• <
mewo_2022

Fluxys mianowany operatorem sieci wodorowej w Belgii

rk

26.04.2024 16:18 Źródło: Fluxys

Partnerzy portalu

Fot. Fluxys

Wdrażając federalną ustawę wodorową z 11 lipca 2023 roku federalny minister energii Tinne Van der Straeten wyznaczył 26 kwietnia Fluxys hydrogen, spółkę zależną Fluxys Belgium, na operatora rozwoju i zarządzania siecią przesyłową wodoru w Belgii na lądzie i w morzu.

Otrzymanie przez spółkę tytułu Operatora Sieci Wodorowej (HNO, Hydrogen Network Operator) dla Belgii jest ważnym krokiem naprzód w transformacji energetycznej. Wykorzystując dziesięciolecia doświadczenia Fluxys w transporcie gazu, Fluxys hydrogen opracuje niezbędną infrastrukturę do transportu wodoru. Jest to istotny element dużo większego planu, którego celem jest osiągnięcie celów klimatycznych związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z federalną strategią wodorową, Fluxys hydrogen podejmie się rozwoju i obsługi sieci rurociągów wodorowych, która będzie częścią "europejskiego transportu wodorowego". Umożliwi to dostawy niezbędnej, niskoemisyjnej energii zarówno na rynek belgijski, jak i do krajów sąsiednich. Dotyczy to zarówno tych sąsiadujących od strony lądu, jak i bliskich państw oddzielonych Kanałem La Manche i Morzem Północnym. Te dostawy ekologicznego, zielonego wodoru są kluczową częścią tzw. koszyka energetycznego, potrzebną do dekarbonizacji energetyki w opłacalny sposób i z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw.

Aby odpowiedzieć na potrzebę przyspieszenia transformacji energetycznej, Fluxys przeprowadził już intensywne konsultacje z rynkiem i rozpoczął badania przygotowawcze. Budowa sieci wodorowej będzie realizowana krok po kroku za pomocą nowych rurociągów i zmiany przeznaczenia istniejących rurociągów tam, gdzie to możliwe. Aktualnie też są prowadzone badania i przygotowania do ułożenia pierwszych rurociągów w klastrach przemysłowych, które wyraźnie wyraziły zapotrzebowanie na wodór, co jest wspierane przez fundusze Relance i Recovery Funds.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.