• <
gryfia_70lat

Amerykanie tworzą nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników

03.08.2022 09:43
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Amerykanie tworzą nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników

Partnerzy portalu

Amerykanie tworzą  nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników - GospodarkaMorska.pl
Fot. Wayne Zheng / Unsplash

Federalna Komisja Morska Stanów Zjednoczonych (FMC) ogłosiła w ostatni piątek lipca, że utworzy nowe biuro, które zajmie się egzekwowaniem i przestrzeganiem przepisów przez przewoźników oceanicznych, którzy nadużywali swojej pozycji do pobierania nadzwyczajnych opłat od amerykańskich klientów. Chodzi o takie działania, które wzmocnią pozycję administracji amerykańskiej na polu pilnowania morskich i zamorskich biznesów Amerykanów.

Już ponad rok temu transportowcy i spedytorzy amerykańscy narzekali na praktyki monopolistyczne wielu operatorów żeglugowych, co spowodowało  zatory w portach i w lądowych łańcuchach dostaw, a nawet zagroziło eksportowi amerykańskich towarów.

Nieuzasadnione frachty i opłaty

– Historycznie wysokie stawki frachtowe, jakich doświadczyli ostatnio amerykańscy eksporterzy i importerzy, były druzgocące dla wielu, ale chcę podkreślić, że Komisja FMC wykonała swoje zadanie podczas pandemii Covid-19, aby chronić działanie w warunkach konkurencji. Nasze rynki są konkurencyjne, a wysokie stawki frachtu morskiego zostały zdeterminowane bezprecedensowym popytem konsumentów, głównie w Stanach Zjednoczonych. Wzrost popytu na przewozy przekroczył podaż pojemności statków. Przeciążenie dodatkowo ograniczało dostępną przepustowość – stwierdziła komisarz Rebecca F. Dye informując o wynikach dochodzenia w czasie prezentacji „Final Report for Fact Finding No. 29”.

Dochodzenia prowadzone przez amerykańskie organizacje transportowe i spedytorów dowiodły, że niektórzy celowo omijali niektóre porty amerykańskie i nie odbierali pustych kontenerów. Federalna Komisja Morska Stanów Zjednoczonych wskazała na nieprawidłowe traktowanie Amerykanów i podjęła nawet specjalne działania, które miały zabezpieczyć interesy firm amerykańskich.

W czerwcu br. prezydent Joe Biden podpisał ustawę o reformie żeglugi oceanicznej – Ocean Shipping Reform Act, która m.in. wzmacnia uprawnienia śledcze FMC, umożliwiając mu wszczynanie badań praktyk biznesowych przewoźników oceanicznych i stosowanie środków egzekucyjnych. Administracja Bidena powiedziała, że przepisy mają na celu poprawę nadzoru nad żeglugą oceaniczną, co pomoże ograniczyć inflację i złagodzić zaległości eksportowe.

Ustawa została uchwalona przez Izbę Reprezentantów USA prawie jednomyślnie. 369 członków Izby Reprezentantów z obu partii głosowało za przyjęciem nowych regulacji. Biden zapowiedział, że „obiecał rozprawić się z przewoźnikami oceanicznymi, których podwyżki cen zaszkodziły amerykańskim rodzinom”.

Detektywi skontrolują armatorów

Agencja, która jest odpowiedzialna za regulację międzynarodowego transportu oceanicznego w USA, powiedziała, że konsoliduje swoje funkcje dochodzeniowe i prokuratorskie w nowo utworzone Biuro ds. Egzekwowania, Dochodzeń i Zgodności (BEIC) ze skutkiem natychmiastowym.

– Reorganizacja zwiększa zdolność FMC do ścisłej kontroli postępowania firm przewoźników oceanicznych i operatorów terminali morskich w celu zapewnienia zgodności z prawem i uczciwości dla amerykańskich importerów i eksporterów – powiedział Daniel B. Maffei, Prezes FMC.

– Rygorystyczne egzekwowanie ustawy o żegludze jest absolutnie kluczem do skuteczności Federalnej Komisji Morskiej. Ta reorganizacja ma poparcie wszystkich pięciu komisarzy [rządu Stanów Zjednoczonych – MG] i tworzy strukturę lepiej dopasowaną do wypełnienia mandatu, jaki prezydent i Kongres udzielili tej agencji, aby nadać priorytet egzekwowaniu amerykańskiego prawa – podkreślił Maffei.

BEIC (Bureau of Enforcement, Investigations, and Compliance) jest tworzone po wewnętrznym badaniu działań agencji w zakresie egzekwowania i zgodności, które wykazały, że restrukturyzacja i połączenie programów egzekwowania i zgodności zaowocuje bardziej wydajną, skoordynowaną i elastyczną aktywnością administracji morskiej od wszczęcia do zakończenia dochodzenia.

Nowo utworzone biuro będzie kierowane przez prawnika z Senior Executive Service z doświadczeniem regulacyjnym, prokuratorskim i śledczym. Dyrektor Zarządzający Komisji, Lucille M. Marvin, będzie również pełnić funkcję p.o. dyrektora do czasu zatrudnienia stałego dyrektora.

Urząd śledczy w biurze

Biuro będzie podzielone na trzy sekcje: Urząd Wykonawczy, Urząd Śledczy i Urząd Zgodności. Każde z tych biur będzie prowadzone przez dyrektora biura. Dyrektor BEIC będzie nadzorował i zarządzał działalnością trzech biur i będzie wspierany przez zastępcę dyrektora, który będzie pomagał w zarządzaniu programem. Dyrektor BEIC będzie podlegał dyrektorowi zarządzającemu.

W ramach reorganizacji Komisja przekształca stanowiska Reprezentantów Obszaru w inspektorów dochodzeniowych (detektywów), którzy będą działać w Biurze Śledczym. Ponadto Komisja zwiększy liczbę urzędników dochodzeniowych.

Śledczy będą teraz koncentrować się wyłącznie na działaniach w zakresie egzekwowania prawa, a funkcja pomocy publicznej, którą wcześniej pełnił przedstawiciel obszaru będzie wykonywana  przez Biuro ds. Konsumentów i Służb Rozstrzygania Sporów Komisji w ramach pomocy publicznej.

– Rzadko Kongres daje agencji konkretną listę zadań do wykonania, ale tutaj dostarczył nam pakiet wyraźnych zadań z harmonogramami, które mają pomóc w rozwiązaniu niektórych krajowych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw – wyjaśnił Maffei.

– Są to ważne inicjatywy, które zmienią sytuację ludzi, którzy są uzależnieni od przepływu ładunków oceanicznych. Naszym zadaniem jest jego wdrożenie i jesteśmy w tym na dobrej drodze – podkreślił prezes FMC.

Regulacjami w nierzetelnych armatorów

Oprócz nowego biura, FMC podkreśliło, że już rozpoczęto tworzyć nowe regulacje i będzie to trwało do grudnia br. W tym roku planowane jest więc zakończenie tworzenia przepisów dotyczących nieuzasadnionej odmowy zawierania transakcji lub negocjacji w sprawie wykorzystania przestrzeni ładunkowej statku.

Już  określono tymczasowy proces składania skarg dotyczących opłat wymuszanych przez armatorów lub operatorów terminali. Powiadomiono również firm działające w biznesie morskim o natychmiastowym wdrożeniu regulacji zawartych w OSRA (Ocean Shipping Reform Act of 2022). Wdrożono już tryb zawiadomienia w przypadku stwierdzenia praktyk naliczania dodatkowych kosztów wynikających z zatrzymań i przestojów ładunków i kontenerów. Zapowiedziano również, że FMC kontynuuje prace nad wdrożeniem innych przepisów prawa.

Reforma prawa zapewnia FMC możliwość reagowania na sytuację w handlu morskim i zmian relacji handlowych na arenie międzynarodowej. – Działania i elementy zawarte w ustawie dają nowy impuls do nowych wezwań i dodatkowego nadzoru i reformy przepisów dla branży – podkreśla FMC.

Tydzień temu grupa firm reprezentująca europejskich spedytorów i operatorów portów i terminali  wezwała w tym tygodniu Komisję Europejską do usprawnienia przepisów dotyczących konkurencji w transporcie morsko-lądowym. Znając tempo dokonywania zmian regulacyjnych w UE będzie to zapewne trwało wolniej niż w Stanach Zjednoczonych.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.