• <
bulk_cargo_port_szczecin

Nieznaczna poprawa? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 51.2023 – 1/2024)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Nieznaczna poprawa? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 51.2023 – 1/2024)

Partnerzy portalu

Ostatnie tygodnie przełomu roku to nieznaczna poprawa sytuacji na rynkach frachtowych i czarterowych segmentów żeglugi kontenerowej, a także jednostek wielozadaniowych. 

Te niewielkie wzrosty wynikają przede wszystkim z zaburzeń występujących w wąskich gardłach międzynarodowych szlaków transportowych. Nie jest to niestety naturalny wzrost rynku, który generowałby dodatkową podaż ładunków, a jedynie efekt ograniczonej podaży tonażu wynikającej z przedłużonych rejsów wymagających dłuższych tras, skutkujących tym samym zwiększonymi kosztami eksploatacji statków.

W naszym cyklicznym raporcie rynkowym przedstawiamy obecny stan rynku frachtowego i czarterowego segmentów kontenerowego oraz jednostek wielozadaniowych. Bazując na głębokiej analizie danych oceniamy również jego możliwe dalsze perspektywy w krótszym, ale i dłuższym okresie. 

Rynek drobnicowców wielozadaniowych i ciężarowców

Wyniki Drewry Multipurpose Index wskazującego na średnią stawek czarterowych wybranego koszyka jednostek wielozadaniowych nieznacznie wzrosły w ostatnich tygodniach, osiągając poziom 8.731 USD. Jest to poziom o około 10 % mniejszy niż w analogicznym okresie 2023 roku.

Fot. Drewry


Według analityków rynek zarówno frachtowy jak i czarterowy powinien w najbliższym czasie nadal nieznacznie wzrastać. Dla całego miesiąca stycznia szacuje się wzrost na poziomie 0.3 %. Będzie to jednak nadal o 10.3 % mniej niż poziom stawek notowany w styczniu 2023 roku.

Rynek przewozów kontenerowych

W wyniku zaburzeń przejść statków przez Kanał Panamski beneficjentem tej sytuacji stał się dość niespodziewanie segment kontenerowców. Statki innych typów (głównie masowce i tankowce) starały się omijać tę trasę. W związku z tym większe szanse na sprawne przejście przypadało właśnie statkom kontenerowym. Pomimo tego w Kanale Panamskim, gdzie występuje obniżony poziom wody musiały one ograniczać swoje zanurzenie, a przez to pojemność ładunkową. W wyniku obecnej sytuacji geopolitycznej zaczęto odnotowywać nieznaczne wzrosty stawek frachtowych za przewożone kontenery. I tak na przykład Drewry’s World Container Index, wskazujący na stawki za przewóz kontenerów 40 – to stopowych wzrósł o 5 % do poziomu USD 3.964.  Jest to również wzrost o około 94 % w stosunku do końca stycznia zeszłego roku. 

Fot. Drewry


Średnio rzecz ujmując najbardziej wzrosły stawki na trasach z Chin do USA. Na szlaku Szanghaj – Los Angeles wzrost odnotowany przez specjalistów z Drewry wyniósł 13 %. Na innych trasach wzrosty były skromniejsze: Szanghaj – Rotterdam (5 %), a w odwrotnej relacji Rotterdam – Szanghaj (1 %). Wiele wskazuje na to, że trend wzrastający będzie kontynuowany. I ponownie jak w przypadku wielu innych segmentów żeglugi, wzrosty te nie są raczej odpowiednikiem rozwoju gospodarczego, a wręcz przeciwnie niebezpiecznych geopolitycznych zaburzeń rynku. W związku z tym w najbliższych tygodniach i miesiącach należy spodziewać się mieszanych warunków, które mogą objawiać się zarówno pewnymi wzrostami jak i spadkami. Dużo będzie nadal zależało od sytuacji geopolitycznej na świecie, czy zostanie ona złagodzona i naprawiona tak, aby światowy handel mógł odbywać się swobodnie. 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.