• <
nauta_2024

Ożywienie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2-5/2024)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Ożywienie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2-5/2024)

Partnerzy portalu

Początkowe tygodnie nowe roku to mocny wzrost w obrocie używanym tonażem, a także w składaniu nowych zamówień. Wskazywały na to między raporty Golden Destiny. Wzrasta również zapotrzebowanie na złomowany tonaż. Brakuje jednak nadal znaczącego zasilania branży recyklingu okrętowego w przeznacozne do tego celu statki. Taki impas według analityków tego rynku ma nadal trwać w tym zakresie.

Szczegóły aktualnych trendów inwestycji tonażowych w wybranych segmentach żeglugi w ostatnich tygodniach prezentujemy w naszym cyklicznym raporcie. Podajemy nie tylko ostatnie dane rynkowe, ale również przedstawiamy ich krótko – i długoterminową analizę w kontekście aktualnej i przyszłej sytuacji gospodarczej i społecznej.

Rynek masowców


Tydzień 2 nowego roku to sporo, bo 20 transakcji używanymi masowcami o łącznej wartości 366 mln USD. Nie było żadnych złomowań, ale pojawiło się za to 13 nowych zamówień o łącznym DWT na poziomie 2.234.500 oraz o wartości 645.600 tys. USD. W tygodniu 3 ponownie doszło do 20 transakcji kupna – sprzedazy używanych masowców na kwotę 368.250 tys. USD. W tym samym tygodniu odnotowano 3 złomowania jednostek o łącznym DWT 221.153. Jednocześnie doszło do zamówień 4 nowych masowców o łącznym DWT 334 tys. i wartości szacowanej na około 84 mln USD. Tydzień 4 to 9 odnotowanych transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców na kwotę 97.750 tys. USD. Nie odnotowano żadnych nowych złomowań. Było za to 7 nowych zamówień tego typu jednostek 
o łącznym DWT na poziomie 569 tys. i zainwestowanym kapitale 80 mln USD. W tygodniu 5 doszło do 21 transakcji używanymi masowcami na kwotę 301.050 tys. USD. W tym samym czasie doszło do zaledwie jednego złomowania tego typu tonażu o nośności 22.160 ton. Tydzień 5 to również informacja na rynku o pojawieniu się 3 zamówień na nowe jednostki o łącznej nośności 228 tys. ton. 

Pierwsze tygodnie nowego roku to zauważalne ożywienie na rynku inwestycji tonażowych. Istotna ilosć transkacji tonażem z tzw. drugiej ręki jak również tygodnie, w których dochodziło do pokaźnych ilości łącznych zamówień zastanawia analityków rynku nad przyczynami tego stanu rzeczy. Z jednej strony przestój świąteczno – noworoczny odłożył w czasie wiele transakcji, więc może to być fekt ich kumulacji. Z drugiej strony optymistyczne zapatrywania części armatorów, a także prowadzone programy odnowienia floty mogą również wpływać na ten krótkoterminowy trend. Inną kwestią jest zapotrzebowanie na dodatkowe przestrzenie ładunkowe wynikające z ograniczeń dostępności tonażu w wyniku problemów z przejściami przez Kanał Panamski oraz Kanał Sueski. Kolejne tygodnie pokażą na ile, jest to trwały trend, czy jedynie epizodyczny lub spekulacyjny akcent.

Gazowce LNG i LPG


Tydzień 2 to zaledwie jedna transakcja kupna – sprzedaży używanego gazowca o wartości 66 mln USD. Nie odnotowano żadnego złomowania. Było za to 6 nowych zamówień jednostek 
o łącznym DWT 326 tys. i wartości kontraktów na poziomie 712 mln USD. Tydzień 3 to jedynie 1 transakcja zmiany właścieiela używanej jednostki tego typu i brak raportowanych złomowań. 
Na rynku nowych budów doszło za to do nowych zamówień aż 14 nowych statków o łącznym DWT na poziomie 403 tys. i wartości ponad 1 mld USD. W tygodniu 4 nie odnotowano żadnych transakcji używanym tonażem. Nie było również żadnych złomowań. Pojawiło się za to 6 nowych zamówień o łącznym DWT na poziomie 309 tys. Zainwestowany kapitał w te jednostki oszacowano na 731 mln USD. Tydzień 5 to brak obrotu używanym tonażem w segmencie gazowców. Zanotowano za to jedno złomowanie gazowca o nośności 3.814 ton. Na rynku zanotowano również bardzo dużo, bo aż 12 nowych zamówień gazowców (594 tys. DWT, 1.116 tys. USD). Rynek tonażowych gazowców w ostatnich tygodniach doznał również pewnego ożywienia. Zapotrzebowanie rynku na gazowce jest nadal duże.

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych


Tydzień 2 to informacja o 6 używanych tankowcach, które zmieniły właścicieli. Łączna wartość przeprowadzanych transakcji opiewała na kwotę około 162,2 mln USD. W trakcie trwania tego samego tygodnia nie odnotowano żadnego złomowania tego typu statku. Zanotowano jednak aż 18 nowych zamówień o łącznym DWT na poziomie 1.253.600 oraz wartości 674.9mln USD. W tygodniu 3 doszło do aż 16 transakcji kupna – sprzedaży używanych tankowców o wartości 524.750 tys. USD. Doszło do zaledwie jednego złomowania małego tankowca o nośności 1.200 ton. Prawdziwy boom zaobserwowano na rynku nowych budów. Doszło do zakontraktowania aż 30 nowych jednostek z DWT na poziomie 2.863 tys. ton i łącznej wartości około 1 mld 806 tys. USD. Tydzień 4 to informacja o aż 15 transakcjach używanym tonażem zbiornikowcowym o łącznej wartości na poziomie 577 mln USD. Doszło również do jednego złomowania (6.661 DWT). Jednocześnie doszło również do 12 nowych zamówień, odpowiadającym łącznie wielkości 309 tys. i zainwestowanemu kapitałowi na poziomie 731 mln USD. W tygodniu 5 odnotowano 8 transakcji kupna – sprzedaży używanych tankowców o łącznej wartości 181.400 tys. USD. W tym samym tygodniu doszło do złomowania 1 małego tankowca o DWT 2.217 oraz zamówień 3 nowych zbiornikowców o łącznym DWT 474 tys. i wartości 114 mln USD.  

Aktualna sytuacja na rynku zbiornikowców podlega podobnym efektom jak na rynku masowców. Daje się tutaj odczuć zarówno zapotrzebowanie na tonaż jak również mocne presje cenowe na oczekiwany przez rynek gestorów ładunków poziom stawek frachtowych. 

Radosław Marciniak

Fot. Depositphotos

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.