• <
Baltexpo2023_duży

Inwestycje przed zmianami na rynku. Analiza rynku tonażowego (tydzień 15-17/2023)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Inwestycje przed zmianami na rynku. Analiza rynku tonażowego (tydzień 15-17/2023)

Partnerzy portalu

suchy dok, stocznia nauta gdynia
Fot. GospodarkaMorska.pl

W segmentach masowym i zbiornikowcowym ostatnie tygodnie pokazały, iż od pewnego czasu rynek jest dość mocny i stabilizuje się. Wiąże się to z sytuacją na rynkach frachtowym i czarterowym. Sporo notuje się transakcji kupna-sprzedaży jednostek używanych. Niewielka jest ilość złomowań, ale dość aktywny jest już od pewnego czasu rynek nowych zamówień. Szczególnie widoczne jest to w segmentach jednostek masowych i tankowców do przewozu ropy naftowej oraz produktów pochodnych. Nieco odmienna sytuacja jest wśród gazowców dedykowanych przewozom LNG i LPG. Tam ilość transakcji znacznie spadła i ogranicza się do pojedynczych przypadków.

Szczegóły inwestycji tonażowych w wybranych segmentach żeglugi w ostatnich tygodniach prezentujemy w naszym cyklicznym raporcie.

Rynek masowców


Tydzień 15. to 8 transakcji kupna-sprzedaży używanych masowców na łączną kwotę około 150,8 mln USD. Tydzień do tygodnia było to spadek w ilości transakcji seconhandami na poziomie około 50%. W tym samym tygodniu na rynku pojawiła się informacja o jednym złomowaniu tego typu jednostki o DWT 74 744. Doszło również do dwóch nowych zamówień o łącznym DWT na poziomie 162,4 tys.

W tygodniu 16. doszło do sprzedaży 11 używanych masowców, co odpowiadało łącznej kwocie transakcji na poziomie około 153,8 mln USD. Było to o 38% więcej niż tydzień wcześniej. W tym samym czasie doszło do złomowania zaledwie jednego statku tego typu o DWT 149 322. W zakresie nowych budów było to z kolei 12 nowych zamówień o łącznym DWT 984 tys. i zainwestowanym kapitale na poziomie 396 mln USD.  

Tydzień 17. to 10 transakcji kupna-sprzedaży używanych masowców o łącznej kwocie 189,5 mln USD. Tydzień do tygodnia był to spadek o 9%. W tym samym czasie 3 jednostki o nośności 90 479 ton zostały zezłomowane. Zamówiono też 6 nowych masowców o łącznym DWT 209 400 ton oraz zainwestowanym kapitale 189,9 mln USD. Tydzień do tygodnia był to spadek na poziomie 50%.

Gazowce LNG i LPG


W tygodniu 15. nie odnotowano żadnych transakcji używanymi gazowcami. Nie było również zaraportowanych żadnych transakcji dotyczących złomowania jednostek tego typu, ani też zleceń na nowe budowy.

Tydzień 16. to informacja z rynku o sprzedaży jednego gazowca o wartości 32,5 mln USD, a także o jednym złomowaniu małej jednostki o nośności 2 995 ton. W tym samym tygodniu doszło do trzech nowych zamówień o łącznym DWT 288 tys. Wartość zakontraktowanych jednostek wyniosła 727,5 mln USD.

W tygodniu 17. doszło do jednej transakcji używanym gazowcem na kwotę 20,2 mln USD. Nie było w tym czasie żadnych złomowań. Zamówiono za to 4 nowe gazowce o DWT 240 tys. i zainwestowanym kapitale na poziomie 400 mln USD.

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopochodnych


Tydzień 15. obfitował w 11 transakcji używanymi zbiornikowcami, które opiewały na łączną kwotę na poziomie 153 mln USD. Nie było w tym czasie żadnych złomowań. Za to pojawiły się zamówienia na 4 nowe jednostki o łącznym DWT wynoszącym 74 tys. Zainwestowany w te jednostki kapitał ma wynieść łącznie 120 mln USD.

W tygodniu 16. aż 17 zbiornikowców zmieniło właścicieli. Odpowiadało to nośności 550 400 i transakcjom na poziomie 571 mln USD. W tym samym tygodniu doszło również do sporej ilości zamówień nowych tankowców, których było aż 16, o łącznej wartości 484,2 mln USD. Jednocześnie doszło do złomowania tylko jednego tankowca o nośności 35 489 ton. Tydzień 17. to 13 transakcji używanymi tankowcami na na kwotę 198,5 mln USD. Nastąpił spadek tydzień do tygodnia na poziomie 24%. W tym samym czasie nie było żadnych złomowań. W trakcie tego samego tygodnia doszło do zamówienia sporej ilości, bo aż 15 zbiornikowców o łącznym DWT 1 997 500, co odpowiadało zainwestowanemu kapitałowi na poziomie 1 mld 129,8 mln USD.


etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.