• <
premium

•unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Stacji T

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-601 Gdańsk, Mjr H. Sucharskiego 75
  • Telefon: 58 343 79 77
  • E-mail: portservice@portservice.com.pl

Udostępnij


Oferta

•unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Stacji Termicznej Obróbki Odpadów,
•odzysk i unieszkodliwianie zanieczyszczeń ropopochodnych,
•czyszczenie zbiorników lądowych i na statkach po produktach naftowych
•czyszczenie separatorów na stacjach paliw, myjniach samochodowych wraz z odzyskiem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów,
•likwidacja rozlewów awaryjnych na akwenach portowych,
•pompowanie szlamów i ciężkich produktów naftowych,
•serwis kontenerowy do składowania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
•odbiór odpadów niebezpiecznych na terenie całej Polski
•odbiór olejów przepracowanych,

Filmy

  • Od ponad 20 lat Port Service obecny jest na Pomorzu i wspiera – na wielu płaszczyznach – rozwój lokalnej społeczności. Po raz kolejny już gdańska spółka włączyła się w rozwój edukacji i pomogła uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 72 w Gdańsku w doposażeniu placówki. Tym razem przy współpracy z pedagogami stworzono wyjątkowe miejsce, w którym dzieci mogą rozwijać swoje talenty manualne i tworzyć rękodzieła w nowoczesnej pracowni. Dzięki umowie zawartej między Port Service a Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 72, na potrzeby młodych gdańszczan przekazane zostało wyposażenie warsztatu szkolnego, w tym stoły warsztatowe, imadła ślusarskie, wiertarki oraz inne narzędzia.

  • iOpady niebezpieczne segreguj koniecznie. Znamy zwycięzców konkursu

  • i60 lat Port Service

  • iStudenci PG w Port Service. Projekt eko-edukacja

  • Port Service podpisał porozumienie o współpracy ze szkołami

  • W Gdańsku otwarto „Grotekę” – nowoczesną pracownię multimedialno-interaktywną od Port Service

  • Firma PORT SERVICE Likwiduje nielegalne składowisko odpadów

Do pobrania

Opis dodatkowy

odpady, spalarnia, spalarnia odpadów, utylizacja odpadów, unieszkodliwianie odpadów, edukacja ekologiczna, przemysł portowy, przemysł chemiczny, odpady niebezpieczne, port service, port serwis, odpady ropopochodne, odpady chemczne, urząd celny, zajęcia celne, odpady farmaceutyczne, ścieki przemysłowe, oleje przepracowane, termiczne unieszkodliwianie, oczyszczanie w oczyszczalni ścieków przemyslowych, skup olejów silnikowych, skup olejow przekładniowycj, skup olejów smarowych, skup olejów transformatorowych, zarządzanie odpadami, utylizacja przetwminowanej żywności, utylizacja przeterminowanych kosmetyków, utylizacja odpadów niebezpiecznych, doradztwo w zakresie postępowania z odpadami

Dziękujemy za wysłane grafiki.