• <
mewo_2022

G-TEC zakończył projekt geodezyjny dla Baltic Power, morskiej farmy wiatrowej budowanej na polskim Bałtyku

rk

23.04.2024 20:38 Źródło: G-TEC
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas G-TEC zakończył projekt geodezyjny dla Baltic Power, morskiej farmy wiatrowej budowanej na polskim Bałtyku

Partnerzy portalu

Fot. G-TEC

Projekt realizowany przez G-TEC, będącego podwykonawcą dla konsorcjum, w skład którego wchodzą DEME Offshore, TFKable Group i NKT, obejmował około 130 km eksportowych i 127 km międzysystemowych, które połączą 76 turbin wiatrowych i dwie podstacje morskie.

Przedsięwzięcie łączące w sobie najnowocześniejszą technologię wykrywania niewybuchów, przetwarzania danych i interpretacji danych geofizycznych, zostało zrealizowane przez statek badawczy DP Mainport Geo firmy G-TEC. Odbywało się to w sezonie zimowym i zakończyło w kwietniu 2024 roku.

W ramach kilkumiesięcznych prac podwodnych dokonano szereg pomiarów inżynieryjnych i poszukiwań obiektów niebezpiecznych, jak miny morskie i amunicja z czasów II wojny światowej. Te pozostałości z czasów konfliktów stanowią istotne zagrożenie tak dla środowiska, jak i prac podwodnych oraz żeglugi. Skuteczne zlokalizowanie ich teraz ma pomóc w późniejszej sprawnej i bezpiecznej pracy podczas tworzenia infrastruktury energetycznej, w tym kładzenia kabli podwodnych.

Szeroko zakrojone badania inżynieryjne i pod kątem wykrycia obiektów niebezpiecznych pozwalają konsorcjum zmniejszyć ryzyko związane z projektowaniem i instalacją tras kablowych, aby uniknąć zagrożeń czających się pod wodą. Operacja wykrywania niewybuchów objęła lokalizacje położenia kabli, turbin, tras międzyukładowych i eksportowych. Po zlokalizowaniu wszystkich, zagrażających pracom obiektów, przeprowadzono ich identyfikację oraz akcję ich usuwania.

Obok tego swoje działania przeprowadziła firma Mainport GEO. W ich ramach zrealizowała badania inżynieryjne i UXO  (unexploded ordnance), mającą zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstanie morska farma wiatrowa. Wykorzystywała do tego sprzęt do działań podwodnych w ramach skanowania dwustronnego jednoprzebiegowego, co obejmowało użycie sonaru bocznego i dwóch zdalnie sterowanych pojazdów holowanych (Remotely Operated Towed Vehicle, ROTV) Magwingframe, służących do monitorowania dna i głębin morza. Po zakończeniu operacji UXO, G-tec wyda certyfikaty ALARP (As low as reasonably practicable) oznaczające najniższy możliwy poziom zagrożenia dla wyznaczonych korytarzy operacyjnych na dnie morskim.

Morska farma wiatrowa Baltic Power to najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Farma o mocy prawie 1,2 GW, będzie zlokalizowana 23 km od wybrzeża Bałtyku, nieopodal Łeby. Planowo ma dostarczać energię dla ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.

W 2024 roku rozpoczęły się przygotowania do budowy fundamentów, na których staną turbiny o wysokości ponad 230 metrów. Rok później zostanie zainstalowanych 76 turbin wiatrowych Vestas o mocy 15 MW każda. Aktualnie trwają już prace nad lądową stacją elektroenergetyczną, która będzie odbierać energię z morza. Baltic Power ma podpisane umowy z głównymi dostawcami w celu zabezpieczenia całego łańcucha dostaw. Wśród wykonawców znajdują się najbardziej doświadczeni dostawcy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, w tym firmy z Polski.

Baltic Power jest rozwijany wspólnie przez Grupę Orlen i Northland Power.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.