• <
siemens_gamesa_2022

SAR dostanie podwyżki. Dużo szczegółów do dopracowania

jm

13.10.2021 14:05 Źródło: Dziennik Bałtycki
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie SAR dostanie podwyżki. Dużo szczegółów do dopracowania

Partnerzy portalu

SAR dostanie podwyżki. Dużo szczegółów do dopracowania - GospodarkaMorska.pl
Fot. (GRAD) / Wikipedia

Średnio po 1 tys. zł netto podwyżki mają otrzymać pracownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby SAR od angielskiego Search And Rescue). Plan realizacji podwyżek został wpisany do budżetu kraju, jednak pozostaje wiele pytań dotyczących warunków wypłat.

W Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa zatrudnionych na etacie jest 295 osób. Średnia pensja wynosi 5,3 tys. zł brutto. Od maja SAR-owi nie przysługuje także dodatek w postaci 5 proc. funduszu nagród, który został wycofany dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Niskie wynagrodzenia stanowią jedną z podstawowych przyczyn odejść ze służby w SAR-ze i znikomej ilości nowych ratowników.

Tego lata odbyła się seria rozmów, w których uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych skupiających załogi SAR-u, dyrekcję instytucji oraz Ministerstwo Infrastruktury. W rezultacie Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o podwyżki dla ratowników, których oczekiwana wysokość miała wynosić 1 tys. zł netto.
Takie podwyżki zostały wpisane do projektu budżetu państwa. Poinformował o tym Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury. Ich realizacja obciąży budżet na około 1,8 mln zł.

– Projekt nowelizacji budżetu na 2021 rok przewiduje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa o 6 procent. Środki te mają być przeznaczone na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych o charakterze uznaniowym, w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, aktywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy – powiedział Witkowski.

Nie wiadomo jednak dokładnie, jak zostaną zrealizowane podwyżki. Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Arkadiusz Marchewka powiedział, że środki nie trafią bezpośrednio do pracowników SAR, a mają pokrywać koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi. Nie do końca jasna jest także sytuacja związana z dodatkiem stażowym – możliwe, że kwota podwyżki zostanie o niego pomniejszona. Pojawiają się także głosy o odliczenie od niej innych dodatków, m.in. pogotowianego czy za pracę nocną.
Komisja dyskutowała także nad „uznaniowością” środków na podwyżki – brak obiektywnych wskaźników może doprowadzić do konfliktów. W rezultacie niektóre grupy mogą być dyskryminowane finansowo.

Planowane podwyżki wynagrodzeń to jednak nie wszystko. SAR, jak wiele innych służb w Polsce, zmaga się także z problemami natury infrastrukturalnej. Grzegorz Witkowski zapowiedział, że w 2022 roku planowana jest kolejna podwyżka płac (4,4 proc.) oraz przywrócenie 3-procentowego funduszu wynagrodzeń, ale także „gigantyczne” inwestycje w sprzęt i bazę materiałową, a nawet powrót to projektu budowy nowego, wielozadaniowego statku dla SAR-u.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.