• <
siemens_gamesa_2022

„Zodiak II” i „Planeta I” – nowoczesne jednostki wielozadaniowe Urzędów Morskich w Gdyni oraz w Szczecinie

04.01.2022 12:42
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki „Zodiak II” i „Planeta I” – nowoczesne jednostki wielozadaniowe Urzędów Morskich w Gdyni oraz w Szczecinie

Partnerzy portalu

„Zodiak II” i „Planeta I” – nowoczesne jednostki wielozadaniowe Urzędów Morskich w Gdyni oraz w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl
Fot. R. Marciniak

W ramach serii naszych cyklicznych analiz dotyczących rynku żeglugowego przedstawiamy informacje na temat kolejnych nowych ciekawych konstrukcji okrętowych i budów jednostek pływających. W dzisiejszym tekście prezentujemy informacje na temat bardzo nowoczesnych serwisowców wielozadaniowych wybudowanych w polskiej stoczni i oddanych całkiem niedawno, bo pod koniec 2020 roku do eksploatacji i wykonywania statutowych zadań Urzędów Morskich w Gdyni oraz Szczecinie.

Modernizacja flot Urzędów Morskich i produkt najwyższych standardów z Holdingu Remontowa

Formalnie zamawiającym statki w stoczni był Urząd Morski w Szczecinie, który podpisał kontrakt na budowę dwóch jednostek 5 marca 2018 roku. W praktyce dla tego Urzędu wybudowano bliźniaczy do pierwszej jednostki Zodiak II statek Planeta I. Jednostkom w budowie nadano numery produkcyjne: B618/1-2.  Zodiak II od początku trwania koncepcji projektu był dedykowany Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Statki pozyskano w ramach znaczącego finansowania tejże inwestycji z funduszy europejskich w ramach  ambitnego projektu o nazwie „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających” (Fundusz Spójności, Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020). Wartość kontraktu na budowę obu jednostek opiewała na kwotę 213 mln 650 tys. zł. Projektantem jednostek była firma Remontowa Design & Consulting (RMDC) a bezpośrednim i generalnym wykonawcą Remontowa Shipbuilding S.A. Obie firmy należą do grupy kapitałowej Remontowa Holding, będącej obecnie największą grupą w branży produkcji stoczniowej w kraju.

Nadzór klasyfikacyjny w trakcie budowy jak i eksploatacji sprawował i sprawuje Polski Rejestr Statków (PRS) należący do IACS (ang. International Association of Classification Societies). Na koniec budowy PRS wydał armatorom świadectwa klasy oraz urządzeń maszynowych a także certyfikaty konwencyjne, tj.: SOLAS, MARPOL, i świadectwo wolnej burty.

Wybudowane w polskiej stoczni statki to wielozadaniowe serwisowce administracji morskiej, należące do Urzędów Morskich, które zastąpiły wysłużone jednostki z początku lat 80 – tych XX wieku (w momencie wymiany jednostki miały 38 lat). Są to obecnie największe statki, jakie kiedykolwiek eksploatowały Urzędy Morskie w Polsce. Dostawa w pełni wyposażonego Zodiaka II nastąpiła 20 sierpnia 2020 roku. Tego samego dnia formalny beneficjent projektu, czyli Urząd Morski w Szczecinie przekazał jednostkę do Urzędu Morskiego w Gdyni. Natomiast w przypadku Planety II zdanie jednostki do armatora nastąpiło 30 października.

Gospodarka Morska
Zodiak II dobija do Nabrzeża Pomorskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni przed uroczystością chrztu i podniesienia bandery, fot. R. Marciniak


Oficjalny chrzest i podniesienie bandery na statku Zodiak II nastąpiło 25 września 2020 roku przy Nabrzeżu Pomorskim na gdyńskim Skwerze Kościuszki. Z kolei w przypadku szczecińskiej Planety I uroczystość chrztu i podniesienia bandery miała miejsce 14 listopada 2020 roku w Szczecinie. Matkami chrzestnymi były żony obu dyrektorów Urzędów.

Wielozadaniowy statek z szeroką paletą funkcji zadaniowych

Zodiak II i jego szczeciński bliźniak to nowoczesne i specjalistyczne statki wielozadaniowe, który swoimi możliwościami operacyjnymi mają za zadanie wykonywać statutowe cele przyjęte dla działania polskiej administracji morskiej. Zodiak II cumuje zwyczajowo w gdańskiej Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, znajdującej się przy Westerplatte. To stąd prowadzi on zadania, do których jest przeznaczony.

Oba serwisowce to wielozadaniowe jednostki, łączące w sobie najważniejsze funkcje statku przeznaczonego do transportu, gaszenia pożarów, zwalczania rozlewów olejowych a także jednostki hydrograficznej i wykorzystywanej w trudnych zimowych warunkach jako lodołamacz. Poza tym jednostki wykorzystywane są do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków.

Pozyskanie przez Urzędy Morskie tak nowoczesnych i wielozadaniowych statków to był krok milowy w odnowieniu ich wysłużonych flot. Co prawda program modernizacji taboru pływającego trwał już od pewnego czasu, jednakże dostawa Zodiaka II oraz Planety I były ukonorowaniem tych wysiłków.

Innowacyjne okręty i zasłużona nagroda

Obie jednostki administracji morskiej, to jest zarówno Zodiak II jak i Planeta I, otrzymały nagrodę Wydawnictwa branżowego Baird Maritime za najlepszą jednostkę roboczą 2020 roku (ang. 2020 Work Boat World. Best Multi-purpose Workboat). Nagroda była docenieniem pracy Remontowa Shipbuilding S.A. w zakresie budowy wszechstronnych i nowoczesnych jednostek, które posiadają światowe rozwiązania, a także znacząco podniosły standardy pracy załóg i personelu technicznego.

W ramach wyposażenia pokładowego weszły między innymi następujące wyposażenie i urządzenia:

  • Wyposażenie systemu hydrograficznego, a w nim: sonda jednowiązkowa, sonda wielowiązkowa, robocza łódź hydrograficzna a także robot podwodny;
  • Hak holowniczy o uciągu 400 kN;
  • Urządzenia do obsługi boi nawigacyjnych, w tym żuraw pokładowy o zasięgu 17 metrów i udźwigu do 10 ton, a także rampa rolkowa do opuszczania na dno kotew należących do boi;
  • Monitory pożarowe wysokiej wydajności;
  • Zaawansowany system do zwalczania rozlewów olejowych.

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne jednostki Zodiak II:

Nazwa: „Zodiak II”
Numer IMO: 9851866
Typ: Wielozadaniowy serwisowiec techniczny administracji morskiej
Budowa: Remontowa Shipbuilding S.A.
Towarzystwo Klasyfikacyjne: PRS – Polski Rejestr Statków, *KM OIL RECOVERY / TUG / FIRE FIGHTING 1 / SPECIAL PURPOSE SHIP I L1 IWS AUT NAV1 DP1 ECO REC *PRM EMP
Właściciel/operator: Urząd Morski w Gdyni
Załoga: 21 osób
Rok budowy: 2020
GT: 1,273
DWT: 350 ton
Długość: 60,1 m
Szerokość: 12,8 m
Zanurzenie: 3,5 m
Zespoły prądotwórcze:
- Główne generatory 3x1350 kW (at 1800 RPM)
- Awaryjny zespół prądotwórczy 1x220 kW (at 1800 RPM)
Napęd: pędniki azymutalne 2 x 1,400 kW oraz ster strumieniowy 1 x 850 kW
Prędkość maksymalna: 13 węzłów

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.