• <
smartre_2023

Zamiast kongestii – puste kontenery. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 37-41/2022)

25.10.2022 21:45
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zamiast kongestii – puste kontenery. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 37-41/2022)

Partnerzy portalu

Zamiast kongestii – puste kontenery. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 37-41/2022) - GospodarkaMorska.pl

Światowy rynek handlu morskiego podąża za trendami gospodarczymi i taka sytuacja miała również miejsce w ostatnich tygodniach w analizowanych segmentach żeglugi. W branży kontenerowej trend kongestii i opóźnień ustał. Niestety zmiana nie jest pozytywna bowiem ładunków skonteneryzowanych zaczyna coraz bardziej brakować a kontenerowce wożą coraz częściej jedynie puste kontenery celem ich repozycjonowania w inne lokalizacje. Podobne trendy odczuwane są w innych segmentach żeglugi.

Spowalniająca chińska gospodarka świadczy o tym, że kolejny rok będzie naprawdę dużym wyzwaniem gospodarczym dla całego świata. Widać to już teraz po spływających z różnych sektorów gospodarki danych. Czy Chiny ponownie jak przez wiele ostatnich lat będą motorem napędowym globalnej produkcji? A może właśnie jesteśmy świadkami wielkich zmian deglobalizacji i przestawiania się na produkcję lokalną? Wiele wskazuje na to, że taki właśnie trend będzie obecny na świecie w kolejnych latach.

Rynek drobnicowców wielozadaniowych i ciężarowców


W segmencie statków wielozadaniowych i ciężarowców nadal obserwowano spadki frachtów oraz stawek czarterowych. Miesięczne średnie spadki w ostatnim czasie wynoszą około 5%. Taki sam trend analitycy Drewry przewidują na kolejny miesiąc.


Gospodarka Morska
Źródło: Drewry


Pomimo tego spadki stawek czarterowych jak na razie nadal przewyższają wartości poziomów dziennych stawek czarterowych z 2020 roku.

Rynek przewozów kontenerowych


Stawki frachtowe i czarterowe jednostek kontenerowych nadal spadają. Przyczyną jest słabnąca podaż ładunków i nadpodaż nowo dostarczanego tonażu. Wyraźne korekty rynku rozpoczęły się już w sierpniu. Było to widoczne w wyniku zwiększonych ilości dostępnych statków na tzw. rynku spot. Spadki na rynku czarterowym są bardzo duże. Dla przykładowej jednostki klasy panamax o pojemności 4 250 TEU, która średnio w drugim kwartale roku osiągała dzienną stawkę czarterową na poziomie 115 tys. USD odnotowane spadki sięgają aż 70 %, więc do poziomu około 35 tys. USD za dzień. Tym samym obecne stawki są jeszcze nadal opłacalne dla armatorów, którzy nie operują handlowo swoimi jednostkami.


Gospodarka Morska
Źródło Drewry


Ostatni tydzień to spadek Drewry World Container Index, obrazującego średnie stawki frachtowe uzyskiwane za przewóz kontenerów 40-to stopowych na wybranych trasach Indeks osiągnął minus 3 procent wartości w stosunku do poprzedniego tygodnia. W wartościach bezwzględnych oznaczało to poziom USD 3,383.46.

Spadek w stosunku do analogicznego tygodnia zeszłego roku wynosi za to około 66%.

Spadki stawek frachtowych były zauważalne praktycznie na wszystkich trasach.


Gospodarka Morska
Źródło: Drewry


Sytuacja na rynku przewozów kontenerowych robi się na tyle niepokojąca, że niektórzy z armatorów już redukują lub wręcz zawieszają swoje serwisy. Do takich praktyk doszło między innymi na niektórych liniach MSC pomiędzy Chinami a USA, gdzie pominięto kila wcześniej planowanych podróży.

Rynek przewozów pasażerskich


Na rynku przewozów pasażerskich zaczęto podsumowywać rok i w przeciwieństwie do poprzednich lat zapowiada się on całkiem przyzwoicie. Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego oczekuje się utrzymania trendów.

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.