• <

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-958 Gdańsk, Swojska 8
  • Telefon: 58 309 61 00, 58 309 66 00
  • Fax: 58 301 69 65
  • E-mail: marketing@remontowa-north.eu

Udostępnij

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. powstała w czerwcu 1945 roku. W początkowym okresie swego istnienia nosiła nazwę Stoczni Nr 3, a jej działalność obejmowała produkcję i remonty wagonów kolejowych, tramwajowych oraz niewielkich jednostek pływających.

W lutym 1950 roku Stocznia Nr 3 zmieniła nazwę na Stocznię Północną, a w 1951 roku ostatecznie zrezygnowała z produkcji wagonów i zaczęła specjalizować się w budowie statków rybackich oraz niedużych statków towarowych i naukowo - badawczych, a także mebli okrętowych.

W 1955 roku nawiązana została współpraca z wojskiem. Począwszy od tego czasu Stocznia budowała głównie okręty i statki specjalistyczne dla Marynarek Wojennych PRL, ZSRR, Bułgarii, Jugosławii i NRD - w szczególności jednostki desantowe, hydrograficzne, ratownicze, szkolne oraz kutry torpedowe. Równolegle powstawały wysoce specjalistyczne statki rybackie - superseinery, supertrawlery i inne.

Trudna sytuacja na światowym rynku budownictwa okrętowego na początku lat dziewięćdziesiątych zmusiła Stocznię do podjęcia radykalnych zmian profilu produkcji jak również działań marketingowych. W efekcie tego Stocznia zaczęła specjalizować się w budowie kontenerowców dowozowych, kierowanych na rynki Niemiec i Nigerii.

Z dniem 1 kwietnia 1993 roku Stocznia Północna została przekształcona w spółkę akcyjną i od tej pory jej oficjalna nazwa brzmiała „Stocznia Północna S.A.”.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Stocznia poszerzyła swoją ofertę o promy pasażersko - samochodowe, statki rybackie, holowniki oraz statki do obsługi przemysłu offshore.

Od czerwca 2003 roku głównym udziałowcem stoczni jest Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A.

W związku z konsolidacją Grupy REMONTOWA oraz unifikacją nazw firm do niej należących, w 2011 roku Stocznia Północna S.A. przyjęła nazwę REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. jest jedną z czołowych firm należących do Grupy REMONTOWA co daje możliwość zaoferowania wysoko zaawansowanych technicznie produktów – od projektu do w pełni wyposażonego statku.

Stocznia specjalizuje się w budowie statków specjalistycznych takich jak:
-statki typu offshore,
-promy pasażersko-samochodowe,
-holowniki portowe i pełnomorskie,
-statki towarowe (do transportu gazu LNG/LPG/LEG, kontenerowce),
-statki specjalistyczne i wojskowe (wielofunkcyjne stawiacze boi, łodzie patrolowe, statki hydrograficzne oraz naukowo-badawcze).

Statki i okręty zbudowane w Stoczni pływają pod banderami: Danii, Finlandii, Gibraltaru, Niemiec, Norwegii, Vanuatu, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski.

Dziękujemy za wysłane grafiki.