• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Koniec operacji "Open Spirit 24" na Bałtyku. Siły morskie państw NATO zneutralizowały niebezpieczne pozostałości wojenne

28.04.2024 11:29 Źródło: MW Estonii
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Koniec operacji "Open Spirit 24" na Bałtyku. Siły morskie państw NATO zneutralizowały niebezpieczne pozostałości wojenne

Partnerzy portalu

Fot. MW Estonii

Po dwóch tygodniach zakończyła się międzynarodowa operacja pk. "Open Spirit 24", podczas której sojusznicze siły morskie państw bałtyckich i zaprzyjaźnionych wydobyły z estońskich wód 40 niebezpiecznych obiektów z czasów II wojny światowej. Co roku siły przeciwminowe prowadzą w na Bałtyku wielką akcję usuwania m.in. min morskich, bomb lotniczych i zatopionej amunicji celem zabezpieczenia żeglugi morskiej i działalności offshore.

W przedsięwzięcie zakończone 26 kwietnia było zaangażowanych 16 państw, które zaangażowały swoje siły morskie, kadrę dowódczą, obserwatorów oraz specjalistów, w tym nurków-minerów. Działania przeciwminowe prowadziło 14 okrętów, a także 11 zespołów, w tym nurków-minerów, obsługujące autonomiczne pojazdy podwodne (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) oraz mobilne zespoły rozminowania (Explosive Ordnance Disposal, EOD). W sumie było to 700 osób personelu marynarki wojennej państw zaangażowanych.

W ramach operacji, której głównym organizatorem i gospodarzem była Marynarka Wojenna Estonii (Eesti Merevägi), w dniach 15-26 kwietnia sprawdzono prawie 300 km2 obszaru morskiego. Podczas przedsięwzięcia znaleziono 302 kotwice minowe, 37 min morskich, jedną torpedę i dwa inne historyczne, niebezpieczne obiekty. Wraz z wcześniej odzyskanymi przedmiotami, podczas operacji rozbrojono 43 min morskich, bomb i innych przedmiotów wybuchowych.

Oprócz ładunków wybuchowych, w pobliżu Hiiumaa znaleziono również wrak statku o długości 70 metrów. Marynarka wojenna przekaże lokalizacje znalezisk i obrazy sonarowe do National Heritage Board i Transport Board, które zbadają i zidentyfikują pochodzenie wraku, jego poprzednie przeznaczenie i wartość historyczną.

- "Open Spirit 24" zakończył się sukcesem, a postawione zadania zostały wykonane. W ciągu dwóch tygodni sprawiliśmy, że estońskie obszary morskie stały się bezpieczniejsze dzięki usunięciu 11 ton starych materiałów wybuchowych. Wszystkie uczestniczące jednostki zdobyły cenne doświadczenie w pełnym cyklu polowania na miny. Pokazaliśmy, że NATO jest w stanie znaleźć i zniszczyć miny i inne urządzenia wybuchowe na Morzu Bałtyckim - powiedział komandor porucznik Ott Laanemets, dowódca grupy zadaniowej "Open Spirit 24."

"Open Spirit" to międzynarodowa, cykliczna operacja rozminowywania mająca na celu zlokalizowanie i zniszczenie historycznych wybuchowych pozostałości wojennych, aby uczynić Morze Bałtyckie bezpieczniejszym. W 1995 roku państwa bałtyckie rozpoczęły współpracę w ramach operacji "Baltic Sweep", która do 1997 roku przekształciła się w operację rozminowywania "Open Spirit." Jest organizowana corocznie przez Litwę, Łotwę i Estonię. Te trzy kraje wymieniają się w roli państwa-gospodarza oraz regularnie zapraszają do udziału państwa zaprzyjaźnione. Trzon sił morskich każdego z nich stanowią jednostki przeciwminowe, a z racji na zalegające w wodzie powojenne pozostałości regularnie prowadzą działania związane z ich neutralizacją. Operacja ma na celu usunięcie amunicji, min i innych obiektów niebezpiecznych, zalegających w Bałtyku od czasów obu wojen światowych, aby stworzyć bezpieczniejsze środowisko na Morzu Bałtyckim zarówno dla żeglugi cywilnej, jak i wojskowej. Poprzednia operacja pk. "Open Spirit" w Estonii miała miejsce w 2021 roku, a pierwsza w 1998 roku.

W kolejnych edycjach tego przedsięwzięcia wielokrotnie brały udział polskie okręty. W 2021 roku ostatni raz wziął w nim udział niszczyciel min proj. 206FM ORP Czajka, który niedługo potem został wycofany ze służby. Rok później udział w przedsięwzięciu wziął niszczyciel min proj. 258 ORP Kormoran, dla którego było to pierwsze, tak duże wydarzenie, wskazujące również na nowy etap rozwoju polskich sił przeciwminowych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.