• <
premium

•unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Stacji T

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-601 Gdańsk, Mjr H. Sucharskiego 75
  • Telefon: 58 343 79 77
  • E-mail: portservice@portservice.com.pl

Udostępnij


Oferta

•unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Stacji Termicznej Obróbki Odpadów,
•odzysk i unieszkodliwianie zanieczyszczeń ropopochodnych,
•czyszczenie zbiorników lądowych i na statkach po produktach naftowych
•czyszczenie separatorów na stacjach paliw, myjniach samochodowych wraz z odzyskiem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów,
•likwidacja rozlewów awaryjnych na akwenach portowych,
•pompowanie szlamów i ciężkich produktów naftowych,
•serwis kontenerowy do składowania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
•odbiór odpadów niebezpiecznych na terenie całej Polski
•odbiór olejów przepracowanych,

Filmy


iOpady niebezpieczne segreguj koniecznie. Znamy zwycięzców konkursu


i60 lat Port Service


iStudenci PG w Port Service. Projekt eko-edukacja


Port Service podpisał porozumienie o współpracy ze szkołami


W Gdańsku otwarto „Grotekę” – nowoczesną pracownię multimedialno-interaktywną od Port Service


Firma PORT SERVICE Likwiduje nielegalne składowisko odpadów


Pokaż więcej

Do pobrania

Opis dodatkowy

odpady, spalarnia, spalarnia odpadów, utylizacja odpadów, unieszkodliwianie odpadów, edukacja ekologiczna, przemysł portowy, przemysł chemiczny, odpady niebezpieczne, port service, port serwis, odpady ropopochodne, odpady chemczne, urząd celny, zajęcia celne, odpady farmaceutyczne, ścieki przemysłowe, oleje przepracowane, termiczne unieszkodliwianie, oczyszczanie w oczyszczalni ścieków przemyslowych, skup olejów silnikowych, skup olejow przekładniowycj, skup olejów smarowych, skup olejów transformatorowych, zarządzanie odpadami, utylizacja przetwminowanej żywności, utylizacja przeterminowanych kosmetyków, utylizacja odpadów niebezpiecznych, doradztwo w zakresie postępowania z odpadami

Dziękujemy za wysłane grafiki.