• <
konferencj_platforma_lng_2023

Amerykanie tworzą nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Amerykanie tworzą nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników

Partnerzy portalu

Amerykanie tworzą  nową strukturę do kontrolowania morskich przewoźników - GospodarkaMorska.pl
Fot. Wayne Zheng / Unsplash

Federalna Komisja Morska Stanów Zjednoczonych (FMC) ogłosiła w ostatni piątek lipca, że utworzy nowe biuro, które zajmie się egzekwowaniem i przestrzeganiem przepisów przez przewoźników oceanicznych, którzy nadużywali swojej pozycji do pobierania nadzwyczajnych opłat od amerykańskich klientów. Chodzi o takie działania, które wzmocnią pozycję administracji amerykańskiej na polu pilnowania morskich i zamorskich biznesów Amerykanów.

Już ponad rok temu transportowcy i spedytorzy amerykańscy narzekali na praktyki monopolistyczne wielu operatorów żeglugowych, co spowodowało  zatory w portach i w lądowych łańcuchach dostaw, a nawet zagroziło eksportowi amerykańskich towarów.

Nieuzasadnione frachty i opłaty

– Historycznie wysokie stawki frachtowe, jakich doświadczyli ostatnio amerykańscy eksporterzy i importerzy, były druzgocące dla wielu, ale chcę podkreślić, że Komisja FMC wykonała swoje zadanie podczas pandemii Covid-19, aby chronić działanie w warunkach konkurencji. Nasze rynki są konkurencyjne, a wysokie stawki frachtu morskiego zostały zdeterminowane bezprecedensowym popytem konsumentów, głównie w Stanach Zjednoczonych. Wzrost popytu na przewozy przekroczył podaż pojemności statków. Przeciążenie dodatkowo ograniczało dostępną przepustowość – stwierdziła komisarz Rebecca F. Dye informując o wynikach dochodzenia w czasie prezentacji „Final Report for Fact Finding No. 29”.

Dochodzenia prowadzone przez amerykańskie organizacje transportowe i spedytorów dowiodły, że niektórzy celowo omijali niektóre porty amerykańskie i nie odbierali pustych kontenerów. Federalna Komisja Morska Stanów Zjednoczonych wskazała na nieprawidłowe traktowanie Amerykanów i podjęła nawet specjalne działania, które miały zabezpieczyć interesy firm amerykańskich.

W czerwcu br. prezydent Joe Biden podpisał ustawę o reformie żeglugi oceanicznej – Ocean Shipping Reform Act, która m.in. wzmacnia uprawnienia śledcze FMC, umożliwiając mu wszczynanie badań praktyk biznesowych przewoźników oceanicznych i stosowanie środków egzekucyjnych. Administracja Bidena powiedziała, że przepisy mają na celu poprawę nadzoru nad żeglugą oceaniczną, co pomoże ograniczyć inflację i złagodzić zaległości eksportowe.

Ustawa została uchwalona przez Izbę Reprezentantów USA prawie jednomyślnie. 369 członków Izby Reprezentantów z obu partii głosowało za przyjęciem nowych regulacji. Biden zapowiedział, że „obiecał rozprawić się z przewoźnikami oceanicznymi, których podwyżki cen zaszkodziły amerykańskim rodzinom”.

Detektywi skontrolują armatorów

Agencja, która jest odpowiedzialna za regulację międzynarodowego transportu oceanicznego w USA, powiedziała, że konsoliduje swoje funkcje dochodzeniowe i prokuratorskie w nowo utworzone Biuro ds. Egzekwowania, Dochodzeń i Zgodności (BEIC) ze skutkiem natychmiastowym.

– Reorganizacja zwiększa zdolność FMC do ścisłej kontroli postępowania firm przewoźników oceanicznych i operatorów terminali morskich w celu zapewnienia zgodności z prawem i uczciwości dla amerykańskich importerów i eksporterów – powiedział Daniel B. Maffei, Prezes FMC.

– Rygorystyczne egzekwowanie ustawy o żegludze jest absolutnie kluczem do skuteczności Federalnej Komisji Morskiej. Ta reorganizacja ma poparcie wszystkich pięciu komisarzy [rządu Stanów Zjednoczonych – MG] i tworzy strukturę lepiej dopasowaną do wypełnienia mandatu, jaki prezydent i Kongres udzielili tej agencji, aby nadać priorytet egzekwowaniu amerykańskiego prawa – podkreślił Maffei.

BEIC (Bureau of Enforcement, Investigations, and Compliance) jest tworzone po wewnętrznym badaniu działań agencji w zakresie egzekwowania i zgodności, które wykazały, że restrukturyzacja i połączenie programów egzekwowania i zgodności zaowocuje bardziej wydajną, skoordynowaną i elastyczną aktywnością administracji morskiej od wszczęcia do zakończenia dochodzenia.

Nowo utworzone biuro będzie kierowane przez prawnika z Senior Executive Service z doświadczeniem regulacyjnym, prokuratorskim i śledczym. Dyrektor Zarządzający Komisji, Lucille M. Marvin, będzie również pełnić funkcję p.o. dyrektora do czasu zatrudnienia stałego dyrektora.

Urząd śledczy w biurze

Biuro będzie podzielone na trzy sekcje: Urząd Wykonawczy, Urząd Śledczy i Urząd Zgodności. Każde z tych biur będzie prowadzone przez dyrektora biura. Dyrektor BEIC będzie nadzorował i zarządzał działalnością trzech biur i będzie wspierany przez zastępcę dyrektora, który będzie pomagał w zarządzaniu programem. Dyrektor BEIC będzie podlegał dyrektorowi zarządzającemu.

W ramach reorganizacji Komisja przekształca stanowiska Reprezentantów Obszaru w inspektorów dochodzeniowych (detektywów), którzy będą działać w Biurze Śledczym. Ponadto Komisja zwiększy liczbę urzędników dochodzeniowych.

Śledczy będą teraz koncentrować się wyłącznie na działaniach w zakresie egzekwowania prawa, a funkcja pomocy publicznej, którą wcześniej pełnił przedstawiciel obszaru będzie wykonywana  przez Biuro ds. Konsumentów i Służb Rozstrzygania Sporów Komisji w ramach pomocy publicznej.

– Rzadko Kongres daje agencji konkretną listę zadań do wykonania, ale tutaj dostarczył nam pakiet wyraźnych zadań z harmonogramami, które mają pomóc w rozwiązaniu niektórych krajowych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw – wyjaśnił Maffei.

– Są to ważne inicjatywy, które zmienią sytuację ludzi, którzy są uzależnieni od przepływu ładunków oceanicznych. Naszym zadaniem jest jego wdrożenie i jesteśmy w tym na dobrej drodze – podkreślił prezes FMC.

Regulacjami w nierzetelnych armatorów

Oprócz nowego biura, FMC podkreśliło, że już rozpoczęto tworzyć nowe regulacje i będzie to trwało do grudnia br. W tym roku planowane jest więc zakończenie tworzenia przepisów dotyczących nieuzasadnionej odmowy zawierania transakcji lub negocjacji w sprawie wykorzystania przestrzeni ładunkowej statku.

Już  określono tymczasowy proces składania skarg dotyczących opłat wymuszanych przez armatorów lub operatorów terminali. Powiadomiono również firm działające w biznesie morskim o natychmiastowym wdrożeniu regulacji zawartych w OSRA (Ocean Shipping Reform Act of 2022). Wdrożono już tryb zawiadomienia w przypadku stwierdzenia praktyk naliczania dodatkowych kosztów wynikających z zatrzymań i przestojów ładunków i kontenerów. Zapowiedziano również, że FMC kontynuuje prace nad wdrożeniem innych przepisów prawa.

Reforma prawa zapewnia FMC możliwość reagowania na sytuację w handlu morskim i zmian relacji handlowych na arenie międzynarodowej. – Działania i elementy zawarte w ustawie dają nowy impuls do nowych wezwań i dodatkowego nadzoru i reformy przepisów dla branży – podkreśla FMC.

Tydzień temu grupa firm reprezentująca europejskich spedytorów i operatorów portów i terminali  wezwała w tym tygodniu Komisję Europejską do usprawnienia przepisów dotyczących konkurencji w transporcie morsko-lądowym. Znając tempo dokonywania zmian regulacyjnych w UE będzie to zapewne trwało wolniej niż w Stanach Zjednoczonych.


Bollore Logistics
NAVIRETECH

Dziękujemy za wysłane grafiki.