• <
BOTA_FILM_2021

Czy to już moment, na który wszyscy czekali? Raport z rynku żeglugowego (tydzień 14-17/2021)

04.05.2021 18:50 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Czy to już moment, na który wszyscy czekali? Raport z rynku żeglugowego (tydzień 14-17/2021)
Czy to już moment, na który wszyscy czekali? Raport z rynku żeglugowego (tydzień 14-17/2021) - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Rynek frachtowy przewozów suchych masowych oraz rynek jednostek wsparcia branży offshore wykazują się coraz większą dynamiką wzrostów. Tym pozytywnym symptomom towarzyszą informacje na temat nieco większej ilości  zakupów statków "z drugiej ręki" niewidzianych od 2007 roku. Aż 7 proc. tonażu zmieniło już swojego właściciela w dotychczasowej części 2021 roku.

Coraz lepsze dane gospodarcze płynące ze świata a także nadal stosunkowo niska ilość zamówień nowych jednostek wzmacnia rynek frachtowy. Widoczne jest to ostatnio przede wszystkim w segmencie masowców.

Brak popytu w nowych zamówieniach statków wynika jeszcze z pokłosia kryzysu, ale zdaje się, że jednym z większych powodów tego zastoju jest również wahanie się inwestorów, co do wyboru rozwiązań ekologicznych stosowanych w napędach jednostek, jakie będą najbardziej opłacalne w przyszłości.

RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH

    • Rynek frachtowy i czarterowy

Jeszcze w tygodniu 14 trendy stawek zarówno czarterowych jak i frachtowych wahały się w zależności od sektora segmentu masowego. Dla największych jednostek typu Capesize stawki coraz bardziej zdecydowanie wzrastały i były od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent większe niż jeszcze tydzień wcześniej. Odmienna sytuacja w tygodniu 14 miała miejsce w sektorze jednostek Panamax. Tutaj z kolei średnie stawki były od kilku do kilkudziesięciu procent mniejsze niż tydzień wcześniej. Pośrednia sytuacja miała miejsce w sektorze Supramax. 

Kolejne tygodnie były już lepsze.

Osiągane w tygodniu 17 średnie poziomy stawek frachtowych i czarterowych nie były widziane od połowy czerwca 2010 roku. Miało to swoje wyraźne odbicie w notowaniach Baltic Dry Index. W środę 28 kwietnia poziom tego indeksu osiągnął 2,957 punktów, natomiast 30 kwietnia przekroczona została już bariera 3,000 punktów. Wzrosty stawek notowano praktycznie we wszystkich sektorach masowców. 

Wartości indeksu Baltic Dry Index na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.


Źródło: www.balticexchange.com

Coraz lepsze wyniki były między innymi konsekwencją wzrastającej produkcji w Chinach, ale również w innych gospodarkach świata. Stąd też zapotrzebowanie na rudy żelaza i węgiel były coraz większe. To z kolei za sprawą większego popytu na stal, co związane jest ze wzrostem ilości produkowanych konstrukcji przemysłowych.

    • Rynek tonażowy

Armatorzy segmentu masowego nie zamawiają jeszcze dużej ilości nowych masowców. Jednakże systematycznie wzrastają średnie ceny jednostek używanych. W tygodniu 14 doszło bowiem do 11 sprzedaży statków masowych o wartości transakcji 178,6 mln USD. Natomiast w tygodniu 15 było to 5 transakcji na kwotę około 98,2 mln USD. W tygodniu 16 sprzedano 6 masowców na kwotę ponad 92 mln USD. 

RYNEK OFFSHORE ENERGY

Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej

W dniu 29 kwietnia ceny baryłki ropy naftowej przedstawiały się następująco: WTI: USD 64,76, Brent Crude: USD 68,22. Ceny rosyjskiej ropy za baryłkę: ESPO (USD 65,22) oraz Sokol (USD 65,49). Tendencje cen na rynkach były wzrostowe (na poziomie od około 0,15% do około 1,41 %). Szczególny wzrost poziomu cen widać w perspektywie ostatnich 12 miesięcy, kiedy to rok temu ceny baryłki ropy oscylowały na poziomie około 18-19 USD.

Trendy na rynku wydobycia i konsumpcji ropy naftowej poprawiały się.

Rynek wydobycia, transportu i konsumpcji gazu ziemnego

Na koniec tygodnia 17 ceny gazu naturalnego spadały i średnia wynosiła około 2,95 USD za metr sześcienny. Pomimo to na rynku czarterów jednostek do przewozu LNG w ostatnich tygodniach a szczególnie w tygodniu 17 odnotowano zdecydowaną poprawę stawek frachtowych. 

Szczególnie było to zauważalne na rynku azjatyckim. Dzienna stawka czarteru jednostek o pojemnościach pomiędzy 170,000 m3 a 180,000 m3 wzrosły do 70 – 80 tysięcy USD w stosunku do stawek 50 – 60 tysięcy USD osiąganych jeszcze w zeszłym tygodniu. 

Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - OCV)

    • Kontrakty i czartery

Wszystkie sektory jednostek zaangażowanych w branży zarówno offshore oil&gas jak i offshore wind energy w ostatnich tygodniach bardzo zyskiwały. Wzrosty dla jednostek AHTS (ang. Anchor Handling Towage Supply) wzrastały od około 40% dla kontraktów długoterminowych, do nawet 128% na tzw. rynku spot. 

Również i wśród zatrudnień jednostek PSV (ang. Platform Supply Vessel) obserwowano wzrosty. W trendzie 3-miesięcznym dla tych jednostek na rynku spot były to wzrosty stawek nawet o 81%, natomiast na rynku kontraktów długoterminowych o około 6%.

Miesiąc do miesiąca w odniesieniu średnie wzrosty stawek wynosiły dla: AHTS (+4%), PSV (+6%), dla jednostek wiertniczych, tzw. Mobile Drilling Unit najwięcej, bo (+7%). Dla pozostałych jednostek offshore średnia wzrostów wyniosła (+ 4%). Również dla całości wszystkich sektorów jednostek offshore wzrost wyniósł  łącznie(+4%). Wzrosty w stosunku do poprzednich miesięcy wypłaszczyły się i nie odznaczają się już tak dużą dynamiką, ale trend jest nadal pozytywny.

    • Rynek tonażowy

Ze względu na poprawiającą się atmosferę i warunki rynku offshore energy, tj. zarówno części dotyczącej poszukiwania, wydobycia ropy i gazu jak również morskiej energetyki wiatrowej, odnotowuje się coraz większy ruch w zakresie kupna i sprzedaży jednostek używanych. I tak w ostatnich tygodniach zmieniały właścicieli jednostki różnego typu: AHTS, PSV, MSV, czy Research (badawczo–pomiarowe).

Jednakże sytuacja nie jest jeszcze aż tak dynamiczna, aby mogło to mieć wpływ na duży wzrost cen jednostek "z drugiej ręki", których wartości utrzymują się obecnie raczej na stałym poziomie. Stan rynku nie ma też jak na razie aż tak dużego wpływu na zwiększenie portfela zamówień nowych jednostek, ale odczucia, co do dalszego rozwoju rynku są coraz bardziej optymistyczne.

W tygodniu 15 zaobserwowano 2 transakcje kupna i sprzedaży statków OSV na kwotę 4,3 mln USD. 

Do jednych z bardziej ciekawych transakcji doszło też w ostatnich tygodniach w związku z zakupem statku „ Southern Ocean”  przejętego przez holenderską firmą Boskalis. Ta wielozadaniowa jednostka  CSV (ang. Construction Support Vessel) wyposażona w system DP-2 (ang. Dynamic Positioning) jest w stanie wykonać szereg zadań na rynku offshore energy i będzie istotnym wzmocnieniem potencjału tej firmy.

RYNEK PRZEWOZÓW CHEMIKALIÓW

Również wśród chemikaliowców zarówno na rynku kontraktowym jak i spot następuje stabilizacja a nawet poprawa warunków. Obserwowano lekkie wzrosty stawek czarterowych dla chemikaliowców sięgających od 1% do 11%. W czarterach  na okresy 12 miesięczne warunki czarterowe były stabilne, tj. nie obserwowano większych zmian w stawkach.

RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW

    • Rynek frachtowy

Wolumen dostępnych do przewiezienia ładunków był nadal na stosunkowo niskim poziomie. 

Stawki frachtowe jak i czarterowe spadały dla wszystkich sektorów tankowców zarówno do przewozu surowej ropy (ang. dirty): ( od – 10 % do – 40%) jak i produktów ropopochodnych (ang. clean): ( od – 5% do – 40%). Było bardzo niewiele wzrostów i to na bardzo niskim poziomie na niewielu trasach (np. 2% – 6% dla jednostek „clean”).

    • Rynek tonażowy

Pomimo a może w wyniku aktualnej sytuacji rynkowej masowo zmieniają właścicieli największe z tankowców, tzw. VLCC (ang. Very Large Crude Carriers), co powoduje, że ich ceny coraz bardziej z tygodnia na tydzień wzrastają. 

W tygodniu 14 dokonano 8 transakcji na kwotę 173,4 mln USD. W kolejnym tygodniu 15 było to z kolei aż 14 transakcji na niebagatelną kwotę 493,5 mln USD. Natomiast w tygodniu 16 było to już tylko 5 transakcji na kwotę 62 mln USD.


Radosław Marciniak

GEOFUSION_790x140
ned_project_390x100
Atlas_Copco_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35325,00 $ tona 1,73% 21 wrz
 Cynk 3002,00 $ tona -0,50% 21 wrz
 Aluminium 2863,00 $ tona 0,60% 21 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.