• <
mewo_2022

EBITDA EDP Renewables wzrasta o 14% w pierwszym kwartale 2023 r.

kw

08.05.2023 09:57
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas EBITDA EDP Renewables wzrasta o 14% w pierwszym kwartale 2023 r.

Partnerzy portalu

Fot. EDP Renewables

EDP Renewables realizuje swój Plan Biznesowy na lata 2023-2026, który zakłada przewodzenie transformacji energetycznej za sprawą przyspieszenia inwestycji i zrównoważonego wzrostu. 

W pierwszym kwartale 2023 r. wartość inwestycji brutto EDPR wyniosła 1 mld EUR, przy czym ponad 80% wydatków Capex przypadło na Europę i Amerykę Północną, co przełożyło się na przyrost mocy zainstalowanej EDPR o 1,7 GW r/r oraz na kolejne 5 GW mocy w obiektach OZE na etapie budowy w marcu, ze zróżnicowaniem pod względem geograficznym i technologicznym. 

W tym samym okresie spółka skutecznie pozyskała 1 mld EUR w drodze podwyższenia kapitału, co pozwoli jej częściowo sfinansować zaktualizowany Plan Biznesowy, który zakłada przyrost mocy zainstalowanej w obiektach OZE o 17 GW do 2026 r.

W pierwszym kwartale EBIDTA wzrosła do 448 mln EUR, co stanowi zwiększenie o 14% względem analogicznego okresu w 2022 r. Na ten wynik znaczny wpływ miały przyrosty w Europie (+21%), Ameryce Północnej (+14%), Ameryce Południowej (+63%) i regionie Azji i Pacyfiku (+63%). Przychód netto EDPR utrzymał się na stabilnym poziomie względem pierwszego kwartału 2022 r. i wyniósł 65 mln EUR, a wzrost EBITDA został wyrównany kosztami finansowymi. 

Przychody osiągnęły 706 mln euro, co oznacza silny wzrost (o 24%) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wynikom finansowym towarzyszy wzrost produkcji energii elektrycznej o 11% oraz poprawa średniej ceny sprzedaży, a także pozytywna dynamika rynku, na którą wpływ miały nowe umowy PPA, rolowanie zabezpieczeń (dłuższe terminy zapadalności bieżących kontraktów) i aktualizacja stopy inflacji.

Koszty operacyjne wzrosły o 19%, na co wpływ miały podatki zwrotne (tzw. clawback) w Polsce i Rumunii zaksięgowane w kosztach operacyjnych, a także wyższe koszty pracownicze w związku z powiększeniem siły roboczej o ponad 10%.

Zadłużenie EDP Renewables zmniejszyło się o 135 mln EUR w porównaniu z grudniem 2022 r., lecz wzrosło o 0,6 mln EUR w ujęciu rok do roku, na co wpływ miał wzrost inwestycji w obiekty OZE, które przyspieszą transformację energetyczną w czterech regionach, w których spółka prowadzi działalność: w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Pacyfiku oraz Europie.

EDPR niedawno zapowiedział program dywidendy opcjonalnie wypłacanej w formie akcji (ang. scrip), który daje akcjonariuszom więcej możliwości w zakresie uzyskiwania dochodów. W dniu 9 maja akcje EDPR staną się akcjami bez praw, a akcjonariusze będą mogli wybrać między objęciem nowych akcji premiowych (1 akcja premiowa na 75 praw do inkorporacji), otrzymaniem kwoty 0,265 EUR za prawo do inkorporacji) lub kombinacją obu rozwiązań w dniu 26 maja 2023 r.


O EDP Renewables (EDPR)


EDP Renewables (Euronext: EDPR) jest czwartym pod względem wielkości producentem energii wiatrowej i słonecznej na świecie, z obecnością na 28 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Główna siedziba EDPR znajduje się w Madrycie; ponadto spółka prowadzi biura regionalne w Houston, São Paulo i w Singapurze oraz dysponuje najwyższej klasy aktywami i zdolnością operacyjną lidera rynkowego w branży energetyki odnawialnej. Wśród aktywów spółki znajdują się lądowe farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne na skalę przemysłową oraz rozproszone, morskie farmy wiatrowe (realizowane w ramach OW – joint venture, w którym EDPR ma połowę udziałów) oraz technologie wspierające rozwiązania odnawialne, w tym akumulatory i zielony wodór.

Zorientowana na pracowników polityka EDPR zaowocowała przyznaniem spółce wyróżnień Top Workplace 2023 w USA i Top Employer 2023 w Europie (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i Polsce) oraz w Kolumbii i w Brazylii, a także umieszczeniem jej na prestiżowym Bloomberg Gender Equality Index.

EDPR jest działem EDP (Euronext: EDP), lidera transformacji energetycznej, który przywiązuje szczególną wagę do dekarbonizacji. Oprócz silnej obecności w branży odnawialnych źródeł energii (za sprawą EDPR i projektów z zakresu hydroenergetyki), EDP ma zintegrowaną obecność na rynku mediów w Portugalii, Hiszpanii i Brazylii - w tym w obszarze sieci energetycznych, rozwiązań dla klientów i zarządzania energią.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.