• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Kryzys na Morzu Czerwonym wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 2-5/2024)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Kryzys na Morzu Czerwonym wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 2-5/2024)

Partnerzy portalu

Jak do tej pory groźna dla żeglugi sytuacja na Morzu Czerwonym nie miała aż tak bardzo znaczącego wpływu na poziom obserwowanych stawek czarterowych oraz oferowanych frachtów. To jednak zaczyna się coraz bardziej zmieniać. Dostępność przestrzeni ładunkowych oferowanych na rynkach maleje. Pogłębiający się kryzys i potrzeba wykorzystania przez statki dłuższych i zarazem bezpieczniejszych tras zwiększają koszty. Tworzy się presja wśród armatorów na zwiększanie oferowanych cen frachtów.

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi: masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi najbardziej prawdopodobnymi perspektywami.

Rynek przewozów masowych


Od początku roku pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących aktualnej jak i przyszłej roli gospodarki chińskiej w pobudzaniu przepływów towarów masowych do tego kraju. Jak do tej pory Chiny były jednym z największych importerów różnego rodzaju surowców, które pochłaniał intensywnie rozwijający się rynek produkcyjny i konsumpcyjny. Od pewnego czasu doszło jednak do pewnego zachwiania tego trendu. Pojawiają się również pytania, co dalej. I z takim właśnie nastawieniem działali na rynku przewoźnicy, działający w segmencie masowców na tym właśnie kierunku. 

Ostatnie tygodnie to trend wzrostowy poziomu indeksu BDI do poziomu około 2.400 punktów. Działo się to pomimo trwania chińskiego nowego roku, który zazwyczaj do tej pory oznaczał spowolnienie. Może być to znak, iż coraz więcej w kondycji światowej żeglugi zależy również od innych gospodarek świata i nie tylko Chin.

Wzrosty stawek frachtowych i czarterowych dotyczyły przede wszystkich sektorów największych jednostek, osiągając najwyższe poziomy od początku stycznia.

Wykres Baltic Dry Index na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy:

Źródło: The Baltic Exchange


Rynek przewozów ropy i jej produktów 

Spada ilość ropy naftowej transportowanej przez Morze Czerwone i Kanał Sueski. Coraz rzadziej widuje się też płynące tym szlakiem zbiornikowce pod balastem. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się z przewozami produktów ropopochodnych, a więc tzw. ładunków typu clean. Niemniej jednak trend mimo iż powolniejszy jest tutaj również spadkowy. Tym samym coraz bardziej wzrasta współczynnik transportowy określany przez tonomile. Zatem zaczynają przeważać trasy okrężne, które są dłuższe. Innymi słowy coraz więcej ładunków wozi się na coraz to dłuższych dystansach. 

Z tego też względu analitycy tego segmentu żeglugi przewidują, że stawki zarówno frachtowe jak i czarterowe będą w najbliższym okresie raczej wzrastać. Dotyczy to zarówno przewozów typu dirty, jak i w pewnej perspektywie również tych i z sektora clean. 

Na razie jednak stawki odnotowywały na rynku są raczej stabilne i oscylują wokół tych samych, co wcześniej poziomów.  

I tak na przykład wskaźnik WS (ang. World Scale) dla jednostek VLCC wynosił 68.5 punkta, natomiast dla jednostek sektora Suezmax około 140 punktów.

Radosław Marciniak


Fot. Depositphotos

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.