• <
siemens_gamesa_2022

Wzrosty i spadki. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 42-46/2021)

24.11.2021 15:40 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wzrosty i spadki. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 42-46/2021)

Partnerzy portalu

Wzrosty i spadki. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 42-46/2021) - GospodarkaMorska.pl

Dalsze wzrosty odnotowywał segment statków wielozadaniowych i ciężarowców. Średnia stawka notowana przez indeks branżowy Drewry Multipurpose Time Charter Index wzrosła do poziomu USD 10,294 w miesiącu październiku. Był to wzrost na poziomie 2,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, tj. września.

Źródło: Drewry Multipurpose Index

Co warte podkreślenia – wspomniany indeks jest aż o ponad 60% wyższy niż na początku roku. Natomiast w stosunku na października 2020 roku aż o ponad 70%. Analitycy przewidują dalszy wzrost stawek czarterowych dla jednostek wielozadaniowych w miesiącu listopadzie o dalsze około 1 – 2%. Sytuacja ta jest pokłosiem zarówno odpowiedzialnej polityki tonażowej armatorów statków wielozadaniowych i ciężarowców jak również dostępnemu aktualnemu wzrostowi gospodarczemu.

RYNEK PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH

Po szczytach osiągniętych we wrześniu i w październiku indeksy obrazujące poziom stawek frachtowych dla kontenerów w ostatnich tygodniach obrazowały coraz bardziej wyraźne i odczuwalne  spadki. Przewidywania takich możliwych korekt nadmiernie rozdmuchanych frachtów sygnalizowali już wcześniej analitycy branży. Jednakże, pomimo korekt aktualny poziom frachtów był nadal 300% wyższy niż jeszcze rok temu. Przykładowy Drewry World Container Index opierający swoje dane na 8 najważniejszych trasach pomiędzy USA, Europą i Azją, pozostawał ogólnie w ostatnich kilku dniach bardzo stabilny, jednakże ostatnie tygodnie w ujęciu całościowym pokazują już wyraźne trendy spadkowe. Towarzyszą temu powszechne opóźnienia.

Źródło: Drewry World Container Index / Drewry Supply Chain Advisors

Jak przewidują analitycy rynku poziom stawek frachtowych w branży kontenerowej powróci do rozsądnego dla jego uczestników poziomu najszybciej w okresie około dwóch lat. Wtedy też do eksploatacji wejdzie spora ilość zamawianego, szczególnie w ostatnim okresie tonażu. W związku z tym powinno pojawić się również więcej dostępnej przestrzeni ładunkowej.

Inny z indeksów branżowych Ningbo Containerized Freight Index publikowany przez Ningbo Shipping Exchange w dniu 12 listopada wynosił 3,938.9 punktów, co było o 0,6% mniej niż tydzień wcześniej.  Najsłabsze wyniki reprezentował rynek z Chin do Europy, gdzie trend spadkowy był najbardziej zauważalny. Podobna sytuacja miała miejsce na kierunkach do Azji Środkowej. Ze względu na braki w tonażu nieco lepiej było na kierunkach północnoamerykańskich, gdzie tydzień do tygodnia odnotowano drobne wzrosty. Najlepiej sytuacja została oceniona na kierunkach wewnątrzazjatyckich, tj. np. do Wietnamu i Tajlandii.

RYNEK PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH i RO-RO

    • Rynek promowy i ro-ro

Na rynku pasażerskim ilość przewożonych pasażerów gwałtownie wyhamowuje. Spowodowane to jest zarówno już w zasadzie zakończonym sezonem turystycznym jak również rozpędzającą się kolejną falą pandemii SARS CoV-19, która wymusza tworzenie przez wiele państw regionu stanowczych i wymagających obostrzeń sanitarnych. Nadal dopisują natomiast transporty cargo.

Stąd też jak informują kolejni operatorzy promowi wyniki finansowe za 3 kwartał bieżącego roku w większości przypadków są dobre i lepsze niż rok temu za analogiczny okres. Dotychczasowa część roku 2021 była zatem zdecydowanie korzystniejsza niż ciężki dla branży promowej rok 2020. Według analityków poza okresowymi zaburzeniami, rynek powinien stopniowo w kolejnych miesiącach i latach poprawiać się a dynamika rozwoju powinna wejść na poziom, zapewniający możliwości rozwojowe operatorów i armatorów promowych.

    • Rynek wycieczkowców

Rynek turystycznych przewozów wycieczkowcami na terenie północnej Europy coraz mocniej zwalnia tempa. Podobnie jak w przewozach pasażerów na rynku promowym tak i tutaj wynika to z zakończenia sezonu turystycznego, ale w mniejszym stopniu niż na rynku promowym z obostrzeń pandemicznych. Dotyczy to oczywiście tylko regionu Europy Północnej. Wyjątkiem są rejsy i ekspedycje w rejony polarne, które pomimo trudności nadal powoli, ale rozwijają się. Poza tym aktywność szybko przenosi się w inne, cieplejsze regiony świata jak na przykład wody Ameryki Środkowej i Południowej. Sama Brazylia otwiera się na wycieczkowce po 20 miesiącach „lockdown’u”. Wiele ze statków wycieczkowych powraca również z Europy do USA.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.