• <
smartre_2023

Czas na statki do przewozu surowców energetycznych i zbóż. Analiza rynku tonażowego (tydzień 35-39/2022)

15.10.2022 20:51
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Czas na statki do przewozu surowców energetycznych i zbóż. Analiza rynku tonażowego (tydzień 35-39/2022)

Partnerzy portalu

Czas na statki do przewozu surowców energetycznych i zbóż. Analiza rynku tonażowego (tydzień 35-39/2022) - GospodarkaMorska.pl
Fot. pixabay

Kryzys energetyczny i żywnościowy pobudza rynki przewozów morskich. Wielkie zapotrzebowanie na surowce energetyczne i zboża oraz potrzeba ich przewiezienia z różnych zakątków świata sprzyjają ostatnio inwestycjom żeglugowym dla niektórych segmentów żeglugi. Ten trend zdają się potwierdzać ostatnie tygodnie.

Szczegóły najważniejszych trendów i statystyk ostatnich tygodni w segmencie tonażowym przedstawiamy w naszej cyklicznej analizie. Sytuacja na rynku tonażowym jest dynamiczna ze względu na trwające liczne kryzysy.

Czy ostatnie tygodnie potwierdzają ten trend? Czego mogą spodziewać się uczestnicy rynku?

Rynek masowców

Tydzień 35 to zmiana właścicieli 5 jednostek masowych. Kwota zawartych transakcji sięgnęła 79,15 mln USD. Nie odnotowano żadnych złomowań, natomiast doszło do 6 nowych zamówień masowców o łącznym DWT 884 tys. i wartości kontraktowej o wielkości około 364 mln USD.

W tygodniu 36 doszło do 11 transakcji kupna – sprzedaży masowców na łączną kwotę 198,3 mln USD (było to 120 % więcej w skali tydzień do tygodnia). Zezłomowano też 2 jednostki o nośności 245 tys. DWT. Również 11 jednostek masowych zlecono do wybudowania. Kwota transakcji opiewa na sumę około 225,5 mln USD. Zanotowany z tygodnia na tydzień wzrost wynosi 83 %.

Tydzień 37 był raczej spokojny na rynku tonażowym dla tego segmentu. Doszło do jedynie 3 transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców. Było to o 73 % mniej niż tydzień wcześniej. Całościowo transakcje „secondhand’ami” wyniosły 30,5 mln USD. Jednocześnie w tym samym tygodniu zezłomowano 2 statki masowe o łącznej nośności 248,323 ton. Tydzień do tygodnia był to wzrost o 100 %. Na rynku nie odnotowano żadnych nowych budów.

Tydzień 38 to 10 transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych (wzrost tydzień do tygodnia o 233 %). Zainwestowana w te jednostki kwota sięgnęła 168,8 mln USD. W tym samym czasie nie było żadnych złomowań (spadek tydzień do tygodnia o 100 %). W tym samym okresie zamówiono 6 masowców o nośności 434 tys. ton.

W tygodniu 39 doszło do 10 transakcji kupna – sprzedaży masowców. Łączna kwota transakcyjna wyniosła ponad 220 mln USD. W tym samym czasie dwie jednostki masowe zezłomowano. W tym samym czasie zamówiono 2 nowe jednostki o łącznej nośności 128 tys. ton. Licząc z tygodnia na tydzień był to spadek wielkości zamówień o 67%.

Gazowce LNG

W tygodniu 35 nie było żadnych transakcji jednostkami z tzw. „drugiej ręki”. Było za to 1 złomowanie małej jednostki (1,3 tys. DWT), ale żadnych nowych zamówień.

Tydzień 36 to 3 transakcje kupna – sprzedaży używanych gazowców. Nie było żadnych złomowań. Zamówiono za to 5 nowych jednostek o nośności 230 tys. ton. Zainwestowany kapitał sięgnął prawie 424 mln USD.

W tygodniu 37 trzy używane gazowce zmieniły swoich właścicieli. Transakcje osiągnęły poziom 128 mln USD. W tym samym czasie nie było żadnych złomowań, natomiast zanotowano aż 13 nowych zamówień gazowców o łącznej nośności 1 mln 248 tys. ton. Zainwestowany w te jednostki kapitał wyniesie ponad 2 mld 858 mln USD.

W tygodniu 38 nie było żadnych transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych. Nie było też żadnych złomowań gazowców, ani nowych zamówień.

Tydzień 39 to brak transakcji kupna – sprzedaży używanych gazowców. Były za to nowe zamówienia, które osiągnęły wielkość aż 10 jednostek o łącznym DWT 923,4 tys. i wartości kontraktów na poziomie 1 mln 177 mln USD.

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych

W tygodniu 35 doszło do bardzo dużej liczby transakcji w zakresie obrotu tonażem używanym, bo aż 21 (449,8 mln USD). W tym samym tygodniu doszło do 3 sprzedaży złomowych (DWT 346,4 tys.). Jeśli chodzi o nowe zamówienia to było ich – 2 (DWT 618 tys., 240 mln USD).

Tydzień 36 to 13 transakcji kupna – sprzedaży używanych tankowców na łączną kwotę 274,75 mln USD. Pomimo sporej ilości był to spadek liczony tydzień do tygodnia na poziomie około 38 %. Zezłomowano zaledwie jeden tankowiec o wielkości DWT na poziomie 64 tys., co z kolei było spadkiem w skali tydzień do tygodnia na poziomie 67 %. Z kolei na rynku budów zanotowano 2 nowe zamówienia. Łączna nośność zamówionych jednostek to 318 tys. ton, natomiast wartość kontraktu to 148 mln USD.

W tygodniu 37 właścicieli zmieniło aż 12 używanych tankowców. Kwota wszystkich transakcji wyniosła około 263,5 mln USD. Zezłomowaniu uległy jedynie 2 tankowce o łącznej nośności 225,7 tys. ton. Z kolei w nowych zamówieniach nie odnotowano żadnej aktywności.

Tydzień 38, to 11 transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych za łączną kwotę około 215,5 mln USD (spadek tydzień do tygodnia o 8 %). W tym samym tygodniu odnotowano 3 złomowania tankowców o łącznym DWT około 16 tys. i jedno nowe zamówienie na tankowiec o wielkości 13 tys. DWT.

W tygodniu 39 doszło do aż 20 transakcji kupna – sprzedaży tankowców o wartości 367,7 mln USD. Był to wzrost o około 87 % porównując tydzień do tygodnia. Dużo więcej niż tydzień wcześniej było też nowych zamówień, bo aż 700 % więcej. W liczbach bezwzględnych było to 8 nowych kontraktów na tankowce o łącznej wielkości DWT 556 tys. i wartości około 320,8 mln USD.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.