• <

Wynik wyszukiwania - "analiza rynku frachtowego" - Wiadomości

Jakie czynniki napędzają rynki żeglugowe? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 15-19/2024)

Od początku maja rynki frachtowe w segmencie przewozów kontenerowych intensywnie wzrastają. Nieco wolniej za nimi podążają stawki czarterowe dla kontenerowców. Niestety negatywne zdarzenia nadal w znaczący sposób napędzają warunki na rynkach frachtowych niektórych z segmentów żeglugi. Według wielu są to nienaturalnie pompowane trendy, które wynikają niekoniecznie z rozwoju gospodarek, ale właśnie z powstałych ograniczeń i zwiększonego zapotrzebowania na tonaż. Z drugiej strony pojawiają się też oznaki rozwoju niektórych rynków.
31.05.2024

Rynkowe fluktuacje. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 15-19/2024)

Fluktuacje parametrów rynków żeglugowych obserwowano w przewozach masowych. Po umiarkowanie krótkim dobrym okresie, nastąpił spadek. Ogólnie rzecz biorąc rynek przewozów masowych pozostaje nadal trudny i niepewny, ale strony rynku chcą wierzyć w pozytywną perspektywę, odnajdując pozytywne sygnały płynaće z otoczenia gospodarczego. Pewniejsze i lepsze warunki panują w przewozach ropy naftowej i jej pochodnych. Niestety jest to spowodowane ograniczonym dostępem do zbiornikowców. Wynika to z zaangażowania ich części w proceder przew
23.05.2024

Czy gospodarka chińska przebudzi się? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 11-14/2024)

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi: masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi najbardziej prawdopodobnymi perspektywami.
22.04.2024

Czy gospodarka chińska przebudzi się? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 11-14/2024)

Ostatnie tygodnie to raczej stabilizacja warunków frachtowych i czarterowych wokół określonych zakresów parametrów rynku segmentu masowców i zbiornikowców. Krótkoterminowe tendencje mogą wskazywać na drobne korekty w dół czołowych indykatorów, wskazujących na kondycję żeglugi.
08.04.2024

Kryzysy powodują wzrost kosztów w żegludze, ale frachty znów spadają. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 8-11/2024)

Ostatnie tygodnie to dalsze reperkusje światowego chaosu i panujących na szlakach żeglugowych niebezpieczeństw. Ma to swój oddźwięk również w kosztach, jakie musi ponosić żegluga. Chodzi tutaj przede wszystkim o wzrost kosztów eksploatacji statków między innymi na skutek potrzeby zachowania ich większego bezpieczeństwa. Oprócz dłuższych tras, stosowanej zwiększonej ochrony i środków bezpieczeństwa na rynku obserwuje się wysokie stawki ubezpieczeniowe np. od tzw. ryzyk wojny (ang. war risks).
28.03.2024

Zaburzenia w transportowych punktach strategicznych napędzają wzrost stawek. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 2-7/2024)

Ostatnie tygodnie to olbrzymi wpływ na międzynarodową żeglugę sytuacji kryzysowej na Morzu Czerwonym, a także efekty ograniczeń przejść statków przez Kanał Panamski, wynikające z rekordowo niskiego stanu wód w jeziorze Gatun. To przede wszystkim właśnie przez te wydarzenia i wydłużone trasy statków światowej floty skutkujące ograniczonymi dostępnymi przestrzeniami ładunkowymi powiększały się koszty transportu morskiego. Wzrastały przez to oferowane na rynku również stawki frachtowe i czarterowe.
03.03.2024

Kryzys na Morzu Czerwonym wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 2-5/2024)

Jak do tej pory groźna dla żeglugi sytuacja na Morzu Czerwonym nie miała aż tak bardzo znaczącego wpływu na poziom obserwowanych stawek czarterowych oraz oferowanych frachtów. To jednak zaczyna się coraz bardziej zmieniać. Dostępność przestrzeni ładunkowych oferowanych na rynkach maleje. Pogłębiający się kryzys i potrzeba wykorzystania przez statki dłuższych i zarazem bezpieczniejszych tras zwiększają koszty. Tworzy się presja wśród armatorów na zwiększanie oferowanych cen frachtów.
20.02.2024

Nieznaczna poprawa? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 51.2023 – 1/2024)

Ostatnie tygodnie przełomu roku to nieznaczna poprawa sytuacji na rynkach frachtowych i czarterowych segmentów żeglugi kontenerowej, a także jednostek wielozadaniowych.
01.02.2024

Świąteczno – noworoczny zastój. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 50/2023-1/2024)

Przełom roku to okres podsumowań dotychczasowych trendów, a także ocena perspektyw na nowy rok. Jest to również czas krótkoterminowego zastoju, kiedy to większość świata skupia się nie na biznesie, ale na obchodzeniu okresu świąt i nowego roku. Od listopada do grudnia 2023 roku oceniono, że globalny handel spadł o około 1.3 %, co spowodowane jest kryzysem bezpieczeństwa zachowania wolnej żeglugi na Morzu Czerwonym.
21.01.2024

Sytuacja geopolityczna wpływa na wzrost kosztów przewoźników. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 47 – 50/2023)

Rynki frachtowe i czarterowe segmentów kontenerowego i drobnicowców wielozadaniowych były w ostatnich tygodniach pod silnym wpływem wydarzeń społeczno – politycznych. Były to przede wszystkim ograniczenia w ruchu na Morzu Czerwonym w związku z atakami na statki, a także pod wpływem limitowanej przepustowości i wysokich kosztów tranzytu przez Kanał Panamski.
05.01.2024

Niestabilny rynek na fali wzrostów. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 45-49/2023)

Ostatnie tygodnie to bardzo duży wpływ sytuacji geopolitycznej na międzynarodową żeglugę handlową. Napięta sytuacja na Morzu Czerwonym powoduje, że coraz więcej armatorów różnych segmentów żeglugi wybiera trasy wokół Przylądka Dobrej Nadziei, zamiast krótszą trasę przez Kanał Sueski. Na dodatek niski stan wód powoduje bardzo duże utrudnienia w sprawnych i wymaganym ilościowo tranzycie statków przez śluzy Kanału Panamskiego.
27.12.2023

Dalsze spadki na horyzoncie? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 43 – 46/2023)

Pewna stabilizacja, a nawet niewielkie wzrosty oferowanych frachtów, a także stawek czarterowych odnotowano w segmencie przewozów drobnicowcami wielozadaniowymi. W niektórych przypadkach nieco lepsze warunki zanotowano również na rynkach przewozów kontenerowych. Jest to jednak jedynie chwilowa i nieznaczna zmiana. Być może wynika również z wahań sezonowych. Większość z analityków rynku nie przewiduje jednak większych wzrostów w najbliższym czasie.
28.11.2023

Lekkie wzrosty, ale realia dalekie od optymizmu. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 41-44/2023)

W ostatnich tygodniach na rynkach przewozów masowych ładunków suchych oraz płynnych zaobserwowano pewne optymistyczne sygnały dotyczące parametrów stawek czarterowych i frachtowych. Zyskiwały niektóre sektory wskazanych segmentów. Pozytywnych akcentów dopatrywano się również w niedalekiej przyszłości, powołując się na różnorodne wydarzenia oraz fakty. Rzeczywiście rynek doznaje dość znacznych fluktuacji, natomiast stałe trendy i kierunki nie pozwalają raczej twierdzić, że przewoźników czekają tylko i wyłącznie wzrosty.
15.11.2023

Atmosfera chaosu i niepewności wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrosty poziomów czarterów i frachtów w żegludze masowej. To również bardzo duża niepewność płynąca z wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, a także kontynuowanej wojny na Ukrainie. Ma to znaczący wpływ na transport morski realizowany na Morzu Czarnym. Dane rynków wskazują na dalsze spowolnienie gospodarek państw zachodnich.
30.10.2023

Atmosfera chaosu i niepewności wpływa na rynki żeglugowe. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-40/2023)

Ostatnie tygodnie to wzrosty poziomów czarterów i frachtów w żegludze masowej. To również bardzo duża niepewność płynąca z wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie a także kontynuowanej wojnie na Ukrainie. Ma to znaczący wpływ na transport morski realizowany na Morzu Czarnym. Dane rynków wskazują na dalsze spowolnienie gospodarek państw zachodnich. Niektórzy z analityków wieszczą, iż takie spowolnienie może również przenieść się w większym stopniu do Azji.
28.10.2023

Słabe frachty i czartery powodują konkurencję pomiędzy różnymi segmentami żeglugi. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 33 – 37/2023)

Rynek przewozów ciężkich i ponadgabarytowych realizowany przede wszystkim drobnicowcami wielozadaniowymi nadal osiągał słabe wyniki, a branżowe indeksy dotyczące tego segmentu notowały spadki. Sytuacja ta wynika z nadal słabej podaży ładunków inwestycyjnych w porównaniu do poprzednich lat a także istniejącej poważnej konkurencji ze strony innych typów statków, tj. masowce, kontenerowce, a także statki ro-ro.
28.09.2023

Okres małej stabilizacji. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 31-35/2023)

Ostatnie tygodnie to raczej spadki warunków frachtowych i czarterowych dla tonażu zbiornikowcowego. Z kolei dla przewozów masowych można było mówić o pewnej stabilizacji.
17.09.2023

Czas dyskusji na temat stawek. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 29-32/2023)

Jak pokazują dane rynkowe wybranych segmentów żeglugi w ostatnich tygodniach parametry zaczęły się poprawiać. Czy jest to początek stałej tendencji, czy tylko chwilowe wzrosty wynikające wprost z sytuacji i warunków rynkowych? Okres kilku tygodni jest zbyt krótki do przeprowadzenia takiej analizy, jednakże zapatrywania analityków są umiarkowanie optymistyczne.
31.08.2023

Mała stabilizacja, czy światło w tunelu? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 28-30/2023)

Na rynku przewozów masowych kontynuowana była stabilizacja warunków frachtowych i czarterowych, ale wskaźniki nadal oscylowały na niskich poziomach. Na całym świecie zauważalnie wzrasta ilość eksportowanej ropy naftowej. W okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wzrost załadunków tego towaru wyniósł (plus) 8,9 % w skali liczonej rok do roku. Wśród krajów, gdzie notuje się wzrosty znajduje się również Rosja - 7,6%.
10.08.2023

Trendy spadkowe nadal trwają, ale przewoźnicy pozostają optymistyczni. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 26 – 28/2023)

Analizowane tygodnie to kolejny okres wskazujący na kontynuację negatywnych trendów warunków frachtowych i czarterowych dla przewoźników morskich w segmentach jednostek – drobnicowców wielozadaniowych oraz kontenerowców. Średnie parametry frachtów i stawek czarterowych nadal spadały. Nie były to ruchy impulsywne, ale raczej powolna kontynuacja dotychczasowych negatywnych trendów.
24.07.2023

Rynek żeglugowy na wakacjach. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 25-27/2023)

O istotnych wydarzeniach w segmentach żeglugi masowej i zbiornikowcowej piszemy w naszym cyklicznym raporcie rynku żeglugowego. Omawiamy szczegóły tych zdarzeń oraz najważniejsze bieżące trendy z dalszymi perspektywami.
14.07.2023

Wróżenie z fusów. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 20 – 25/2023)

Ostatnie tygodnie to kontynuacja słabego okresu dla wielu segmentów transportu morskiego. Słabe parametry rynku notował przede wszystkim transport kontenerowy. Jednak skomplikowana sytuacja była również w segmencie przewozów ładunków breakbulk oraz ładunków inwestycyjnych i ponadgabarytowych. Zagmatwanie sytuacji rynkowej powoduje, że jakiekolwiek przewidywanie przyszłych warunków rynku żeglugowego jest coraz trudniejsze.
02.07.2023

Rynkowy kogel-mogel. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 18-23/2023)

Ostatnie tygodnie to ciężkie warunki na rynku przewozów masowych, ale na szczęście z niewielką tendencją wzrostową, która być może nadal będzie kontynuowana. Liczą na to oczywiście przewoźnicy. Na rynkach przewozów ropy naftowej i produktów pochodnych panowała z kolei bardzo zróżnicowana sytuacja. Przewozy surowej ropy naftowej generowały głównie straty, natomiast wzrosty obserwowano w tzw. segmencie „clean”. w panowały umiarkowanie pozytywne nastroje, co objawiało się w pro
19.06.2023

Nawigowanie pomiędzy globalnymi sporami. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 16 – 19/2023)

Nadal główny wpływ na sytuację geopolityczną jak i ekonomiczną światowej gospodarki mają obecne wydarzenia, które odbywają się na międzynarodowej arenie. Spory między USA i Chinami, trwająca na Ukrainie wojna i wiele innych wydarzeń niewątpliwe zaburzają dotychczasowe rozumienie zależności i wzorców handlu międzynarodowego, w tym morskiego. Ten proces trwa już od wielu miesięcy. Zmiany na rynku a także nieustanne dostosowywanie do ciężkiej sytuacji przez przewoźników nieustannie trwają.
29.05.2023

Ucieczka przed recesją. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 15-17/2023)

Na rynkach handlu morskiego pojawiają się nadal uzasadnione obawy, co do stanu światowej gospodarki, ale zwraca się również uwagę, że w aktualnych warunkach są także i pozytywne informacje. W wielu przypadkach światowe gospodarki notują drobne wzrosty, ale co najważniejsze unikają w szerszym ujęciu przynajmniej jak na razie recesji.
11.05.2023

Stabilizacja przed wzrostami? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 11 – 15/2023)

W ostatnich tygodniach obserwowano stabilizację rynków frachtów i czarterowych, co napawało wiele podmiotów rynkowych optymizmem. Pojawiło się też sporo informacji mogących wpływać na poprawę tych warunków w dalszej przyszłości. Mowa tutaj między innymi o zapowiedziach złomowań w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy sporej ilości kontenerowców. Jednak nie bez znaczenia będzie również stan i perspektywy światowej gospodarki w kolejnych miesiącach i latach.
26.04.2023

Lekka poprawa parametrów rynku po pierwszym kwartale. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 10-14/2023)

Według Międzynarodowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization) globalny handel spadnie z poziomu 2,2 % odnotowanych w 2022 roku do poziomu około 1,7 % w roku 2023. Aczkolwiek przewidywania na 2024 rok są dużo lepsze. Według prognoz WTO ma nastąpić mocniejszy rozwój światowej gospodarki, co przełoży się również na poprawę parametrów międzynarodowego handlu, w tym tego realizowanego drogą morską.
20.04.2023

Indeksy wciąż spadają, ale liderzy rynku upatrują szanse w rozwijających się rynkach Europy Środkowo - Wschodniej. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 6– 10/2023)

Kolejne tygodnie roku to kontynuacja negatywnych trendów na rynkach frachtowych i czarterowych w rozpatrywanych segmentach.
26.03.2023

Czy rynek azjatycki przebudzi żeglugę? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 7-9/2023)

Ostatnie tygodnie to nieco pozytywniejsza atmosfera na rynkach frachtowych i czarterowych jednostek masowych. Z różnych regionów, dla różnych segmentów zaczęły napływać całkiem pozytywne wieści na temat zapotrzebowania na tonaż. Z kolei na rynku przewozów ładunków ropy naftowej i jej pochodnych nadal sporo zamieszania. Sytuacja w tym segmencie zależała od wielu czynników, tj. typ statku, obsługiwany obszar, itp. Indie są obecnie trzecim największym importerem ropy na świecie
10.03.2023

Rynek frachtowy masowców i zbiornikowców przed wielkimi zmianami. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 1-6/2023)

Początek nowego roku zapowiada duże zmiany w kolejnych jego miesiącach. Słabnąca podaż ładunków, szczególnie przewozów masowych powoduje, iż warunki frachtowe są bardzo marne. Taka sytuacja może doprowadzić do daleko idących zmian. Ich symptomy widać w ostatnich tygodniach.
25.02.2023

Indeksy nadal w dół, ale negatywne trendy wyhamowują. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 2– 5/2023)

Nastroje w branży transportu morskiego nadal nie są zbyt optymistyczne. Kontynuacja spadków najważniejszych indeksów branżowych negatywnie wpływa na nastroje wielu podmiotów rynku. Jednakże niektóre polityki inwestycyjne armatorów jeszcze do niedawna mogły zaskakiwać, co widoczne było przede wszystkim w branży kontenerowej. Są jednak tutaj pewne symptomy, które mogą świadczyć o tym, że jednak i tutaj trwa wyhamowywanie inwestycji i zwiększanie złomowań, które mogą pomóc w stabilizacji warunków rynku transportu kontenerowego.
09.02.2023

Przygotowania do gospodarczego sztormu. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 50/2022 – 1/2023)

Głosy analityków płynące z wielu stron podkreślają, iż 2023 rok może być dla światowej gospodarki bardzo trudny. Chodzi o spodziewane spowolnienie gospodarcze oraz niepewność, co do dalszego rozwoju rynków konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Oczywiście będzie to miało w konsekwencji przełożenie na transport morski.
29.01.2023

Rynki frachtowe w trybie świętowania. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 48-52/2022)

Koniec roku to dla wielu rynków frachtowych i czarterowych okres nasilającej się presji cenowej, wynikającej z ogólnej sytuacji gospodarczej jak i sezonowego spowolnienia. Wynikały one nie tylko z okresu świątecznego, ale spadającej podaży ładunków wynikającej między innymi z zaostrzającej się sytuacji pandemicznej w Chinach, a więc ważnym ośrodku generującym w znaczący sposób globalne zapotrzebowanie na surowce i ich transport. Według analityków taka sytuacja będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach.
15.01.2023

Koniec boomu w kontenerach. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 46-49/2022)

Obecne warunki rynku frachtowego i czarterowego dla jednostek kontenerowych dały się już mocno we znaki niemal wszystkim przewoźnikom. W ostatnich tygodniach obserwowało się coraz więcej decyzji dotyczących złomowań tego typu jednostek. Szczególnie dotyczy to mniejszego tonażu.
22.12.2022

Turbulencje rynków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 44-47/2022)

Niepokojące sygnały zwalniającej chińskiej gospodarki, która w okresach turbulencji ekonomicznych ostatnich lat była zawsze motorem napędowym gospodarki światowej, wpływają na dość ponure prognozy światowego handlu morskiego dla wielu segmentów żeglugi. Z drugiej strony zapotrzebowanie na tankowce i statki do przewozu gazu jest duże i te rynki reprezentują dobre lub coraz lepsze warunki frachtowe i czarterowe.
06.12.2022

Za dużo kontenerów, za mało ładunków. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 42-45/2022)

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 42-45/2022)
23.11.2022

Ładunki masowe na wagę złota. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 40-43/2022)

Kolejne tygodnie ostatniego kwartału roku to kontynuacja światowych trendów makroekonomicznych. Wysoka inflacja, wysokie ceny energii, wyhamowująca konsumpcja detaliczna, ale również mniej zamówień przemysłowych ma duży wpływ na warunki panujące w światowym handlu morskim i transporcie morskim.
08.11.2022

Zamiast kongestii – puste kontenery. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 37-41/2022)

Światowy rynek handlu morskiego podąża za trendami gospodarczymi i taka sytuacja miała również miejsce w ostatnich tygodniach w analizowanych segmentach żeglugi. W branży kontenerowej trend kongestii i opóźnień ustał. Niestety zmiana nie jest pozytywna bowiem ładunków skonteneryzowanych zaczyna coraz bardziej brakować a kontenerowce wożą coraz częściej jedynie puste kontenery celem ich repozycjonowania w inne lokalizacje. Podobne trendy odczuwane są w innych segmentach żeglugi.
25.10.2022

Rynek żeglugowy zmienia się na lata. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-39/2022)

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) prognozuje globalne spowolnienie gospodarcze, co będzie miało oczywiście również wpływ na międzynarodowy transport morski. Jeszcze w tym roku poziom rozwoju ma wynieść jedynie 2,5%, natomiast przyszły rok to według prognoz kontynuacja spowolnienia i rozwój na jeszcze niższym poziomie, bo około 2,2%.
13.10.2022

Czy trendy w żegludze kłamią? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 33-36/2022)

Kolejne tygodnie trzeciego kwartału 2022 roku, to kontynuacja zmian na rynkach żeglugowych wielu segmentów jednostek. Spadki zarówno frachtów jak i stawek czarterowych notowano zarówno dla jednostek wielozadaniowych oraz ciężarowców jak i kontenerowców. Inaczej sytuacja wyglądała w branży żeglugi wycieczkowej, gdzie po ciężkim okresie rynek nadal wzrasta, ale osiągane poziomy sprzedaży nie są tak wysokie jak sprzed okresu przedpandemicznego.
20.09.2022

Niepewność i niestabilność – zamęt w żegludze. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 31-35/2022)

Sytuacja na rynkach frachtowych masowców pozostaje nadal zmienna, co tylko potwierdza, iż światowa gospodarka nadal pozostaje w poważnych perturbacjach. Co gorsza tej tendencji nie da się szybko odwrócić i należy spodziewać się tutaj kolejnego ciężkiego okresu. Jednakże optymiści rynku twierdzą, że sytuacja może się szybko odmienić i już wkrótce frachty i stawki czarterowe dla niektórych jednostek znów będą rosnąć. Takie sygnały obserwowano na początku września.
05.09.2022

Niższe frachty i wyższe koszty eksploatacji – czy świat transportu morskiego to udźwignie? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 29-32/2022)

Ostatnie tygodnie i miesiące to zachwianie dotychczasowych tendencji na rynkach frachtowych. Szczególnie widoczne jest to w segmencie przewozów kontenerowych. Niemniej jednak jak podkreśla wielu z analityków tego rynku jego parametry są nadal na wysokim poziomie. Z perspektywy armatorów nie wygląda jednak to tak pozytywnie, gdyż napotykali oni na wzrosty kosztów, w tym przede wszystkim kosztów paliwa.
28.08.2022

Spadki i niepewność. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 25-28/2022)

Zbliżające się widmo gospodarczej zapaści, wyhamowująca konsumpcja detaliczna oraz inwestycje coraz bardziej wpływają również na branżę transportu morskiego. Kolejne tygodnie roku dobitnie wskazują bowiem na coraz bardziej poważne korekty, występujące na rynkach frachtowych i czarterowych wielu segmentów żeglugi. To co z jednej strony powinno być ulgą dla płacących za przewóz nie jest z kolei przynajmniej chwilowo aż tak szkodliwe dla przewoźników.
18.07.2022

Wojna zmienia rynek handlu morskiego i energetyki morskiej. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 23-26/2022)

Coraz dłużej trwająca wojna Rosji z Ukrainą powoduje kontynuację głębokich zmian dotychczasowych szlaków żeglugowych oraz rynku energetycznego. Dotyczy to przede wszystkim ładunków zbóż, ropy naftowej oraz gazu i innych surowców mineralnych. Powstające zmiany pozostawią swój ślad na wiele kolejnych lat.
04.07.2022

Spadki i wzrosty – trwa zamieszanie na rynku frachtowym. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 21-24/2022)

Jak się okazuje międzynarodowa żegluga w kolejnych miesiącach 2022 roku musi sprostać jeszcze większym wyzwaniom niż miało to miejsce w przeciągu kilku ostatnich lat, włączając w to okres pandemii. Światowa gospodarka stoi bowiem przed widmem recesji. Problemów i wyzwań nie brakuje. Ostatnie tygodnie zdają się tylko potwierdzać znaczącą dozę niepewności rynku. Pomimo tego zarobki armatorów są nadal dobre. Jednakże z drugiej strony wzrastają też ich koszty. Drożeją ceny paliw, remontów i wiele innych.
21.06.2022

Czas dynamicznych przeobrażeń. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 19-22/2022)

Poluzowywanie obostrzeń przeciwpandemicznych w gospodarce chińskiej coraz bardziej pobudza ją, ale zauważane są też symptomy spowolnienia gospodarczego tego państwa jak i całego świata. Na innych rynkach nadal trwa bowiem chaos. Tworzą się zupełnie nowe rynki i nowe kierunki handlu morskiego. Z drugiej strony niektóre z dotychczasowych mniej uczęszczanych szlaków są coraz bardziej wzmacniane. Chodzi na przykład o transporty węgla z dalszych kierunków do Europy, tj. z Australii, czy też Republiki Południowej Afryki.
08.06.2022

Czy rynek transportu morskiego ma się nadal dobrze? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 16-20/2022)

Rynek żeglugowy przechodzi intensywne i dynamiczne zmiany. Według wielu analityków gospodarka globalna będzie traciła coraz bardziej na rzecz gospodarki lokalnej. Będzie to miało również wpływ na logistykę morską. Ceny paliw osiągają bardzo wysokie poziomy, co ma oczywiście przełożenie na koszty armatorów i następnie oddziaływuje również na poziom stawek czarterowych i frachtowych, za które muszą płacić gestorzy ładunków. Finalnie wysokie koszty przekładają się na ceny indywidualnych produktów, które ponoszą klienci.
30.05.2022

Kolosalne zmiany na rynku handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 14-18/2022)

Jak przewiduje wielu ze światowych analityków gospodarczych, rozwój międzynarodowego handlu w 2022 roku powinien osiągnąć około 1-2 %. Również dane z kolejnych tygodni wskazują na to, że rynek żeglugowy w tym roku może rzeczywiście wzrastać. Wojna rosyjsko-ukraińska oraz szersze międzynarodowe konflikty polityczno-gospodarcze mocno zaburzają światowe łańcuchy logistyczne. Z drugiej strony ta dynamiczna sytuacja stymuluje do tworzenia nowych rozwiązań transportowych i powstawania alternatywnych ciągów ładunków. Szczególnie dotyczy
10.05.2022

Totalna reorientacja rynku i wysokie frachty. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 12-15/2022)

Chaos na rynku żeglugowym odzwierciedla się również w wysokich, ale aktualnie sztucznie utrzymywanych głównie przez wysokie ceny paliw okrętowych stawkach frachtowych i czarterowych. Obecna sytuacja wprowadziła znaczne zamieszanie na rynku i nieustannie towarzyszącą procesom biznesowym wysoką niepewność.
19.04.2022

Chaos na rynku i wielkie zmiany szlaków handlu morskiego. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 10-13/2022)

Czy trwający już przeszło miesiąc kryzys na linii Rosja–Ukraina wpłynie na dotychczasowe szlaki handlowe? Wszystko wskazuje na to, że zmiany, które dokonują się w bardzo szybkim tempie będą długotrwałe. Postpandemiczna odbudowa światowych gospodarek a także coraz powszechniejsze i przyspieszające uniezależnianie się od rosyjskich surowców na rzecz innych, często odległych źródeł w znaczący sposób wpływa na handel morski.
03.04.2022

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 8-11/2022)

Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 24 lutego zapewne nie pozostanie bez znaczenia dla międzynarodowych rynków frachtowych. W pierwszej kolejności może odbić się przede wszystkim na przewozach masowych, a także zbiornikowcowych, ale również i na omawianych w niniejszej analizie segmentach. Również one mogą zostać dotknięte efektami sankcji, zmianami szlaków handlowych oraz innymi szeroko pojętymi zawirowaniami rynku związanymi z konfliktem i jego długofalowymi skutkami.
25.03.2022

Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 6-9/2022)

Kolejne tygodnie to eskalacja sytuacji wojennej wokół Ukrainy oraz napaść Rosji na ten kraj. Jak wiemy Ukraina jest jednym z potentatów w produkcji zbóż, ale nie tylko. Jest to kraj bogaty w różnorodne surowce mineralne. Pierwsze tygodnie wojny już wydatnie wpływają na ruch statków w tamtych rejonach, natomiast konsekwencje długoterminowe będą znacznie poważniejsze. Dotknie to szczególnie żeglugi masowej. Nie bez znaczenia jest również rynek wydobycia i konsumpcji gazu i ropy naftowej. Wzrastające ceny, ograniczona podaż rynku bę
07.03.2022

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 4-7/2022)

Czy rynek żeglugowy czeka dalszy intensywny rozwój? Wiele z parametrów rynku frachtowego i czarterowego większości segmentów żeglugi wskazuje, że tak właśnie będzie. Nadal mocno wzrasta rynek warunków frachtowych i czarterowych dla statków wielozadaniowych. Segment kontenerowców po drobnych korektach i krótkoterminowej stagnacji czeka obecnie na dalszy rozwój sytuacji. Jednak jak na razie analizy wskazują, iż znaczących zmian na tym rynku nie będzie.
24.02.2022

Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 2-5/2022)

Początek roku dla wielu z segmentów żeglugi nie był łatwy, jednakże długofalowe perspektywy są znacznie bardziej obiecujące niż warunki bieżącego okresu. Wskazywać może na to chociażby prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który szacuje wzrost światowego PKB na 2022 roku o około 4,4 proc.
07.02.2022

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 51.2021-3/2022)

Wydawałoby się, że końcówka roku to moment pewnego rodzaju korekty i zawieszenia rynku. Jednakże pierwsze tygodnie nowego roku dla wielu z jego segmentów pokazują, iż była to chwila zawieszenia przed dalszą kontynuacją trendów wzrostowych. Zatem w początek nowego roku zarówno branża żeglugowa jak i stoczniowa wkracza z umiarkowanym optymizmem. Czy będzie się działo w nowym roku?
24.01.2022

Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 49/2021-1/2022)

Uczestnicy światowych rynków frachtowych na przełomie roku bacznie obserwowali sytuację gospodarczą i polityczną świata, która dawała nieco optymizmu na warunki nowego roku 2022. Rok 2021 w ogólnym ujęciu był jednak dobrym okresem i żeglugowcy, działający w wielu segmentach tego rynku mają nadzieję na kontynuację trendów. Inaczej patrzą na to Ci, którzy za ten fracht muszą płacić.
10.01.2022

Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 47-50/2021)

Rynek przewozów kontenerowych oraz ładunków inwestycyjnych, ciężkich i ponadgabarytowych nadal ma się dobrze. Jednak dają się też zauważyć pewne stabilizacje dotychczasowych trendów. Pośrednia sytuacja jest na rynku przewozów promowych i ro-ro, gdzie główne zasilanie wpływów frachtowych dają obecnie przede wszystkim ładunki toczne. Ciężka i skomplikowana sytuacja nadal trwa na rynku wycieczkowców.
20.12.2021

Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 45-48/2021)

Światowa czwarta fala pandemii oraz nowe warianty wirusa zagrażają odbudowie światowej gospodarki. W związku z obecną sytuacją jak i sezonowością rynków żeglugowych wiele z sektorów żeglugi wykazywało ostatnio korekty parametrów rynków frachtowych. Dla wielu z nich może to być dłuższa tendencja, dla innych jedynie krótkookresowa zmiana. W naszej cyklicznej analizie, przedstawiamy najnowsze dane z ostatnich tygodni.
07.12.2021

Wzrosty i spadki. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 42-46/2021)

Dalsze wzrosty odnotowywał segment statków wielozadaniowych i ciężarowców. Średnia stawka notowana przez indeks branżowy Drewry Multipurpose Time Charter Index wzrosła do poziomu USD 10,294 w miesiącu październiku. Był to wzrost na poziomie 2,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, tj. września.
24.11.2021

Zadyszka i chwilowe spowolnienie rynku? Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 40-44/2021)

Po bardzo dobrych ostatnich miesiącach dla segmentu masowców mijające tygodnie to już raczej nie tylko korekta „w dół” parametrów rynków frachtowych i czarterowych, ale postępujący najprawdopodobniej krótko – lub nawet średnioterminowy trend spadkowy. Pomimo tego średnioroczny wzrost handlu morskiego liczony rok do rok na ten moment szacuje się na około 4%. Nieco inaczej sytuacja wygląda na rynku offshore, który dzięki wysokim cenom ropy naftowej i jej pochodnych podlega zauważalnemu ożywieniu i dalszej, ale też niełatwej odbudow
08.11.2021

Kosmiczne frachty na morzu. Czy masowce będą wozić kontenery? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 38-41/2021)

Silny post-pandemiczny wzrost gospodarczy, który szacowany jest w 2021 rok na około 6% (-3,2 % w 2020 roku) bardzo sprzyja rozwojowi handlu morskiego. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza pozwala również na rozruch turystyki morskiej. Te rozwojowe trendy potwierdzają również i ostatnie tygodnie, które niosły ze sobą kolejne pozytywne wieści z rynków frachtowych dla przewoźników z wielu segmentów żeglugi morskiej. Nie inaczej sytuacja miała się na rynku czarterowym, który również był w bardzo dobrej kondycji.
18.10.2021

Ceny surowców energetycznych szybują w górę, a frachty mają się dobrze. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-39/2021)

Na świecie ceny surowców zaczęły coraz szybciej rosnąć. Analitycy gospodarczy informują, iż inwestorzy obawiają się o związane z tym zagrożenie w odbudowie światowej gospodarki. Jednym z głównych problemów są znaczące braki zapasu gazu ziemnego w świetle znaczącego wzrostu jego zapotrzebowania. Na rynki frachtowe nadal mają wpływ również kongestie doświadczane w wielu światowych portach. Mowa tutaj między innymi o portach chińskich, ale też i amerykańskich.
08.10.2021

Kontynuacja wzrostów frachtów i stawek czarterowych nadal gwarantowana? Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 34-37/2021)

Ostatnie kilka tygodni to okres nadal dobrych wyników rynków frachtowych i czarterowych segmentów: wielozadaniowego, kontenerowego oraz ro-ro i promowego. Postępowała także bardzo ważna kontynuacja odbudowy rynku przewozów pasażerskich realizowanych przez wycieczkowce.
19.09.2021

Kongestie i dobra koniunktura gospodarcza napędzają stawki. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 32-35/2021)

Kolejne tygodnie to kontynuacja passy dobrych wyników frachtowych w wielu segmentach żeglugi. Niemniej jednak na skutek wydarzeń mających miejsce w gospodarce światowej można było również dostrzec nieznaczne pogorszenie niektórych parametrów rynku.
07.09.2021

Przestrzenie ładunkowe zabukowane. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 29-33/2021)

Kolejne wakacyjne tygodnie to dobre wieści dla przewoźników i mniej korzystne dla bukujących. W wyniku znacznego ożywienia światowej gospodarki i jako pochodnej również i rynku żeglugowego osiągane frachty bądź to wzrastały, bądź utrzymywały się nadal na bardzo wysokich poziomach. Kolejne tygodnie nie zapowiadają się inaczej, ale granica wzrostów niewątpliwie gdzieś istnieje. Czy ostatnie dane jakkolwiek wskazują, że trendy mogą ulec zmianie? O tym w naszej kolejnej analizie rynku, gdzie oceniamy informacje, które obrazują ak
25.08.2021

Dla przewoźników warunki najlepsze od lat. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 27-31/2021)

Zgodnie z informacją z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF – International Monetary Fund) światowa gospodarka jest od pewnego już czasu na fali wyraźnego wzrostu. Jednakże nie jest on równomierny we wszystkich rejonach świata. Lepiej radzą sobie gospodarki państw, w których najlepiej funkcjonują programy wsparcia i odbudowy po okresie pandemii a także tam, gdzie akcje szczepień przeciwko wirusowi SARS Covid–19 są najbardziej sprawne i skuteczne.
12.08.2021

Rynek frachtowy i czarterowy pnie się w górę. Analiza rynku frachtowego i czarterowego [tygodnie 25-28/2021]

W kolejnych tygodniach roku rynek odznacza się kontynuacją wzrostów stawek frachtowych i czarterowych obserwowanych w różnych segmentach żeglugi. W branży kontenerowej wzrosty są naprawdę duże. Na rynku spekuluje się, że taki obrót sprawy może w pewnym okresie czasu doprowadzić do załamania się rynku transportu kontenerowego.
20.07.2021

Handel morski w ożywieniu. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 23-26/2021)

Światowa gospodarka coraz bardziej rozpędza się. Stąd też od początku tego roku w tym w ciągu kilku ostatnich tygodni utrzymywały się zadowalające parametry frachtowe dla armatorów wielu segmentów żeglugi. Przewidywania analityków na kolejne tygodnie są również jak najbardziej pozytywne.
12.07.2021

Na rynku frachtowym jest gorąco! Analiza rynku frachtowego i czarterowego [tygodnie 20-24/2021]

Ostatnie tygodnie to dalszy ciąg dobrych informacji dotyczących wzrostów na rynkach frachtowych i czarterowych dla wielu z segmentów żeglugi międzynarodowej. Wiele wskazuje na to, że gospodarka nabiera rozpędu i pozytywny trend wzrostowy będzie długoterminowy.
30.06.2021

Pozytywnych prognoz ciąg dalszy. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tydzień 18-22/2021)

W ostatnich tygodniach międzynarodowy rynek frachtowy osiągał w większości przypadków nadal pozytywne wyniki. Odnotowywane spadki indeksów na przełomie tygodnia 20 i 21 wynikały między innymi ze zbiegu dni świątecznych lub wolnych od pracy w wielu regionach świata.
07.06.2021

Kontynuacja wzrostów - analiza rynku frachtowego (tygodnie 16-19/2021)

Kolejne tygodnie i miesiące tego roku potwierdzają, że rynki frachtowe przynajmniej dla części a nawet większości segmentów żeglugi wzrastają. O ile jest to pozytywna informacja dla przewoźników, o tyle dla spedytorów i gestorów ładunków oznacza wzrost kosztów przewozów, które będą ostatecznie przeniesione na finalnych odbiorców i konsumentów.
19.05.2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.