• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Ucieczka przed recesją. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 15-17/2023)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Ucieczka przed recesją. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 15-17/2023)

Partnerzy portalu

statek port gdynia
Fot. GospodarkaMorska.pl

Na rynkach handlu morskiego pojawiają się nadal uzasadnione obawy, co do stanu światowej gospodarki, ale zwraca się również uwagę, że w aktualnych warunkach są także i pozytywne informacje. W wielu przypadkach światowe gospodarki notują drobne wzrosty, ale co najważniejsze unikają w szerszym ujęciu przynajmniej jak na razie recesji. To konkluzja z danych za pierwszy kwartał roku. Gospodarka Unii Europejskiej wzrosła o bardzo skromne 0,1 %, natomiast USA o 1,1 % (zapowiadano 2 %). Największe wzrosty w zakresie PKB notują w 2023 roku rozwijające się kraje afrykańskie, takie jak na przykład: Etiopia (+6,1 %), Kenia (+ 5,3 %), czy Senegal (8,3 %).

Rynek handlu morskiego bacznie obserwuje i analizuje dane. Pozytywnym aspektem jest zapewne sytuacja, gdzie pomimo trudnych warunków zewnętrznych i ogólnej społeczno–ekonomicznej niestabilności jak na razie nastąpiła pewna stabilizacja warunków frachtowych, która mogłaby być wstępem do dalszej poprawy. Walka o choćby drobny wzrost będzie nadal trwała a transport morski będzie odczuwał konsekwencje tych wszystkich zależności.

Rynek przewozów masowych


Chiny próbują akcelerować swoją gospodarkę po pandemicznym spowolnieniu, importując do kraju większą ilość surowców. Pomaga to w rozpędzaniu gospodarki i zwiększeniu produkcji. Wzrost ilości przewożonych ładunków jest przede wszystkim widoczny w przewozach węgla. Wzrost importu tego surowca do Państwa Środka wynosi dla danych pierwszego kwartału 2023 roku aż 63,1 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Wykres Baltic Dry Index na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy:

Źródło: The Baltic Exchange


Jak wskazują dane Baltic Dry Index, a więc indykatora, wskazującego na sytuację stawek czarterowych na wybranych rynkach przewozów masowych w ostatnich tygodniach utrzymywał się na w miarę stabilnym poziomie. Oscylował w okolicach 1,500 punktów.

Rynek przewozów ropy i jej produktów


Na rynkach przewozów ropy naftowej w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy doszło do bardzo wielu zmian w zakresie kierunków i szlaków transportowych. Obecnie w zasadzie nie ma przepływu ropy z Rosji do krajów przestrzegających sankcje. Stąd też pojawiły się alternatywne kierunki przewozów, natomiast Rosja poszukiwała intensywnie nowych rynków zbytu. To spowodowało całkowite przeorientowanie wzorców handlowych. W chwili obecnej można zauważyć rozwój organiczny tego, co z tych zmian powstało.

I tak właśnie w ostatnich tygodniach dobrą sytuację frachtową i czarterową notowano w segmencie tankowców. Szczególnie było to widoczne na szlakach transatlantyckich w segmentach Aframax i Suezmax. Przykładowo koszt przewozu ropy naftowej z Zatoki Meksykańskiej do Europy jest średnio o 30 – 40 % więcej niż jeszcze tydzień, dwa tygodnie wcześniej. 

Dobre warunki wynikają między innymi ze wzrastającego eksportu ropy naftowej z USA, szczególnie do Europy. Jest to wynikiem powstałych zmian, a na rynku atlantyckim obserwuje się zwiększony ruch największych tankowców klasy VLCC (ang. Very Large Crude Carriers), które do tej pory były obecne na innych szlakach i nie były raczej zaangażowane w eksport ropy naftowej z Rosji. Z tego też względu dla tej klasy jednostek w przeciwieństwie do Aframaxów i Suezmaxów rynek pozostawał płaski i na niskim poziomie. Ostatnie tygodnie i miesiące zmieniają jednak i tę sytuację. Sprawia to, że stawki frachtowe i czarterowe dla jednostek klasy VLCC są również coraz lepsze. Dobre warunki powinny się utrzymać tutaj na przestrzeni całego 2023 roku.

Radosław Marciniak

Dziękujemy za wysłane grafiki.