• <
mewo_2022

Cadeler – solidny przychód, dużo zamówień

jm

28.03.2024 08:46

Partnerzy portalu

fot. Cadeler

Cadeler, jedno z wiodących przedsiębiorstw w sektorze offshore na świecie, podsumował 2023 rok. Koncern zanotował przychód, zwiększył flotę i dokonał znaczącej fuzji.

W 2023 roku Cadelerowi udało się zakończyć połączenie z Eneti, inną firmą specjalizującą się w realizacji inwestycji offshore. Połączenie pozwoliło firmie stać się wiodącym usługodawcą na rynku, notowanym na giełdach w Oslo i Nowym Jorku. Dzięki fuzji Cadeler był w stanie znacznie mocniej zaistnieć na rynkach pozaeuropejskich.

W 2023 roku Cadeler odnotował 2%-owy wzrost przychodów wynoszący 109 mln euro. Firma podała także, że wskaźnik wykorzystania jej jednostek w tym roku był niższy i wynosił 75%. Było to spowodowane modernizacją statków Wind Orca i Wind Osprey w czwartym kwartale roku.

Prognozy skorygowanego EBITDA mają oscylowały między 47 i 52 mln euro, rzeczywiste skorygowane EBITDA wyniesie natomiast 50 mln euro.

Firma zyskała także dużo nowych zamówień. Podpisane już kontrakty zapewnią pracownikom Cadelera stałe zajęcie do 2030 roku. Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należy podpisanie dwóch dużych kontraktów z firmą Ørsted na morską farmę wiatrową Hornsea 3 o łącznej wartości 500-700 mln euro. Połączone kontrakty stanowią największą transakcję w historii Cadeler. Dzięki temu szacunki na 2024 rok wyglądają optymistycznie – przychody są obliczane na ok 225-245 mln euro, zaś EBITDA w przedziale 105-125 mln euro. Portfel kontraktów na dzień 26 marca 2024 roku ma łączną wartość 1,8 miliarda euro, jest w nim m.in. podpisany w lutym 2024 roku kontrakt na transport i montaż z Ørsted i PGE w ramach projektu Balica 2 oraz kontrakt na instalacje i transport 76 turbin dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power inwestycji realizowanej przez Orlen i Northland Power.

Na podstawie obecnego zakresu kontraktów, zwiększania wielkości floty i modernizacji istniejących statków oczekuje się, że wyniki finansowe za rok 2024 przełożą się na przychody w przedziale od 225 mln EUR do 245 mln EUR i EBITDA w przedziale od 105 mln EUR do 125 EUR milion. Prognozy na rok 2024 odzwierciedlają ścieżkę wzrostu, na której obecnie znajduje się Cadeler.

Cadeler zwiększa także flotę. Z końcem roku firma miała do dyspozycji cztery jednostki: Wind Orca, Wind Osprey, Wind Scylla i Wind Zaratan. W stoczniach złożone są jednak zamówienia na sześć nowych statków: dwa klasy P, dwa klasy A i dwa klasy M.Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.