• <

Jest pozwolenie na budowę MFW Bałtyk 2

Partnerzy portalu

Fot. Polenergia

Wojewoda Pomorski wydał pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 2. Inwestycja obejmuje budowę 50 turbin wiatrowych wraz z wewnętrzną siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Decyzja Wojewody Pomorskiego, wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zatwierdza zarówno projekt zagospodarowania terenu, jak i projekt architektoniczno-budowlany.

Dokumentacja inwestycji została szczegółowo sprawdzona i zatwierdzona przez odpowiednie organy, w tym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, co potwierdzają decyzje zatwierdzające plany ratownicze oraz ekspertyzy nawigacyjne i techniczne.

Pełna treść decyzji dostępna jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a także na stronie internetowej urzędu. Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Ta decyzja otwiera drogę do realizacji jednej z kluczowych inwestycji energetycznych w regionie, przyczyniając się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w polskim miksie energetycznym.

***

Konsorcjum Polenergii i Equinor rozwija na Morzu Bałtyckim trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3000 MW. Projekty Bałtyk 1, 2 i 3 zasilą zieloną energią ponad 4 miliony gospodarstw domowych. Pierwsza energia z dwóch najbardziej zaawansowanych projektów, Bałtyk 2 i Bałtyk 3, popłynie już w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania jest zaplanowany od 2028 roku.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.