• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Nabrzeże Hanzy – nowa nazwa Nabrzeża Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Nabrzeże Hanzy – nowa nazwa Nabrzeża Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Partnerzy portalu

Nabrzeże Motławy w północno-zachodniej części Wyspy Spichrzów widziane z lotu ptaka, fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Gdańska tej kadencji radni podjęli decyzję o nadaniu nazwy Nabrzeże Hanzy północno-zachodniemu odcinkowi nabrzeża Wyspy Spichrzów. Nowa nazwa, która obowiązuje od 18 kwietnia, ma na celu podkreślenie historycznego znaczenia Gdańska w ramach hanzeatyckiego sojuszu kupieckiego.

To strategicznie położone nabrzeże, rozciągające się od Mostu Zielonego do cypla wyspy, zostało zbudowane w 2014 roku. Inwestycja o wartości 28 milionów złotych wprowadziła nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, które zintegrowano z bogatą historią miejsca. Nabrzeże, jako częściowo dwupoziomowa konstrukcja, stało się ważnym elementem w życiu gospodarczym i kulturalnym miasta, służąc zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Hanzie, której korzenie sięgają XII wieku, zawsze przypisywano kluczową rolę w rozwoju Gdańska. Miasto dołączyło do tego związku w 1361 roku, co otworzyło nowe możliwości handlowe i przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju gospodarczego. Hanza, zainicjowana jako odpowiedź na piractwo na niebezpiecznych wodach Morza Bałtyckiego, ewoluowała w potężną siłę handlową z wpływami na znacznych obszarach Europy.

Odrodzona w 1980 roku Nowa Hanza, która obecnie obejmuje około 183 miasta z 16 krajów, w tym 23 miasta z Polski, promuje współpracę kulturalną, turystyczną i gospodarczą między miastami Europy Północnej. Organizacja ta kontynuuje misję swoich średniowiecznych poprzedników, jednocześnie angażując się w nowoczesne inicjatywy społeczne, w tym integrację osób niepełnosprawnych.

Nazwa Nabrzeże Hanzy nie tylko przypomina o bogatej, hanzeatyckiej historii Gdańska, ale również symbolizuje jego współczesne aspiracje do dalszego umacniania pozycji lidera w regionalnej i międzynarodowej współpracy. To symboliczny, lecz znaczący gest, który ma przyczynić się do dalszego promowania dziedzictwa Hanzy i potencjału Gdańska w przyszłości.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.