• <

OX2 ma apetyt na polski offshore wind [wideo]

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Podczas konferencji PSEW w Świnoujściu, Katarzyna Suchcicka, prezes OX2 Polska, opowiedziała o planach firmy na rozwój w polskim sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Jakie strategie i innowacje ma do zaoferowania OX2?

OX2, jako jeden z największych deweloperów na Bałtyku, wyraźnie sygnalizuje swoje zainteresowanie drugim rozdaniem polskiego offshore wind. Katarzyna Suchcicka podkreśla, że to naturalny ruch, biorąc pod uwagę doświadczenie i obecność firmy na rynkach w Szwecji i Finlandii.

Poza swoim know-how i finansowaniem, OX2 kładzie duży nacisk na aspekty związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Suchcicka wskazuje, że firma przywiązuje szczególną wagę do bioróżnorodności, wdrażając naukowe i analityczne podejście do tego zagadnienia.

– Naszym celem, jeśli chodzi o rozwój bioróżnorodności, jest nie tylko to, aby zwrócić naturze to, co zostało przy projektach infrastrukturalnych zabrane, ale chcemy jeszcze naddać, czyli zrobić jeszcze więcej. Bioróżnorodność służy człowiekowi, to jest ekosystem, dzięki któremu mamy jedzenie, wodę, surowce naturalne, dzięki temu mamy dobry klimat i nam zależy na tym, żeby robić więcej niż to jest tak  wymagane – zapewnia.

Istotnym obszarem zainteresowania dla OX2 jest również kwestia zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

– W tym zakresie mamy bardzo dużą szansę na rozwój, zwłaszcza przez to, że Szwecja wstąpiła niedawno do NATO – zauważa prezes.

OX2 planuje nie tylko produkcję energii elektrycznej z offshore wind, ale również przekształcanie jej w wodór, który może być następnie wykorzystywany jako alternatywne paliwo. To podejście ma na celu efektywne zarządzanie nadwyżkami energii z odnawialnych źródeł. Firma rozwija obecnie wraz z partnerami wodorociąg podwodny na Bałtyku, który połączy rynki Szwecji, Finlandii i Niemiec.

– Przewidujemy, że Niemcy będą bardzo dużym odbiorcą wodoru. To wynika z tego, że system elektroenergetyczny nie jest w stanie wchłonąć tak wielkich ilości energii. Ponadto, produkcja wodoru z nadwyżek nabiera znaczenia zwłaszcza w przypadku źródeł pogodozależnych – wyjaśnia Katarzyna Suchcicka. – Wodór pełni rolę magazynu energii, który możemy potem wykorzystać w inny sposób. Duże wolumeny energii, które będą produkowane na Bałtyku powinny być efektywnie spożytkowane, a nie stracone – dodaje.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.