• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-340 Gdynia, Hryniewickiego 10
  • Telefon: 58 661 52 22
  • Fax: 58 620 53 38
  • E-mail: office@sar.gov.pl

Udostępnij

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa powstała 1 stycznia 2002. Do jej zadań należy pomoc i likwidowanie zagrożeń w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności. Zajmuje się koordynacją i przeprowadzaniem akcji ratowniczych na morzu, usuwaniem szkodliwych substancji ropopochodnych, pracami podwodnymi (poszukiwania, badania). W skrócie określana Służbą SAR (Search And Rescue). Przed rokiem 2002 zadania ratownictwa morskiego były zlecane Polskiemu Ratownictwu Okrętowemu.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa posiada w użytkowaniu trzy statki typu SAR 3000. Dwa, Pasat i Orkan. Jednostki te są przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na Morzu Bałtyckim, w polskiej strefie odpowiedzialności. Statki te operują w każdych warunkach hydrologiczno -meteorologicznych, Ich zadaniem jest zarówno udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, jak i prowadzenie długotrwałych działań poszukiwawczych.
Jednostki typu „SAR-1500”, to nowoczesne statki charakteryzujące się dużym zapasem prędkości, rzędu 30 węzłów.
Mogą one udzielić schronienia dla 75 rozbitków.
Jednostki te zastępują obecnie wycofywane starsze jednostki typu R-17, które służą w ratownictwie od początku lat 70-tych. W naszym użytkowaniu znajduje się 7 jednostek: Bryza, Cyklon, Huragan, Monsun, Szkwał, Tajfun, Wiatr.
Morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Kapitan Poinc - flagowa jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, poprzednio Polskiego Ratownictwa Okrętowego służy do zwalczanie zanieczyszczeń olejowych, ratowanie życia na morzu, holowanie ratowniczego, gaszenie pożarów na statkach, rozpoznawania skażeń oraz prace podwodnych.
Morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Czesław II służy do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na akwenach portowo-redowych i przybrzeżnych ( do 20 mil morskich). Jednostka, oprócz zestawu do ratownictwa medycznego posiada bogaty zestaw sprzętu specjalistycznego do zwalczania zanieczyszczeń olejowych, np: system zbierania oleju EKSPANDI 4300 widoczny na zdjęcach w części rufowej.

Oferta

Ratowanie życia ludzkiego na morzu
Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych.
Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej.
Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd.
Gaszenie pożarów na statkach.
Holowanie ratownicze.

Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego
Usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy naftowej, produktów ropopochodnych (oleje) oraz innych niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych (HNS) powstałych w wyniku wypadków morskich oraz katastrof przemysłowych na lądzie.
Awaryjne wyładowywanie olejów oraz HNS ze zbiornikowców.
Koordynowanie akcji zwalczania zagrożeń oraz zanieczyszczeń środowiska morskiego.
Poszukiwanie oraz wydobywanie zagubionych substancji i towarów niebezpiecznych w opakowaniach.
Zapobieganie przedostawania się olejów i HNS do środowiska morskiego.

Kontakt do działów firmy

GŁÓWNY TELEFON ALARMOWY 58 620 55 21

Filmy


Święto Ratownika Morskiego w Gdyni


Bezpieczniej na morzu. SAR z nowoczesnym systemem TETRA


Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa


Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Dziwnowie


Do pobrania

  • SAR z nowym systemem łączności. Będzie bezpieczniej

    10.05.2019

  • Na Bałtyku będzie bezpieczniej. SAR otrzymał 7 nowoczesnych skuterów ratownictwa morskiego

    10.05.2019

Opis dodatkowy

ratownictwo morskie, poszukiwania morskie, ratowanie życia ludzkiego na morzu, poszukiwanie rozbitków, podejmowanie rozbitków z wody, udzielanie rozbitkom pomocy medycznej, transport poszkodowanych rozbitków na ląd, gaszenie pożarów na statkach, holowanie ratownicze, zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, usuwanie z powierzchni morza rozlewów ropy, usuwanie z powierzchni morza produktów ropopochodnych, usuwanie z powierzchni morza niebezpiecznych substancji chemicznych, usuwanie z powierzchni morza HNS, awaryjne wyładowywanie olejów ze zbiornikowców, awaryjne wylewanie HNS ze zbiornikowców, poszukiwanie zagubionych substancji w opakowaniach na morzu, poszukiwanie zagubionych towarów niebezpiecznych w opakowaniach na morzu, zapobieganie przedostawaniu się olejów i HNS do środowiska naturalnego, morski statek ratowniczy typu SAR-3000, morski statek ratowniczy typu SAR-1500, morski wielozadaniowy statek ratowniczy, morski statek ratowniczy do zwalczania zanieczyszczeń olejowych, SAR, MSPiR

Dziękujemy za wysłane grafiki.