• <
bulk_cargo_port_szczecin

Ładunki masowe na wagę złota. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 40-43/2022)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Ładunki masowe na wagę złota. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 40-43/2022)

Partnerzy portalu

Ładunki masowe na wagę złota. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 40-43/2022) - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Kolejne tygodnie ostatniego kwartału roku to kontynuacja światowych trendów makroekonomicznych. Wysoka inflacja, wysokie ceny energii, wyhamowująca konsumpcja detaliczna, ale również mniej zamówień przemysłowych ma duży wpływ na warunki panujące w światowym handlu morskim i transporcie morskim.

Analitycy banków i innych podmiotów zajmujących się badaniami nad gospodarką rynkową wskazują na możliwe dalsze perturbacje ekonomiczne, które mogą nasilić się w trakcie nadchodzącej zimy. W 19 krajach Unii Europejskiej, w których jako waluta obowiązuje euro inflacja sięgnęła ostatnio 10,7 punktów procentowych. W Polsce inflacja wynosi już ponad 17%. To wszystko uderza w popyt na produkty i produkcję a finalnie i transport. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy światowego wzrostu gospodarczego w 2023 roku na 2,7%. Dla transportu morskiego nadzieją jest otwierający się po ograniczeniach pandemicznych rynek chiński, dla którego wzrost gospodarczy w przyszłym roku oszacowano na 4,5-5%.

Na razie jednak rynek morski ewidentnie podąża w swych trendach za zwalniającą, ale i transformującą się gospodarką globalną. Taka sytuacja była również widoczna w ostatnich tygodniach.

RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH

Baltic Dry Index notuje kolejne spadki, co wynika wprost z pogarszającej się sytuacji we wszystkich sektorach jednostek masowych. Stąd też obserwowano spadki stawek frachtowych i czarterowych dla jednostek klasy Panamax. Turbulencji stawek doznawał również sektor Ultramax / Supramax. Szczególnie duże korekty obserwowano na rynku azjatyckim. Bardzo widocznie brakowało nowych zapytań na nowe transporty. Podobnych trendów doświadczał rynek Handysize, co było widoczne również w Azji.

Obecnie indeks BDI znajduje się w okolicach około 1,300-1,400  punktów.

Wykres Baltic Dry Index na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: The Baltic Exchange

W ramach odwetu na ukraiński atak Rosja zawiesiła udział w tzw. umowie zbożowej. Jednak bardzo szybko pod wpływem polityki prezydenta Turcji szybko zadeklarowała powrót do tej umowy.

Na świecie wzrastają ilości transportowanego węgla na długich dystansach. Mocny wzrost importu odnotowały Indie.

Wzrosty cen odnotowuje ruda żelaza a to między innymi ze względu na prowadzoną politykę Chin, która chce jak najbardziej rozpędzić swoją gospodarkę i przez to zwiększa import tego surowca.

Jednakże, aby odbudować rynek handlu morskiego potrzebny jest duży i intensywny napływ nowych ładunków na rynek.

RYNEK OIL OFFSHORE ENERGY

Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej

Efekt cięć w produkcji ropy naftowej ogłoszonej przez organizację OPEC + już ma swoje efekty, jednakże brak zmian 

w zakresie podaży surowca na światowym rynku może mieć znacznie większe konsekwencje w przyszłym roku. Szansą 

na niezrealizowanie czarnych scenariuszy są potencjalne zmiany w produkcji a także maksymalnym przyspieszaniu transformacji energetycznej i uniezależnianiu się wielu państw od niepewnych źródeł energii. Zarówno Arabia Saudyjska jak i inne kraje OPEC + zapowiedziały, iż produkcja zostanie zwiększona, jeśli międzynarodowa sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała.

Już od kilku miesięcy zwiększoną produkcję oraz eksport produktów pochodzących z ropy naftowej realizują USA.

W ostatnich tygodniach cena baryłki ropy Brent kształtowała się na poziomie, od około USD 90 do około 98, natomiast WTI na poziomie od około USD 82 do około 92,60.

RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW

Nadal trwa bardzo mocna zmiana strukturalna przewozów ropy naftowej i jej produktów. Zmiany postępują już od wielu miesięcy, ale szczególnie widoczne będą one od nowego roku, kiedy Rosja doświadczy jeszcze większych ograniczeń w zakresie eksportu wydobywanego przez siebie surowca.

Tymczasem zapotrzebowanie na transport ropy naftowej i produktów ropopochodnych jest naprawdę spory. Wskazujący na sytuację na rynku przewozów ropy naftowej BDTI (ang. Baltic Dirty Tanker Index) ostatnio bardzo szybko wzrastał. Mocne wzrosty tego indeksu obserwowane są od początku października. Obecny jego poziom wynosi około 1,800 punktów. 

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.