• <
ambermarine_2023_1100x200

Prezydent Świnoujścia odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla fabryki komponentów wiatrowych

rk

03.07.2023 22:50 Źródło: Urząd Miasta Świnoujście
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Prezydent Świnoujścia odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla fabryki komponentów wiatrowych

Partnerzy portalu

Windar Renovables

W opublikowanym obwieszczeniu prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz poinformował, że decyzją z dnia 30 czerwca br. odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej fabryki komponentów wiatrowych w Polsce, o co ubiegał się hiszpański producent komponentów wiatrowych Windar Renovables.

Omawiany wniosek wpłynął do władz miasta 20 kwietnia br., a w imieniu spółki Windar Polska Sp. z o.o. wniosek złożył Andrzej Kędzior z Korporacji Budowlanej Doraco w Szczecinie. Fabryka została zaprojektowana z myślą o produkcji morskich turbin wiatrowych nowej generacji o mocy 14-16 MW, a także o wadze jednostkowej do 450 ton, średnicy 10 metrów i długości 50 metrów. Planowany obiekt miał posiadać powierzchnię około 120 000 m2 i obejmować m.in. zadaszone obszary do spawania oraz obróbki powierzchni komponentów i montażu, a także otwartą przestrzeń do przechowywania gotowych komponentów. Po zbudowaniu fabryka miałaby produkować nawet 100 wież rocznie, zapewniając 450 bezpośrednich miejsc pracy. We wniosku Windar zapowiedział, że produkcja rozpoczęłaby się na początku 2024 roku, a rynkiem docelowym byłyby Polska, a także inne kraje na Morzu Bałtyckim i Północnym. Całkowita wartość inwestycji miała wynosić ponad 350 mln zł.

Odmowa decyzji dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu do produkcji elementów do farm wiatrowych na działkach 168, 169/1, 170 obr. 0014 przy ul. Jana Sołtana w Świnoujściu”, miała wynikać "ze względu na brak jego zgodności z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego". Wyznaczony teren, na którym swoją infrastrukturę chciał utworzyć Windar, ma podlegać pod inwestycje terenu TP.V.C.07, przeznaczony do modernizacji i adaptacji zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów portowych. W dokumencie wskazującym odmowę prezydent miasta miał także podkreślić, że wskazany teren jest też objęty procedurą planistyczną, wszczęta uchwałą LIV/435/2023 z dnia 25 listopada 2021 roku "w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana." Podał też, że skoro miejscowy plan zagospodarowania został już uchwalony, a jednocześnie nie jest możliwe stwierdzenie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami omawianego planu, "orzeczono odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia."

Z pełną treścią dokumentu można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście.

seaway7
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.