• <
mewo_2022

Orlen otrzymuje 62 mln euro na rozwój infrastruktury wodorowej

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Orlen otrzymuje 62 mln euro na rozwój infrastruktury wodorowej

Partnerzy portalu

W ramach europejskich inicjatyw na rzecz czystej energii, ORLEN uzyskał bezzwrotną dotację w wysokości 62 milionów euro na rozbudowę sieci stacji tankowania wodorem i stworzenie hubu wodorowego w Szczecinie.

ORLEN otrzymał potężne wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury wodorowej, co ma strategiczne znaczenie dla przyszłości energetycznej Polski. Finansowanie pochodzi z europejskiego programu „Łącząc Europę” (CEF), zarządzanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) i jest częścią większego funduszu Instrumentu na rzecz Infrastruktury Paliw Alternatywnych (AFIF).

Projekt przewiduje budowę 16 nowoczesnych stacji tankowania wodorem oraz hubu wodorowego w Szczecinie, co stanowi największą inwestycję w historii ORLEN w sektorze technologii wodorowych. Grzegorz Jóźwiak, MBA, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLEN, podkreśla, że uzyskane dofinansowanie to nie tylko potwierdzenie lidera w dziedzinie innowacji, ale także zobowiązanie do przyspieszenia transformacji energetycznej firmy.

Program CEF, który ma na celu wspieranie modernizacji i budowy infrastruktury transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, kluczowej dla integracji i rozwoju Unii Europejskiej, wybiera projekty, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji. Polska, ze swoimi korytarzami Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk, jest strategicznym ogniwem w tej integracji, a nowe inwestycje w infrastrukturę wodorową wzmocnią jej pozycję jako lidera w promowaniu ekologicznych rozwiązań.

Te inicjatywy nie tylko wpisują się w globalne cele klimatyczne, ale również mają na celu poprawę jakości powietrza i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki takim projektom jak ten, Polska może znacząco przyczynić się do realizacji europejskich założeń dotyczących zielonej energii, jednocześnie umacniając swoją gospodarkę i podnosząc jakość życia obywateli.

Fot. Depositphotos

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.