• <

Niemcy budują morski terminal wodorowy

jm

08.07.2024 13:22

Partnerzy portalu

Fot. Höegh LNG

Dwie niemieckie firmy podpisały porozumienie w sprawie realizacji projektu „H2-Import-Terminal Lubmin” – pierwszego na świecie pływającego terminala importowego do konwersji zielonego amoniaku na zielony wodór.

Nad projektem pracować będą Deutsche ReGas – operator prywatnego terminalu LNG w Niemczech – oraz  Höegh LNG. Harmonogram zakłada, że w 2026 roku uruchomiony zostanie pływający terminal importowy zielonego wodoru – będzie on również pierwszą na świecie pływającą instalacją do krakingu zielonego amoniaku. Terminal będzie w stanie przy pomocy tej technologii wyprodukować 30 tys. ton wodoru rocznie. Gaz będzie zatłaczany do sieci wodorowej dzięki istniejącemu już punktowi Deutsche ReGas w porcie w Lubminie.

Nad techniczną stroną przedsięwzięcia i zaprojektowaniem samego pływającego terminala czuwa Höegh LNG. Deutsche ReGas ma z kolei zająć się infrastrukturą od strony lądu i pozyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz sprzedażą przepustowości przyszłego terminala. Spółki traktują projekt również jako pilotaż przy ewentualnych przyszłych konwersjach i dekarbonizacjach niemieckich FSRU.

Według szefów Höegh LNG kluczowa jest lokalizacja terminalu – w Lumbinie nie trzeba bowiem budować infrastruktury lądowej od nowa, wystarczy ją jedynie dostosować do nowych potrzeb. Dzięki temu znaczenie portu na przemysłowej mapie Maklemburgii – Pomorza Zachodniego, a także całych Niemiec, jeszcze bardziej wzrośnie. Terminal ma stać się kluczowym elementem dekarbonizacji przemysłowych części wschodnich i południowych Niemiec.


Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.