały dają podstawy do obrania najbardziej właściwych strategii.

RYNEK JEDNOSTEK WIELOZADANIOWYCH I DROBNICOWCÓW

W tygodniach 37 oraz 38 i 39 nie odnotowano żadnej transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych ani też żadnego złomowania. Nie było też żadnych nowych zamówień w tym segmencie.

W tygodniu 40 doszło do 1 transakcji kupna – sprzedaży statku drobnicowego o wartości 7,25 mln USD. Nie dokonano żadnej transakcji jak również nie dokonano żadnych zamówień.

Również i tydzień później zaledwie 1 jednostka drobnicowa zmieniła swojego właściciela. Wartość transakcji zaraportowano na rynku na kwotę 17,25 mln USD. W tym samym czasie nie było żadnych nowych zamówień, ani też złomowań.

RYNEK STATKÓW KONTENEROWYCH

Tydzień 37 to zaledwie jedna transakcja kupna – sprzedaży jednostki używanej o wartości 60 mln USD. W tym samym czasie nie było żadnych złomowań kontenerowców. Tydzień ten był jednak wyjątkowy pod kątem nowych zamówień, których złożono aż 13. Zakontraktowany tonaż obejmował jednostki o łącznym DWT 1.947.000 oraz zainwestowanym kapitale na poziomie 2 mld 160 mln USD.

W tygodniu 38 na rynku jednostek kontenerowych nie odnotowano żadnych transakcji statkami używanymi. Nie było też żadnych złomowań. Z kolei na rynku pojawiły się w tym czasie dwa nowe zamówienia na jednostki o łącznej nośności 36 tys. ton. Spadek tydzień do tygodnia w ilości zamówień wyniósł 85%.

Tydzień 39 to ponownie jedynie jedna transakcja kupna – sprzedaży używanego kontenerowca na kwotę 16 mln USD. Nie było w tym okresie żadnych złomowań, ani też nowych zamówień.

Tydzień później nie odnotowano żadnych transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych. Doszło za to do jednego zaraportowanego złomowania jednostki o nośności około 15 tys. ton. W tym samym tygodniu doszło do zamówienia dwóch nowych jednostek kontenerowych o łącznej nośności 50 tys. ton.

W tygodniu 41 doszło do 5 transakcji kupna – sprzedaży jednostek kontenerowych na łączną kwotę transakcyjną w wysokości 176,3 mln USD. Jednocześnie brakowało w tym tygodniu, złomowań dla tego segmentu.  Z kolei w zakresie nowych budów zakontraktowano 2 statki kontenerowe o łącznej nośności 327 tys. ton i łącznej kwocie transakcyjnej na poziomie około 296 mln USD.

RYNEK WYCIECZKOWCÓW

Tygodnie od 37 do 41 to całkowity brak aktywności w segmencie statków wycieczkowych. Rynek nie odnotował żadnej z kategorii transakcji.

Ewidentnie rynek wycieczkowców po bardzo trudnym okresie pandemii odbudowuje się, ale też w ograniczonym do posiadanych możliwości zakresie.

Tagi:
tonaź , analiza
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.