• <

Wynik wyszukiwania - "czarter" - Wiadomości

Kryzys na Morzu Czerwonym wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 2-5/2024)

Jak do tej pory groźna dla żeglugi sytuacja na Morzu Czerwonym nie miała aż tak bardzo znaczącego wpływu na poziom obserwowanych stawek czarterowych oraz oferowanych frachtów. To jednak zaczyna się coraz bardziej zmieniać. Dostępność przestrzeni ładunkowych oferowanych na rynkach maleje. Pogłębiający się kryzys i potrzeba wykorzystania przez statki dłuższych i zarazem bezpieczniejszych tras zwiększają koszty. Tworzy się presja wśród armatorów na zwiększanie oferowanych cen frachtów.
20.02.2024

Czarter na czas – prawo do potrącenia należności z „hire”

W praktyce czarterowej, przy wysokiej złożoności faktycznej i prawnej relacji pomiędzy armatorem i czarterującym, kwestia sprawnego rozliczenia wzajemnych należności staje się często sprawą kluczową. Obok klasycznych „prostych” zasad wyjściowych – obowiązku, zgodnego z umową, zapłaty „hire” (opłaty czarterowej) przez czarterujących oraz prawa do zaprzestania realizacji tego obowiązku, czasowego (w okresie „off-hire”) i stałego po rozwiązaniu umowy, istnieje cała skala sytuacji „pośrednich”.
16.02.2024

Czarter na podróż – zakończenie okresu ładowania

Okres ładowania („laytime”) jest ustalonym (umownie lub zwyczajowo) okresem, będącym w wyłącznej dyspozycji frachtującego (czarterującego), przeznaczonym do przeprowadzenia operacji za/wyładunkowych towaru objętego daną umową czarteru.
07.02.2024

N-Sea z nowym statkiem na europejskie akweny

Firma N-Sea poinformowała, że do jej floty dołączyła nowa jednostka badawcza i wsparcia ROV – Geo Ranger.
15.01.2024

Airbus stawia na niskoemisyjne statki transportowe. Ich obsługą zajmie się firma Louis Dreyfus Armateurs

Firma Louis Dreyfus Armateurs (LDA) została wybrana przez Airbusa do odnowienia całej floty czarterowanych statków przewożących podzespoły samolotów między zakładami produkcyjnymi w Europie i USA za pomocą trzech nowoczesnych, niskoemisyjnych statków typu roll-on/roll-off, wspieranych przez napęd wspomagany wiatrem. Airbus zlecił przedsiębiorstwu ich budowę oraz eksploatację. Mają one być dzięki innowacyjnemu napędowi zgodne z polityką dekarbonizacji żeglugi. Ich rozpoczęcie działalności ma następować od 2026 roku.
04.01.2024

Kto jest kim w polskim offshore? Baltic Maritime Broker

Na polskim rynku pojawiła się spółka, którą wyróżnia biznesowa dalekowzroczność w usługach dedykowanych dla sektora morskiego. Łączą potrzeby armatorów i czarterujących, pośredniczą przy poszukiwaniu statków do wykonania projektów offshorowych i nie tylko.
06.12.2023

Czarter na czas – „off-hire”

W naszych opracowaniach „Czarter na czas – klauzula „Off-hire” (Czarter na czas - klauzula "off-hire" Część I, Czarter na czas - klauzula Off-hire. Część II, Czarter na czas - klauzula "off-hire". Część III) dokonaliśmy szczegółowej analizy klauzul wyłączających czasowo obowiązek zapłaty przez czarterujących opłaty czarterowej („hire”). Wobec wielu pytań i komentarzy, które wywołały przedmiotowe opracowania, pozwolimy sobie na zbiorcze podsumowanie tego niezwykle istotnego zagadnienia kontraktowego.
01.12.2023

Dalsze spadki na horyzoncie? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 43 – 46/2023)

Pewna stabilizacja, a nawet niewielkie wzrosty oferowanych frachtów, a także stawek czarterowych odnotowano w segmencie przewozów drobnicowcami wielozadaniowymi. W niektórych przypadkach nieco lepsze warunki zanotowano również na rynkach przewozów kontenerowych. Jest to jednak jedynie chwilowa i nieznaczna zmiana. Być może wynika również z wahań sezonowych. Większość z analityków rynku nie przewiduje jednak większych wzrostów w najbliższym czasie.
28.11.2023

Czarter na podróż – liczenie i zawieszenie okresu ładowania

W naszym opracowaniu Czarter na podróż – okres ładowania („laytime”) przedstawione zostały jurydyczne stanowiska interpretacyjne „kalendarzowej” formuły czarterowej, okresu ładowania, opartej na jednostce „godziny” („hour”) i „dnia” (,,day”), przy ewentualnych kwalifikacjach jednostki bazowej (przez określenia „working day/hour” czy „weather working day/hour” itp.).
22.11.2023

Aktywnie na rynku tonażowym. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 41-44/2023)

Według danych Golden Destiny oraz innych źródeł shipbrokerskich dla masowców, ale również tankowców ostatnie tygodnie to czas intensywnych transakcji na rynku jednostek używanych. Niewiele było za to transakcji dotyczących złomowań. Dość aktywnie było również na rynku nowych zamówień, co być może było pokłosiem bardziej pozytywnych perspektyw dla rynków frachtowych i czarterowych.
14.11.2023

Atmosfera chaosu i niepewności wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrosty poziomów czarterów i frachtów w żegludze masowej. To również bardzo duża niepewność płynąca z wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a także kontynuowanej wojny na Ukrainie. Ma to znaczący wpływ na transport morski realizowany na Morzu Czarnym. Dane rynków wskazują na dalsze spowolnienie gospodarek państw zachodnich.
30.10.2023

Czarter na czas – klauzula „off-hire” [Część III]

Charakter prawno-kontraktowy, rodzaje i zakres praw i obowiązków stron umowy czarteru na czas, w relacji do klauzul „off-hire” został przeanalizowany w Części I Czarter na czas - klauzula "off-hire" Część I i II Czarter na czas - klauzula "off-hire". Część II.
06.10.2023

Czarter na podróż – okres ładowania (laytime)

Okres czasu niezbędny do przeprowadzenia pełnego cyklu operacji załadunkowych i wyładunkowych określany jest w czarterze na podróż jako „okres ładowania” („laytime”, ,,lay-time”, „lay-days”).
27.09.2023

Konosament w systemie prawa angielskiego

Klasyczny system prawa angielskiego dzielił umowy przewozu ładunków morzem (umowy frachtowe – „contracts of affreightment”) na umowy zawarte w formie czarteru (charterparty) oraz zawarte lub wykazane przez konosament (bill of lading).
18.09.2023

Okres małej stabilizacji. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 31-35/2023)

Ostatnie tygodnie to raczej spadki warunków frachtowych i czarterowych dla tonażu zbiornikowcowego. Z kolei dla przewozów masowych można było mówić o pewnej stabilizacji.
17.09.2023

Czarter na czas – klauzula „Off-hire” [Część II]

W Części I Czarter na czas – klauzula „Off-hire” rozpoczęliśmy analizę niezwykle ważnych klauzul czarterowych, określonych jako „off-hire clause”. Ich istota, sprowadza się do umownego uregulowania okoliczności, w których czarterujący zwolniony zostaje ze swojego podstawowego obowiązku wynikającego z umowy czarteru na czas – obowiązku dokonywania opłaty czarterowej (hire).
15.08.2023

Czarter na podróż – „Supersession clauses”

W umowach czarteru na podróż, spotyka się nieraz klauzule umowne, o następującym brzmieniu: „This contract shall be completed and superseded by the signing of bills of lading in the form customary for such voyages for (…) cargos, which bills of lading shall contain the following clauses (…)”.
04.08.2023

Konosament a umowa czarteru

Klasyczna, według common law, systematyka umów przewozu ładunków morzem (contracts of affreightment), dzieliła umowy na te, które są zawarte w czarterze (charterparty) i te, które są zawarte lub które są uwidocznione w konosamentach (bill of lading). Rozwój praktyki morskiej i angielskiego prawa morskiego, przyniósł, z upływem czasu, coraz to nowe typy, formy i rodzaje umów przewozowych. W istocie jednak, każda nowa odmiana, jest mutacją i/lub hybrydą pierwszych dwóch podstawowych typów umów.
29.07.2023

Trendy spadkowe nadal trwają, ale przewoźnicy pozostają optymistyczni. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 26 – 28/2023)

Analizowane tygodnie to kolejny okres wskazujący na kontynuację negatywnych trendów warunków frachtowych i czarterowych dla przewoźników morskich w segmentach jednostek – drobnicowców wielozadaniowych oraz kontenerowców. Średnie parametry frachtów i stawek czarterowych nadal spadały. Nie były to ruchy impulsywne, ale raczej powolna kontynuacja dotychczasowych negatywnych trendów.
24.07.2023

Rynek żeglugowy na wakacjach. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 25-27/2023)

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi perspektywami.
14.07.2023

Wróżenie z fusów. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 20 – 25/2023)

Ostatnie tygodnie to kontynuacja słabego okresu dla wielu segmentów transportu morskiego. Słabe parametry rynku notował przede wszystkim transport kontenerowy. Jednak skomplikowana sytuacja była również w segmencie przewozów ładunków breakbulk oraz ładunków inwestycyjnych i ponadgabarytowych. Zagmatwanie sytuacji rynkowej powoduje, że jakiekolwiek przewidywanie przyszłych warunków rynku żeglugowego jest coraz trudniejsze.
02.07.2023

Czarter na czas – klauzula „Off-hire” (Część I)

W umowach czarteru na czas, dwa typy postanowień mają fundamentalne znaczenie dla stron umowy, armatora i czarterującego. Z jednej strony są to klauzule regulujące szczegółowe warunki płatności opłaty czarterowej (hire), z drugiej zaś okoliczności faktyczne i prawnie, które zwalniają czarterującego z obowiązku płacenia armatorowi opłaty czarterowej.
19.06.2023

Czarter na podróż – “lien and exemption clause”

Nasze opracowanie Czarter na podróż - Cesser clause wywołało duże zainteresowanie wśród naszych stałych adresatów. Postanowiliśmy w związku z tym powrócić do tego tematu.
11.06.2023

Nawigowanie pomiędzy globalnymi sporami. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 16 – 19/2023)

Nadal główny wpływ na sytuację geopolityczną jak i ekonomiczną światowej gospodarki mają obecne wydarzenia, które odbywają się na międzynarodowej arenie. Spory między USA i Chinami, trwająca na Ukrainie wojna i wiele innych wydarzeń niewątpliwe zaburzają dotychczasowe rozumienie zależności i wzorców handlu międzynarodowego, w tym morskiego. Ten proces trwa już od wielu miesięcy. Zmiany na rynku a także nieustanne dostosowywanie do ciężkiej sytuacji przez przewoźników nieustannie trwają.
29.05.2023

Stabilizacja przed wzrostami? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 11 – 15/2023)

W ostatnich tygodniach obserwowano stabilizację rynków frachtów i czarterowych, co napawało wiele podmiotów rynkowych optymizmem. Pojawiło się też sporo informacji mogących wpływać na poprawę tych warunków w dalszej przyszłości. Mowa tutaj między innymi o zapowiedziach złomowań w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy sporej ilości kontenerowców. Jednak nie bez znaczenia będzie również stan i perspektywy światowej gospodarki w kolejnych miesiącach i latach.
26.04.2023

Czarter na czas "hire" - wybrane zagadnienia

W kontynuacji naszych opracowań dotyczących czarteru na czas powracamy do jednej z kluczowych kwestii – warunków płatności opłaty czarterowej – „hire”. Standardową praktyką czarterów tego typu, jest ustalenie płatności „z góry”(„in advance”) dokonywanej w okresach „miesięcznych” („per calendar month in advance” – Kl. 9, linia 109 SHELLTIME 4), „półmiesięcznych” („semi-monthly in advance” – Kl 5, linia 58 NYPE 1946), czy „15-dniowych” („15 days in advance” - Kl. 11, linia 147 NYPE 93).
24.04.2023

Czarter na podróż – „Cesser Clause”

W przypadku wystawienia przez przewoźnika (armatora) konosamentu (tzw. „Owners’ B/L”), przewoźnikowi będzie mogło przysługiwać roszczenie z tytułu kosztów i należności (np. fracht itp.) związanych z konosamentową umową frachtową w stosunku do legitymowanego posiadacza konosamentu/odbiorcy ładunku. Zwyczajowo, roszczenie takie wsparte jest możliwością zabezpieczającego zatrzymania ładunku (w formie umownego zastawu na ładunku – „lien on cargo”).
15.04.2023

Indeksy wciąż spadają, ale liderzy rynku upatrują szanse w rozwijających się rynkach Europy Środkowo - Wschodniej. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 6– 10/2023)

Kolejne tygodnie roku to kontynuacja negatywnych trendów na rynkach frachtowych i czarterowych w rozpatrywanych segmentach.
26.03.2023

Rynek frachtowy masowców i zbiornikowców przed wielkimi zmianami. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 1-6/2023)

Początek nowego roku zapowiada duże zmiany w kolejnych jego miesiącach. Słabnąca podaż ładunków, szczególnie przewozów masowych powoduje, iż warunki frachtowe są bardzo marne. Taka sytuacja może doprowadzić do daleko idących zmian. Ich symptomy widać w ostatnich tygodniach.
25.02.2023

Czarter na czas – warunki płatności hire

W naszym artykule Czarter na czas - hire (opłata czarterowa) rozpoczęliśmy analizę prawną warunków czarterowych oraz, w ogólniejszym ujęciu common law, płatności „hire” (opłaty czarterowej).
17.02.2023

Czarter na podróż – załadunek, wybrane zagadnienia (Część II)

W części I Czarter na podróż – załadunek, wybrane zagadnienia rozpoczęliśmy rozważania dotyczące różnych rozwiązań, przyjętych w umowach czarteru na podróż, związanych z delimitacją praw, obowiązków i odpowiedzialnością odnoszącą się do szeroko pojętych czynności za/wyładunkowych pomiędzy stronami umowy - armatorem/przewoźnikiem a czarterującym/frachtującym.
10.02.2023

Indeksy nadal w dół, ale negatywne trendy wyhamowują. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 2– 5/2023)

Nastroje w branży transportu morskiego nadal nie są zbyt optymistyczne. Kontynuacja spadków najważniejszych indeksów branżowych negatywnie wpływa na nastroje wielu podmiotów rynku. Jednakże niektóre polityki inwestycyjne armatorów jeszcze do niedawna mogły zaskakiwać, co widoczne było przede wszystkim w branży kontenerowej. Są jednak tutaj pewne symptomy, które mogą świadczyć o tym, że jednak i tutaj trwa wyhamowywanie inwestycji i zwiększanie złomowań, które mogą pomóc w stabilizacji warunków rynku transportu kontenerowego.
09.02.2023

Przygotowania do gospodarczego sztormu. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 50/2022 – 1/2023)

Głosy analityków płynące z wielu stron podkreślają, iż 2023 rok może być dla światowej gospodarki bardzo trudny. Chodzi o spodziewane spowolnienie gospodarcze oraz niepewność, co do dalszego rozwoju rynków konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Oczywiście będzie to miało w konsekwencji przełożenie na transport morski.
29.01.2023

Czarter na podróż – kwit sternika („Mate’s receipt”)

Wydanie czy przekazanie ładunku przez frachtującego („shipper”) przewoźnikowi („carrier”) do przewozu w ramach konosamentowej umowy frachtowej (umowy o przewóz ładunku na podstawie konosamentu), często poprzedzone jest wydaniem przez przewoźnika specyficznego dokumentu przewozowego zwanego „kwitem sternika” („mate’s receipt”).
18.01.2023

Czarter na czas – hire (opłata czarterowa)

W ramach podstawowych obowiązków umowy czarteru na czas („time charterparty”) armator („owner”) zobowiązuje się oddać czarterującemu („charterer”) do dysponowania statek na oznaczony czas a czarterujący do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie ze statku w formie opłaty czarterowej („hire”).
28.12.2022

Koniec boomu w kontenerach. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 46-49/2022)

Obecne warunki rynku frachtowego i czarterowego dla jednostek kontenerowych dały się już mocno we znaki niemal wszystkim przewoźnikom. W ostatnich tygodniach obserwowało się coraz więcej decyzji dotyczących złomowań tego typu jednostek. Szczególnie dotyczy to mniejszego tonażu.
22.12.2022

Czarter na czas – „payment in advance”

Obok standardowego zapisu ,,payment in cash”, systemowym zapisem formularzy czarterowych jest klauzula przewidująca, iż ustalony umownie hire będzie płacony w miesięcznych lub piętnastodniowych interwałach „z góry”.
14.11.2022

Czarter na podróż – załadunek, prawa i obowiązki stron

W tradycyjnym ujęciu common law, proces załadunku traktowany jako wspólna operacja logistyczna frachtującego („shipper”) lub czarterującego („charterer”) oraz armatora/przewoźnika („shipowner/carrier”).
03.11.2022

Czarter na czas – płatność „hire”

Ustalenie zasad, warunków i form płatności opłaty czarterowej („hire”) za korzystanie (dysponowanie) ze statku w ramach czarteru na czas jest integralną i obowiązkową częścią każdej umowy tego typu.
19.09.2022

Czarter na podróż – klauzule załadunkowe

Spośród wielu klauzul czarterowych związanych z załadunkiem towaru na statek, klauzula typu „full and complete cargo”, znajduje powszechne niemal zastosowanie (zob. na przykład Gencon 1994, Kl. 1; Asbatankvoy, kl. 1 itp.). Bardziej szczegółowa analiza tej klauzuli znajduje się w naszym opracowaniu Czarter na podróż - załadunek na statek.
09.09.2022

Czarter na czas – warunki zdania (redelivery) statku

Nasze opracowania: Czarter na czas – zakończenie czarteru („in like good order”) - GospodarkaMorska.pl, Czarter na czas – zakończenie czarteru (redelivery range) - GospodarkaMorska.pl, dotyczące warunków prawnych zdania statku po upływie okresu, na który czarter na czas został zawarty, wywołały szereg zapytań i sugestii wyjaśnienia, powstałych w trakcie lektury, wątpliwości.
29.07.2022

Czarter na podróż – "full and complete cargo"

Ilość ładunku, który ma być dostarczony i załadowany na statek w ramach danego czarteru jest różnorodnie określony w umowach. Poczynając od prostej formuły „sztywnej” (np. 500 samochodów […]), poprzez określenie ładunku masowego (np. 10.000 ton […]), czy wskazując określoną ilość minimalną i maksymalną ładunku (z różnymi wariantami takiej formuły), wreszcie przez przyjęcie bardzo ogólnej formuły określonej w czarterach jako „full and complete cargo” [zob. np. Kl.1, linie 9-10 GENCON form].
25.07.2022

Wojna zmienia rynek handlu morskiego i energetyki morskiej. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 23-26/2022)

Coraz dłużej trwająca wojna Rosji z Ukrainą powoduje kontynuację głębokich zmian dotychczasowych szlaków żeglugowych oraz rynku energetycznego. Dotyczy to przede wszystkim ładunków zbóż, ropy naftowej oraz gazu i innych surowców mineralnych. Powstające zmiany pozostawią swój ślad na wiele kolejnych lat.
04.07.2022

Czarter na czas – Inter-Club Agreement

Kl. 8 NYPE 93 form przewiduje w szczególności, iż „The Master shall perform the voyages with due dispatch and shall render all customary assistance with the Vessel’s crew. The Master (…) (although appointed by the Owners) shall be under the orders and directions of the Charters as regards employment and agency and The Charters shall perform all cargo handling, including but not limited to loading, stowing, trimming, lashing, securing, dunnaging, unleashing, discharging and tallying at their risk and expense, under the supervision
24.06.2022

Czarter na czas – zakończenie czarteru („in like good order”)

W naszym opracowaniu Czarter na czas - zakończenie czarteru (redelivery range), rozważaliśmy charakter, zakres odpowiedzialności oraz relacje pomiędzy armatorem a czarterującym, dotyczące finalnego etapu realizacji umowy czarteru na czas.
27.05.2022

Wyczarterowany przez PGNiG tankowiec w Świnoujściu

Do terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu przypłynął tankowiec Maran Gas Apollonia z ładunkiem ponad 65 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To pierwsza dostawa zrealizowana statkiem wyczarterowanym przez GK PGNiG, a zarazem pierwszy ładunek, jaki Grupa odebrała od amerykańskiego Venture Global LNG, z którym ma podpisane wieloletnie umowy na zakup skroplonego gazu ziemnego.
14.05.2022

Czarter na czas – zakończenie czarteru (redelivery range)

Jest niemal zasadą, iż umowy czarterowe zawierają postanowienie określające port lub zespół portów, w którym statek winien być zwrócony (redelivery) przez czarterującego do armatora, ze zwyczajową przy tego typu postanowieniach formułą czarterową „in like good order and condition, ordinary wear and tear excepted” [NYPE 93, Kl. 10, linie 130 do 136; SHELTIME 4, Kl. 16, linie 308-310; BALTIME 1939; Kl. 7, linie 93-100].
11.04.2022

Knutsen buduje nowe gazowce dla PGNiG?

Koreański gigant stoczniowy KSOE ogłosił pozyskanie zamówienia na dwa nowoczesne gazowce. Branżowe źródła twierdzą, że zamawiającym jest norweski Knutsen, a docelowym czarterującym będzie PGNiG.
04.04.2022

Czarter na podróż – niedostarczenie ładunku przez czarterującego

Ustaloną aktualnie zasadą prawa angielskiego jest przyjęcie, iż jeżeli ma miejsce sytuacja niedostarczenia przez czarterującego (frachtującego) ładunku do przewozu w ramach czarteru na podróż, wówczas armator (przewoźnik) zobowiązany jest pozostawać ze statkiem przez cały okres ładowania (lay-time/laytime). Co więcej, nawet po upływie okresu ładowania przewoźnik nie może wycofać statku, chyba że jest oczywistym, iż czarterujący nie ma zamiaru dostarczyć ładunku lub zwłoka jest tak znacząca, iż ma znamiona „frustration”.
01.04.2022

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 8-11/2022)

Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 24 lutego zapewne nie pozostanie bez znaczenia dla międzynarodowych rynków frachtowych. W pierwszej kolejności może odbić się przede wszystkim na przewozach masowych, a także zbiornikowcowych, ale również i na omawianych w niniejszej analizie segmentach. Również one mogą zostać dotknięte efektami sankcji, zmianami szlaków handlowych oraz innymi szeroko pojętymi zawirowaniami rynku związanymi z konfliktem i jego długofalowymi skutkami.
25.03.2022

PGNiG czarteruje metanowce i będzie wykorzystywać gazoport w Kłajpedzie

PGNiG wyczarterowało na 2022 r. trzy metanowce do transportu LNG, zamierza maksymalnie wykorzystać przepustowość terminala w Świnoujściu, ale także używać gazoportu w litewskiej Kłajpedzie - poinformował w czwartek prezes spółki Paweł Majewski.
24.03.2022

Czarter na czas – przekazanie statku czarterującemu („delivery”) [Część 2]

W naszym opracowaniu Czarter na czas – przekazanie statku czarterującemu („delivery”). Część 1 rozpoczęliśmy analizę prawną, niezwykle istotnego, początkowego etapu realizacji umowy czarteru na czas (time charterparty) – przekazanie statku („delivery”) przez armatora do czarterującego. Rozważaliśmy, w szczególności, charakter prawny samego obowiązku przekazania i skutki naruszenia tego obowiązku przez armatora. W tym kontekście wyodrębniliśmy niezawinione opóźnienie od zawinionej zwłoki w przekazaniu statku.
05.03.2022

Czarter na czas – przekazanie statku czarterującemu („delivery”). Część I

W umowach czarteru na czas standardowo znajduje się postanowienie określające czas i miejsce, w którym winno nastąpić wydanie statku (delivery) czarterującemu przez armatora. Nie wolno zignorować tego formalnego postanowienia umownego. Jak wyjaśnił to późniejszy Lord, sędzia Roskill w sprawie „Cheikh Boutros Selim El-Khoury v Ceylon Shipping Lines Ltd.” (The Madeleine) – „It is, of course axiomatic that in a time charter (…).
23.02.2022

Czarter na podróż – załadunek

Doktryna prawa angielskiego, w ślad za praktyką, przyjęła „trzystopniowy” podział operacji załadunku towaru na statek. Po pierwsze, odnosi się to do bezwzględnego obowiązku czarterującego (frachtującego) dostarczenia, w ramach podjętego zobowiązania czarterowego, odpowiedniego (co do rodzaju i ilości) ładunku. Po drugie, na czarterującym spoczywa obowiązek zapewnienia aby uzgodniony umową ładunek, znalazł się we właściwym miejscu i czasie w celu załadowania go na statek.
14.02.2022

PGNiG z ofertą na nowe gazowce

Branżowe źródła podają, że PGNiG otrzymała ofertę na czarter czterech gazowców LNG z opcją na kolejne dwa. Jeśli spółka z niej skorzysta, czarterowana przez nią flota urośnie do dwucyfrowej liczby statków.
25.01.2022

Dlaczego urlop na jachcie motorowo-spacerowym to znacznie ciekawsza opcja niż wynajem hotelu?

Odpoczynek na komfortowym jachcie motorowym posiadającym na wyposażeniu wszystko, co potrzebne do wygodnego życia, to przede wszystkim wolność. Dodatkowo takie jachty są bardzo ekonomiczne, jeśli chodzi o zużycie paliwa, ponieważ posiadają małe silniki o mocy od 20 KM do 45 KM. Podobnie jak w wypadku wynajmowania kamperów, czarter jachtów motorowych daje przeogromne możliwości eksplorowania wielu atrakcyjnych szlaków wodnych.
17.01.2022

Czarter na podróż – dostarczenie ładunku

Zgodnie z prawem angielskim, co do zasady, na czarterującym spoczywa bezwzględny obowiązek umowny dostarczenia ładunku do przewozu. Jak wyraźnie podkreślił to precedens „Triton v Vitol” (The Nikmary) [2003] EWCA Civ 1715 [2004] 1 Lloyd’s Rep. 50 – „In absence of express stipulations it is the absolute no-delegable duty of the charterer if he can legally do so, to furnish a cargo according to the charter.”
25.11.2021

Yang Ming chce osiągnąć ogromny zysk z czarteru podnajmu do Maersk

Rozgrzany do czerwoności rynek czarteru kontenerowców zrodził niezwykłą umowę podnajmu pomiędzy rywalami Yang Ming i Maersk.
09.11.2021

Czarter na podróż – termin dopłynięcia do portu załadunku" [Część II]

Forma swoistego kompromisu kontraktowego pomiędzy stronami umowy czarteru na podróż - przewoźnikiem i czarterującym (frachtującym) jest przyjmowana do zapisów czarteru tzw. „cancelling clause”, a więc odrębnego ustalenia umownego zgodnie z którym, czarterujący ma prawo do odstąpienia od umowy (skancelowania czarteru), jeżeli statek nie dopłynie w pełnej gotowości nawigacyjnej i ładunkowej, w wyznaczonym czasie („cancelling date”) „The purpose of the cancelling clause is to give the charterer certainly” (za Scrutton).
23.09.2021

Czarter na podróż – termin dopłynięcia do portu załadunku [Część I]

Dopłynięcie do portu załadunku („preliminary voyage to the port of loading”) stanowi (za znanym sformułowaniem Lorda Diplock z „The Johanna Oldendorff” [1973] 2 Lloyd’s Rep. 285], pierwszy z czterech etapów realizacji czarteru na podróż. Umowy czarteru różnią się zasadniczo, w ujęciu terminu, w którym statek powinien dopłynąć do portu załadunku. Od niezwykle precyzyjnych ustaleń umownych („the vessel will be in […] by 1st July”) poprzez bardziej ogólnikowe sformułowania typu „expected ready to load” poprzez całkowite ominięcie te
13.09.2021

Ikea czarteruje statki i kupuje kontenery

Ikea poinformowała, że rozpoczęła transport produktów przy pomocy wyczarterowanych statków. Firma poinformowała także, że kupuje kontenery, by zapewnić sobie do nich dostęp.
05.09.2021

ZIM czarteruje kolejne pięć statków typu boxship o pojemności 7000 TEU napędzanych LNG od Seaspan Corp

Izraelska firma żeglugowa ZIM Integrated Shipping Services skorzystała z opcji długoterminowego czarteru dodatkowych pięciu kontenerowców dwupaliwowych na skroplony gaz ziemny (LNG) o pojemności 7 000 TEU od Seaspan Corporation.
02.09.2021

Czarter na podróż – wstępna podróż do portu załadunku

W przypadku nowego zafrachtowania, rzadko się zdarza, iż statek będący przedmiotem czarteru jest już w porcie załadunku przewidziany, zawartym właśnie czarterem na podróż.
23.08.2021

Czarter – "safe port". Część III

W części pierwszej Czarter - "safe port" Część I oraz w części drugiej Czarter – „safe port”. Część II podjęliśmy próbę wyjaśnienia jednego z najważniejszych elementów każdej umowy frachtowej (czarteru na podróż, czarteru na czas) – pojęcia „bezpiecznego portu”.
13.08.2021

Czarter – „safe port”. Część II

Część I opracowania – Czarter - "safe port", oparta została w dużej części na przełomowym precedensie Izby Lordów – „The Evia (No. 2)” [1982] 2 Lloyd’s Rep 307.
02.08.2021

Czarter – „safe port” - część I

Wyznaczenie portu za/wyładunku, czy to expressis verbis w czarterze, czy też poprzez konkretną nominację czarterujących (w ramach posiadanych uprawnień umownych) powoduje, iż „shipowner is under absolute obligation to go there” [„M/V Naiad [1978], AMC 249].
22.07.2021

Czarter na podróż – nominacja portu załadunku

Port załadunku może być wyraźnie określony w czarterze [zob. nasz artykuł: Czarter na podróż – „berth”; „dock”; „port"] lub czarterujący może zostać upoważniony umownie do nominacji takiego portu. Przyjęte i stosowane w shippingu, w takim przypadku formuły – „a port as ordered” lub „to be nominated”, przewidują:
01.07.2021

Czartery kontenerowców biją nowe rekordy

Ponad czteroletnie umowy na czarter kontenerowców stają się powoli normą. Armatorzy tym samym wywierają coraz większą presję na liniach żeglugowych.
14.05.2021

Czarter na czas – charakterystyka techniczna statku

Klauzule czarterowe zawierające opis statku są niezwykle istotne w umowie czarteru na czas. Czarterujący „wynajmuje” statek za określoną stałą opłatą – „hire”.
10.05.2021

Czarter na czas – efekt „overlap”

Powstała pod koniec 2020 i na początku 2021 roku, bardzo duża (w skali ilości (71) statków i wielkości ładunku) kongestia w portach chińskich, gdzie na skutek decyzji władz Chin, odmawiano przyjęcia i rozładunku statków z węglem z Australii spowodowała, w konsekwencji „lawinę” roszczeń i sporów arbitrażowych i sądowych.
08.04.2021

Shell wyczarteruje 10 nowych VLCC napędzanych skroplonym gazem ziemnym

Shell wyczarteruje dziesięć nowych tankowców VLCC zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Energetyczny gigant stara się w ten sposób zmniejszyć emisję dwutlenku węgla ze swojej floty tankowców.
12.03.2021

Przewoźnicy oceaniczny będą mieli szansę na przerwanie cyklu wzlotów i upadków

Przewoźnicy oceaniczni korzystają z nagłego wzrostu rentowności, dzięki wyższemu popytowi i zawyżonym stawkom frachtowym. To dla nich unikatowa okazja, by wyrwać się z cyklu ciągłych wzlotów i upadków.
12.03.2021

Czarter na czas – „employment and indemnity (agency) clause”

Mając na względzie fakt, iż na podstawie warunków umowy czarteru na czas, czarterujący uzyskuje niezwykle szeroki zakres uprawnień do dysponowania statkiem i jego załogą, kluczowym zagadnieniem, jawi się kwestia uregulowania charakteru i zakresu ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej czarterujących z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez armatora w związku z realizacją przedmiotowych uprawnień czarterującego.
08.03.2021

Czarter łodzi, główny trend podróżniczy na lato 2021

Po pełnym niespodziewanych wydarzeń i wyzwań roku Polacy bardziej niż kiedykolwiek marzą o ucieczce i wyrwaniu się z miasta. Czarter jachtów doskonale uosabia pojawiające się oczekiwania podróżnicze, oferując pobyt z dala od tłumów, przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej swobody. Trend ten był również bardzo widoczny w zeszłym sezonie letnim, co zaowocowało wzrostem rezerwacji polskich użytkowników o 30% w lipcu, 120% w sierpniu, czy 113% we wrześniu, jak wynika z danych międzynarodowego lidera rynku firmy Click&Boat.
08.03.2021

HMM wyczarterował trzy nowe tankowce VLCC

Południowokoreański armator, HMM, wyczarteruje trzy duże tankowce typu VLCC, które powstaną w stoczni Hyundai Samho Heavy Industries należącej do grupy Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co.
03.03.2021

ZIM wyczarteruje kontenerowce napędzane LNG na trasę Azja – USA

Izrealski armator, ZIM, ujawnił strategiczną umową długiego czarteru dla dziesięciu kontenerowców napędzanych LNG o ładowności 15 tys. TEU.
17.02.2021

Maersk Product Tankers sprzedaje część floty

Duński Maersk Product Tankers zawarł umowę z bankiem China Development Bank Financial Leasing (CDBL) na sprzedaż 14 tankowców do przewozu produktów naftowych. Transakcja opiewa na kwotę 422 mln dolarów.
09.12.2020

Na Mazurach bardzo udany sezon dla firm czarterowych - na jeziorach były tłumy

Właściciele jachtów, motorówek, houseboatów, na nawet małych łodzi i pontonów mogą zaliczyć te wakacje do najbardziej udanych od lat. Tłumy na jeziorach były tak wielkie, że na wodzie robiły się korki, a ruchem musiała kierować policja i ratownicy MOPR.
31.08.2020

Przewoźnicy poszukują megakontenerowców do czarteru za wszelką cenę

Przewoźnicy oceaniczni prześcigają się w czarterowaniu megakontenerowców, by skorzystać z wywindowanych stawek frachtowych.
28.08.2020

IM Solutions Sp. z o.o.

obsługa agencyjna,portowa statków,pełna obsługa czarteringowa,transport morski,przewozy cargo,spedycja,logistyka morska,logistyka morska,ponadgabaryty,Project Cargo,Ro-ro,transport kontenerowy,trans marine,im solutions,kontenery,spedycja kontenerowa,spedycja międzynarodowa,przewozy kontenerowe,export kontenrów,eksport kontenerów,obsługa portowa statków,czarterowanie statków pod przewozy łądunków,rozładunki,przełądunki,wyładunki,transport drogowy,transport kolejowy,przeładunki w portach,transpot blisko i daleko morski,agencja portowa,przewóz ładunków pełnokontenerowych,transport od drzwi do drzwi,odprawy celne,transport intermodalny,transport drogowy plandekowy,magazynowanie,przeładunki towarów z kontenerów na samochody plandekowe i na odwrót,transport kolejowy

INTRAP YACHTING

www.facebook.com/czarteryjachting
czartery jachtów,rejsy morskie,szkolenia żeglarskie

Old Seas Sp. z o. o.

ładunki ponadgabarytowe,ładunki wielkowymiarowe,projekty transportowe,agencja morska,agent morski,shipping agent,makler morski,transport morski,barka górnopokladowa,ponton,holownik,holowanie pełnomorskie,kalkulacja uciągu,dobór tonażu,plan holowania,inspekcja on-hire,off-hire,czarterowanie,plan ładunkowy,kalkulacja uciągu holownika,port morski,port Gdańsk,port Ustka,port Gdynia,port Szczecin,Towcon,Towhire,Projectcon,Bargehire,Eurosund,Norsund,Eide Barge,Olkiluoto,Viiru,UR 93,UR 94,Rem Viking,Kaiserschleuse,Tryton,SB 5018,oldseas

Zawisza Czarny Centrum Wychowania Morskiego

uprawnienia żeglarskie,rejsy szkoleniowe,żeglarstwo,czarter jachtów,zawisza czarny,batalion wigry,zjawa,batalion zośka,rejsy żeglarskie,centrum wychowania morskiego,związek harcerstwa polskiego

Skeiron Boats

Sprzedaż komfortowych pełnomorskich jachów motorowych (nowych i używanych).
jachty,sprzedaż jachtów,jachty pełnomorskie,czartery jachtów,czarter,czartery,czartery jachtów motorowodnych,

Kłobuk Yacht sp. z o.o.

jachty,czarter jachtów

Biuro Żeglarskie Błękitny Piotruś

Patent żeglarski • Czarter jachtów • Rejsy morskie • Rejsy Mazury
Patent żeglarski • Czarter jachtów • Rejsy morskie • Rejsy Mazury

SailMore Sp. z o.o.

Serwis czarterowy dla żeglarzy.
jachty,,czartery,wynajem jachtów,imprezy dla firm,pełnomorskie regaty,sprzedaż jachtów,obsługa czarterowa,czarter

STOCZNIA JACHTOWA DELPHIA SPOLKA Z O.O.

Stocznia Jachtowa Delphia Yachts Kot produkuje jachty żaglowe i motorowe.Istni
stocznia jachtowa,producent łodzi żaglowych i motorowych,jachty żaglowe,jachty motorowe,jachty spacerowe,łodzie motorowe,łodzie żaglowe,żaglówki,motorówki,jachty luksusowe,jachty używane,sprzedaż jachtów używanych,Delphia 47,Delphia 46cc,Delphia 40.3,Delphia 37.3,Delphia 33.3,Delphia 29.2,Delphia 24 one design,Phila 880,Phila 780,Nautika 1300,Nautika 1000,Nautika 830,Delphia Czarter,Delphia CNC,Delphia Collection,ATWDP.

Velmundi Group

Żeglarstwo morskie,Czartery jachtów,Czartery łodzi,Rejsy turystyczne,Rejsy morskie,Rejsy żeglarskie,Eventy żeglarskie,Regaty morskie,Imprezy żeglarskie,Żeglarstwo sportowe

charter.pl

kursy specjalistyczne,czarter jachtów,rejsy morskie,sternik jachtowy,kurs motorowodny,jachtowy sternik morski,morski motorowodny sternik morski,kapitan jachtowy,SRC,LRC,kursy żeglarskie,kursy motorowodne,voditelj brodice,ISSA,księgarnia morska,czarter jachtów motorowych,czarter barek,ARPA,rejs,s/y "Sunrise",Zawisza Czarny

TRANS-MARINE Spedycja Międzynarodowa i Agencja Celna Sp. z o.o.

transmarine,spedycja morska,ubezpieczenie ładunku,przeładunek w porcie,firmy spedycyjne,spedycja,trans marine,usługi spedycyjne,spedycyjne firmy,spedycyjne usługi,spedycja lądowa,czartery statków,czarter statku,obrót towarów przez porty,odprawy celne,dokumenty celne,kontrola ilościowo- jakościowa towarów,ubezpieczenia ładunków morskich,organizacja transportu,agencja celna,agencje celne,zgłaszanie towarów do odprawy celnej,skład celny,aranżacja magazynowania w magazynie,sporządzanie dokumentacji celnej,wystawianie dokumentów spedycyjnych,transport kolejowy,transport samochodowy krajowy,transport samochodowy zagraniczny,ubezpieczanie ładunków na czas transportu,bukowanie ładunków,przepakowywanie,etykietowanie,doradztwo w zakresie doboru firm kontrolnych,ubezpieczanie ładunków,rozliczanie szkód transportowych,wystawianie dokumentów spedycyjnych,wystawianie dokumentów celnych,rolimpex,rolimpex marine,transport kontenerowy,transport melasy,transport węgla,transport zboża

Capricorn International Ltd Sp. z o.o.

projekty linii żeglugowych,projekty budowy,przebudowy i remontu statków,biznes plany wraz z analizą kosztów,przychodów,finansowania i efektywności inwestycji,aplikacje do europejskich programów wspierających przedsięwzięcia w zakresie przemysłów morskich,projekty inwestycji tonażowych,zarządzanie projektami i prowadzenie inwestycji,pośrednictwo w kupnie,sprzedaży i czarterowaniu statków,zarządzanie statkami obejmujące zarząd handlowy,techniczny,finansowy,księgowy,obsadzanie statków załogami,doradztwo w zakresie żeglugi i budowy statków

OSMOLIK JACHTY Romuald Osmolik

czarter,budowa jachtów,naprawa jachtów,szkutnia,jachty

KUHNLE-TOURS DNV Tours Polska Sp. z o.o.

łodzie,czarter,hausbooty,czarter łodzi,łódki,KUHNLE-TOURS,łodzie motorowe,

PROWAVE

czarter,sprzedaż jachtów,jachty,serwis jachtów,zimowanie,wodowanie,slipowanie,malowanie,antyfuling,serwisowanie jachtów,dostarczanie jachtów,transprot jachtów,wyposażenie jachtów,kompozyty,dostawa kompozytów,produkcja laminatów,produkcja jachtów,produkcja motorówek,agent,broker jachtowy,wyposażenie żeglarskie,odzież żeglarska,regaty,eventy regatowe,zawody dla firm,imprezy firmowe,wakeboard,SUP,kajaki,imprezy morskie,wieczory na jachcie,treningi regatowe,treningi żeglarskie,pływanie turystyczne,marina,miejsce w marinie,miejsce w porcie,Selden,Harken,Dometic,Vector Sails

Dziękujemy za wysłane grafiki.