• <
premium

Bezpieczny port w biznesie

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-955 Gdańsk, Zamknięta 18
 • Telefon: 58 737 93 00
 • Fax: 58 737 94 85
 • E-mail: info@portgdansk.pl

Udostępnij

Port Gdańsk, położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Europy, jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.

W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: Port Wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego oraz Port Północny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej.

W Porcie Wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych, jak: wyroby hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel.

Port Północny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego. W Porcie Północnym zlokalizowany jest również nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.PARAMETRY PORTU:

Szerokość geograficzna 54o25'N
Długość geograficzna 18o39'E
Powierzchnia terenów 652 ha
Powierzchnia akwenów 412,56 ha
Całkowita długość
nabrzeży 23,9 km
Powierzchnia magazynowa 107 022 m2
Powierzchnia składowa 549 525 m2
Maksymalne zanurzenie:
Port Wewnętrzny 10,2 m
Port Północny 15,0 m
Zdolność przeładunkowa:
Port Wewnętrzny 11,5 mln t
Port Północny 48,5 mln t
Praca 24 godziny na dobę
w systemie 3-zmianowym: 23:00-07:00
07:00-15:00
15:00-23:00
Strefa czasowa CET (GMT+2h)
Wolny od zalodzenia przez cały rok

Oferta

DROBNICA

Ładunki drobnicowe są obsługiwane w Porcie Wewnętrznym i Północnym (DCT). W Porcie Wewnętrznym drobnica przeładowywana jest przy nabrzeżach: Oliwskim, Wiślanym, Szczecińskim, Przemysłowym, Rudowym, Węglowym, Obrońców Westerplatte oraz na nabrzeżach Wolnego Obszaru Celnego, gdzie znajduje się również nowoczesna baza przeładunku owoców cytrusowych. Na uniwersalnych nabrzeżach Portu Gdańsk obsługiwane są towary drobnicowe, m.in. na paletach, w workach i big bagach, jak również sztuki ciężkie, ponadgabarytowe, wyroby hutnicze i ładunki niebezpieczne.

W Porcie Gdańsk możliwa jest weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego według standardów Unii Europejskiej. Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej jest zlokalizowany na Nabrzeżu Wiślanym, kolejny powstaje w Porcie Północnym.

Obsługa kontenerów w Porcie Gdańsk odbywa się na Nabrzeżu Szczecińskim Portu Wewnętrznego, gdzie funkcjonuje Gdański Terminal Kontenerowy (GTK) oraz na terminalu kontenerowym DCT zlokalizowanym w Porcie Północnym.

Terminale obsługują głównie linie feederowe oraz bliskiego zasięgu. Głębokowodny terminal DCT przystosowany jest do obsługi największych jednostek wpływających na Morze Bałtyckie - statków typu Postpanamax.

GTK i DCT oferują zintegrowane usługi terminalowe i depot holderskie: wszelkie przeładunki i manipulacje kontenerów, ich formowanie i rozformowywanie, naprawy i mycie, stanowiska dla kontenerów chłodniczych.


RO-RO

Port Gdańsk obsługuje jednostki ro-ro na terenie Wolnego Obszaru Celnego oraz na nowoczesnym Terminalu Promowym Westerplatte. Rampa ro-ro znajduje się także w Bazie Promowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA (PŻB), oferującej stałe połączenia promowe ze Szwecją, jak również na terminalu kontenerowym DCT.

Wolny Obszar Celny zlokalizowany jest blisko wejścia do Portu Wewnętrznego. Na terenie WOC przeładowywane są samochody od producentów z krajów Dalekiego Wschodu oraz Europy. Importowane towary mogą być składowane na WOC bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła oraz podatku przez nieograniczony okres. Możliwe jest też wyprowadzanie i odprawa celna ładunku partiami. Ewidencja towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z Wolnego Obszaru Celnego odbywa się przy zastosowaniu systemu informatycznego.

Znajdujący się na wschodniej stronie Kanału Portowego Terminal Promowy Westerplatte (TPW) posiada stanowiska statkowe wyposażone w rampy ro-ro oraz przestrzenne place składowe i manewrowe.


WĘGIEL

Węgiel w relacji eksportowej jest przeładowywany przez specjalistyczny Terminal Węglowy zlokalizowany w Porcie Północnym oraz, w dowolnej relacji, na nabrzeżach Basenu Górniczego w Porcie Wewnętrznym.

Całkowicie zmechanizowany Terminal Węglowy pozwala na przeładunek węgla bezpośrednio z wagonów na statek lub w relacji pośredniej z wykorzystaniem placów składowych. W skład wyposażenia terminalu wchodzą zwałowarko-ładowarki, zasobnie węglowe, system taśmociągów, rozbudowana bocznica kolejowa oraz wywrotnice wagonowe z tunelami do rozmrażania wagonów, co umożliwia pracę terminalu przez cały rok.


PALIWA PŁYNNE

W Porcie Północnym znajdują się dwa nowoczesne terminale, w których odbywa się przeładunek paliw płynnych oraz gazu płynnego. Ponadto olej opałowy i bazowy jest przeładowywany na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej w Porcie Wewnętrznym.

W pełni zautomatyzowana Baza Przeładunku Paliw Płynnych, oferująca obsługę największych statków, które mogą wpłynąć na Bałtyk, dysponuje czterema stanowiskami roboczymi. Poszczególne stanowiska, przystosowane do przeładunku ropy i produktów ropopochodnych oraz olejów opałowych i napędowych, znajdują się w zamkniętych basenach wyposażonych w zapory przeciwrozlewowe i instalację przeciwpożarową. Operacje przeładunkowe realizowane są w systemie zamkniętym, bezpiecznym dla środowiska. Przesyłanie paliw w obu relacjach, w tym do rafinerii i zakładów w kraju oraz na obszarze wschodnich landów Niemiec, odbywa się poprzez sieć rurociągów i baz manipulacyjnych PERN oraz rafinerii Grupy LOTOS SA. Potencjał przeładunkowy terminali zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Terminal Przeładunku Gazu Płynnego jest przeznaczony do przyjmowania, przechowywania, częściowego mieszania i rozsyłania przy pomocy cystern kolejowych i samochodowych skroplonego gazu propan-butan. Jest wyposażony m.in. w zakopcowane zbiorniki, pompy wspomagające wyładunek, system podgrzewania i transportu gazu do zbiorników magazynowych, pompy transportujące gaz ze zbiorników do stanowisk załadowczych, system mieszania gazu.


POZOSTAŁE ŁADUNKI MASOWE

Port Gdańsk oferuje szeroką gamę możliwości obsługi ładunków wymagających specjalistycznych technologii przeładunku i składowania.

W porcie działa baza przeładunku fosforytów zlokalizowana na Nabrzeżu Chemików. Wraz z sąsiednim Nabrzeżem Przemysłowym stanowi miejsce obsługi takich ładunków jak: nawozy, płynne produkty chemiczne, minerały i melasa. Baza jest wyposażona w suwnice bramowe oraz bezpośrednie połączenia rurociągami i taśmociągami.

Na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej znajduje się terminal przystosowany do obsługi siarki. Poza tym realizowane są przeładunki innych towarów masowych, w tym melasy i kruszyw.

W porcie funkcjonują elewatory zbożowe położone wzdłuż Kanału Portowego przy nabrzeżach: Wiślanym, Zbożowym i Oliwskim, gdzie przeładowywane są m.in. śruta, żyto, pszenica oraz jęczmień.

Na Nabrzeżu Bytomskim, na którym zlokalizowana jest przetwórnia słodu, dokonuje się przeładunku jęczmienia i słodu. Na tym nabrzeżu obsługiwane są również gazy medyczne i techniczne.

Nabrzeża Basenu Górniczego (Rudowe, Węglowe, Administracyjne) charakteryzują się szczególną uniwersalnością. Oprócz węgla i drobnicy przeładowuje się na nich m.in. zboża, kruszywa, rudę żelaza, nawozy. Znajduje się tam również baza obsługi złomu.


RUCH PASAŻERSKI

Zabytkowy Gdańsk, średniowieczny zamek w Malborku oraz przyciągające swym urokiem plenery Szwajcarii Kaszubskiej czynią z Portu Gdańsk cel zawinięć jednostek pasażerskich.

Żegluga promowa jest obsługiwana przez Bazę Promową PŻB i nowoczesny Terminal Promowy Westerplatte (TPW), zlokalizowany na historycznym półwyspie w odległości 15 minut drogi samochodem od centrum Gdańska. Terminal jest połączony z krajową i międzynarodową siecią dróg. Posiada stanowiska statkowe wyposażone w rampy ro-ro, dworzec pasażerski wraz z zapleczem administracyjno-biurowym oraz stanowiskami odpraw celno-paszportowych, galerię komunikacyjną dla pasażerów pieszych oraz 6 stanowisk do obsługi celnej i granicznej dla pojazdów samochodowych.

Westerplatte jest jednym z miejsc, przy którym cumują statki wycieczkowe. Są one również obsługiwane na reprezentacyjnym nabrzeżu spacerowym kpt. Ziółkowskiego. Oba te nabrzeża połączone są systemem komunikacji miejskiej z centrum miasta.

Zabytkowy Gdańsk, średniowieczny zamek w Malborku oraz przyciągające swym urokiem plenery Szwajcarii Kaszubskiej czynią z Portu Gdańsk cel zawinięć jednostek pasażerskich.

Filmy

 • Najnowszy nabytek hiszpańskich linii żeglugowych Balearia, prom Rusadir, zawinął do Gdańska przed wyruszeniem do Malagi, gdzie rozpocznie regularny serwis na docelowej trasie. Przy terminalu promowym Westerplatte pojawił się po to, by zabunkrować LNG.

 • Dla Portu Gdańsk rok 2022 był czasem intensywnej aktywności przy obsłudze rekordowego wolumenu przeładunków oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych ubiegłorocznych osiągnięć ZMPG.

 • O kierunkach dalszego rozwoju portowego systemu informatycznego PCS oraz powiązanym z nim cyberbezpieczeństwie rozmawiali przedstawiciele branży portowej podczas „Konferencji PCS. Transport, spedycja, logistyka w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne”.

 • W poniedziałek 23 stycznia godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury rozpoczęła się konferencja, na której przedstawione zostały wyniki przeładunkowe polskich portów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa - Portu Gdańsk, Portu Szczecin-Świnoujście i Portu Gdynia.

 • Lada moment ruszą pierwsze prace modernizacyjne na Nabrzeżu Indyjskim w Porcie Gdynia. W środę 21 grudnia w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia oficjalnie podpisana została umowa na realizację zadania. Jego wykonawcą będzie znana z różnych projektów hydrotechnicznych w portach spółka NDI.

 • Choć pierwsze prace zaczęły się już wcześniej, to 28 listopada 2022 roku oficjalnie ruszyła budowa T3 – trzeciego nabrzeża głębokowodnego w terminalu kontenerowym Baltic Hub w Porcie Gdańsk.

 • To już trzeci sezon z współpracy Portu Gdańsk z klubem Portowiec Gdańsk, drużyną piłkarską z Nowego Portu z tradycją sięgającą 1957 roku. Dzięki wsparciu portu zespół otrzymał stroje sportowe i piłki.

 • Za nami dziewiąta edycja największych w Polsce targów o tematyce transportowej i logistycznej, obowiązkowych dla przedsiębiorstw związanych zawodowo z branżą TSL oraz produkcyjnych, sieci handlowych, importerów i eksporterów, które odbyło się w dniach 7-9 listopada w Warszawie.

 • To już trzeci sezon, gdy Port Gdańsk jest partnerem klubu piłki ręcznej Wybrzeże Gdańsk.

 • Firma Gdańsk-Pilot, świadcząca usługi pilotowe w portach Gdańsk, Elbląg i na Zalewie Wiślanym, ochrzciła oficjalnie dwie najnowsze łodzie pilotowe Pilot 23 i Pilot 24.

 • – Do końca kwietnia 2023 roku PGE Polska Grupa Energetyczna sprowadzi 10 mln ton węgla. – Nie ma przesłanek ku temu, aby węgla w Polsce miało zabraknąć – przekonywał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE podczas środowej (28 września) konferencji prasowej na terenie Portu Gdańskiego Eksploatacja w Porcie Gdańsk.


 • Kino Letnie to projekt organizowany już po raz trzeci wspólnie przez DCT Gdańsk i Port Gdańsk. Sprawdziliśmy, jak się bawiliście na ostatnim seansie. Przypominamy również, co jeszcze w programie. 

 • Pod koniec maja Port Gdański Eksploatacja S.A., największy uniwersalny operator przeładunkowy w Porcie Gdańsk obsłużył pierwszy statek m/v Sarocha Naree, który zabrał w swoich ładowniach ok. 30 tys. ton w/w "gąsek" z Ukrainy.

 • Dziesięć jachtów załadowano w weekend 16-17 lipca na statek amerykańskiego serwisu Spliethoff/Sevenstar przy Nabrzeżu Oliwskim w Porcie Gdańsk. Do Ameryki popłynęły głównie luksusowe jednostki polskiego Galeona.


 • Portowa Straż Pożarna „Florian” przeprowadziła szkolenie dla grupy żołnierzy z Nigeryjskiej Marynarki Wojennej. Kursanci nabyte umiejętności wykorzystają m.in. w gaszeniu pożarów na platformach wiertniczych, jak również w walce z piratami w rejonie Zatoki Nigeryjskiej.

 • 77 Racing Club Gdańsk, zawodowy klub żeglarski, w którego barwach pływają m.in. wielokrotni mistrzowie Polski i mistrzowie świata, ogłosił w czwartek (7 lipca) rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2022. Na na terenie Twierdzy Wisłoujście, historycznego miejsca, które dawniej wskazywało drogę statkom do portu gdańskiego, ogłoszona została również współpraca Portu Gdańsk z 77 Racing Club Gdańsk. 

 • Budowa 5 kilometrów nowych nabrzeży oraz modernizacja ponad 7 kilometrów toru wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku to jedna z najważniejszych inwestycji w Porcie Gdańsk w ostatnich latach. Pozwala ona na pokaźne zwiększenie możliwości przeładunkowych portu.

 • Za nami bardzo atrakcyjna turystycznie niedziela (29 maja) w Porcie Gdańsk. Fakt, że sezon turystyczny trwa w najlepsze, potwierdziło wpłynięcie do portu dwóch okazałych statków jednego dnia. Już ok. godz. 8.00 Viking Jupiter pojawił się przy Nabrzeżu Westerplatte, a kilka godzin później, ok. 11.00, przy Nabrzeżu Oliwskim zacumował Viking Star. Obie jednostki pływają pod banderą norweską.

 • We wtorek (10 maja) przy nabrzeżu WOC w Porcie Gdańsk zacumowały dwa drobnicowce: pływający pod duńską banderą Britannia Seaways oraz brytyjski Hurst Point. Do Gdańska dostarczyły duński i brytyjski sprzęt wojskowy, którzy posłuży do ćwiczeń w ramach Defender Europe 2022, których część odbędzie się w Polsce. Operację rozładunku z polskiej strony nadzoruje grupa BLG Logistics. 

 • Pływający pod bahamską banderą Hamburg zacumował przy Terminalu Promowym Westerplatte w niedzielę po godzinie 12.00. Wizyta tej luksusowej jednostki w Gdańsku otworzyła tegoroczny sezon wycieczkowców. – Na ten rok mamy zaplanowanych ponad 100 statków – mówi Michał Stupak, ekspert ds. rynku żeglugowego w Porcie Gdańsk. 

 • PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie modernizują infrastrukturę, dzięki której poprawia się dostęp do portów w Trójmieście. W Gdańsku prace zostały już zakończone, w Gdyni przekroczyły właśnie półmetek.


 • Pacific Nexus przypłynął na teren Portu Gdańsk 21 marca. Na jego pokładzie znalazło się 17 tys. ton rur potrzebnych do budowy projektu gazociągu lądowego.. Ładunek, który przypłynął do Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. jest unikatowy.

 • Inwestycja wartego 50 mln zł Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zgodnie z planem ma być gotowa za rok. 

 • Zaczynali od produkcji opakowań, z czasem wyspecjalizowali się w kompleksowym pakowaniu ponadgabarytowych i nietypowych towarów oraz ich transporcie. Rodzinna spółka Kador ładunki wielkogabarytowe przygotowuje do przeładunku i transportu morskiego w Porcie Gdańsk. Kolejnym krokiem w rozwoju jest pomysł na wykorzystanie odpadów powstających w procesie pakowania.

 • Rozmowa na temat rozwoju offshore i budowy terminala instalacyjnego, najnowszych inwestycji i zarządzaniu portem z Łukaszem Greinke, prezesem Portu Gdańsk.

 • Praca na gigantycznych suwnicach, przenoszenie 65-tonowych ładunków czy zarządzanie strategicznymi dla portów projektami – w tych wszystkich rolach doskonale odnajdują się przedstawicielki płci pięknej, którym z okazji ich święta zadaliśmy kilka pytań na temat pracy w branży morskiej.

 • W Porcie Gdańsk stale modernizowana jest infrastruktura. Rozbudowie uległ również Główny Punkt Zasilania, czyli system elektroenergetyczny. Wszystkie prace wykonano bez przerw w zasilaniu kontrahentów portu. Wartość inwestycji to 6,7 mln zł. 

 • Statek Chipolbrok o nazwie Nowowiejski zawinął do Portu Gdańsk ze środy na czwartek (19/20 stycznia). W ten sposób zakończył swoją podróż importową z Dalekiego Wschodu.

 • To największa od 30 lat inwestycja w sprzęt tego formatu w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. Właśnie przypłynął z fabryki w Rostocku mobilny żuraw portowy Liebherr LHM 550, jeden z największych w swojej klasie. 

 • W Porcie Gdańsk w 2021 r. w sumie przeładowano 53,2 mln ton towarów. W porównaniu do poprzedniego roku stanowi to 11 proc. wzrost. 

 • W Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie władze portów morskich podsumowują wyniki za 2021 rok. W konferencji udział biorą ministrowie Marek Gróbarczyk oraz Grzegorz Witkowski wraz z prezesami portów morskich: Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście.

 • Około 1,5 mln ton rocznie przeładowuje Siark-Port, w tym 240 tys. ton nawozów. Spora część tych operacji odbywa się na terenie Wolnego Obszaru Celnego, gdzie Siark-Port jest operatorem na jednym z nabrzeży.

 • Wolny Obszar Celny to przestrzeń 31 hektarów otwarta w 1996 roku na wniosek Portu Gdańsk decyzją ministra finansów. Jak powstawał, zmieniał się i jakie dziś pełni funkcje? O tym opowiada nam Andrzej Nowak, wieloletni dyrektor WOC-u oraz Adam Kłos, obecny dyrektor handlowy w Porcie Gdańsk. 

 • Cztery ule stanęły na dachu Terminala Promowego Westerplatte w Porcie Wewnętrznym. Ale na tym się nie skończy.

 • Pierwszy dzień Baltexpo 2021, największych targów branży morskiej w Polsce za nami. W programie wydarzenia znalazły się debaty na temat Inicjatywy Trójmorza, modernizacji Marynarki Wojennej i budowy Mieczników czy Nowego Jedwabnego Szlaku. Targi Baltexpo potrwają do środy (8 września) w AmberExpo w Gdańsku. Prezentuje się na nich 116 wystawców z 8 krajów.

 • Inwestycja obejmuje przebudowę układu kolejowego i drogowego pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym w Porcie Wewnętrzym, a ulicą Ku Ujściu oraz pomiędzy ulicą Chemików, a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ulicy Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski. Wykonawcą zadania została firma NDI. – To krok w stronę budowy kolejnych terminali – powiedział Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

 • Po trzech latach od rozpoczęcia budowy można już podziwiać fragmenty wyremontowanego Nabrzeża Zbożowego w Nowym Porcie.

 • Podczas pierwszego dnia Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, jednego z najważniejszych gospodarczych wydarzeń w roku, politycy, samorządowcy i prezesi firm zastanawiali się, jaka będzie przyszłość polskich portów morskich, jak rozwinie się budowa floty offshore i farm wiatrowych na morzu. W naszej relacji prezentujemy komentarze prelegentów wydarzenia.

 • Podczas pierwszego dnia Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, jednego z najważniejszych gospodarczych wydarzeń w roku, politycy, samorządowcy i prezesi firm zastanawiali się, jaka będzie przyszłość polskich portów morskich, jak rozwinie się budowa floty offshore i morskich farm wiatrowych na morzu. W naszej relacji prezentujemy komentarze prelegentów wydarzenia.

 • 16 sierpnia 2021 do portu w Gdańsku przybił kolejny już w tym roku masowiec przewożący węgiel koksujący – mv Andros Glory. Na jego pokładzie przywieziono ponad 90 tysięcy ton węgla przeznaczonego do jednej z polskich koksowni.

 • W Porcie Gdańsk trwa załadunek statku Chipol Boan. Wypłynie on z Polski do Australii, a następnie dalej, na Daleki Wschód, jako pierwszy statek realizujący trasę na południe dla Chipolbroku. 

 • Rozpoczęcie budowy nowego terminala, Baltic Hub 3, zaplanowano na drugą połowę 2022, a jego uruchomienie - w połowie 2024 roku. Dzięki inwestycji wartej 2 mld zł (około 450 mln euro), DCT Gdańsk stanie się jednym z największych terminali kontenerowych w Europie.

 • W piątek rano Dar Młodzieży wpłynął do Portu Gdańsk. Największy polski żaglowiec można było podziwiać w weekend przy Westerplatte.

 • Przeładunek pojazdów i ciężkiego sprzętu amerykańskiego wojska rozpoczął się w poniedziałkowy (5 lipca) poranek. Na placu Portu Gdańsk są już pierwsze jednostki bojowe US Army. Kolejne pojawią się tam 8 lipca. Misję wsparcia US Army dla Europy pod hasłem Atlantic Resolve nadzoruje z polskiej strony grupa BLG Logistics.

 • Od 1 lipca 2021 roku Portowa Straż Pożarna Florian realizować będzie ochronę przeciwpożarową na akwenach o łącznej powierzchni 13.5 tysiąca hektarów. 

 • Trwająca od 2017 roku inwestycja jest jedną z serii inwestycji poprawiających dostęp do portów, ma podnieść wydajność, przepustowość i tempo przeładunków. To jeden z ważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 • Port Gdańsk we współpracy ze swoim największym kontrahentem - DCT Gdańsk, postanowili wesprzeć finansowo i rzeczowo wspaniałego człowieka i wyjątkową inicjatywę. Scena, sala koncertowa na 50 miejsc pełniąca funkcję czytelni i nowoczesne regały z magazynem książek pojawią się po remoncie nowej części biblioteki społecznej na Stogach już jesienią. W tym wyjątkowym miejscu na mapie Gdańska można czytać, wypożyczać i kupować książki, rozwijać pasje i spotykać się z ludźmi kultury. Imponujący jest 29-tysięczny księgozbiór, z którego 21 tysięcy książek, to własność prywatna Jana Urbanika, społecznika, który prowadzi to miejsce od 13 lat. 

 • Po raz piąty wodami Zatoki Gdańskiej przepłynęła widowiskowa Żeglarska Parada Świętojańska. Około 100 jachtów i żaglowców obserwowały tłumy turystów i mieszkańców regionu.

 • „Wszyscy jesteśmy z Portu Gdańsk” – pod tym hasłem od 1 czerwca rusza ogólnopolska kampania Portu Gdańsk. Spot będzie emitowany w telewizji, internecie i w social mediach. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej działalności Portu w Gdańsku.

 • 150 ton ładunku 150 kilometrów w górę rzeki – 6 kwietnia z Portu Gdańsk wystartował pilotażowy rejs komercyjny barki z ładunkiem kontenerów dla jednej z kujawsko-pomorskich firm. Towary dotrą Wisłą do Chełmna w czwartek (8 kwietnia), a barka, ponownie załadowana, ruszy w drogę powrotną. Organizatorem przedsięwzięcia, które promuje ideę śródlądowego transportu wodnego, jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 • W piątek do Portu Gdańsk, wpłynał jeden z najnowszej generacji statków instalacyjnych offshore Orion I, którego właścicielem jest belgijska grupa Deme. Po ubiegłorocznym wypadku podczas próby przeciążeniowej żurawia w Rostocku, statek wstępnie musi przejść renowację poszycia i płyty fundamentowej pod żurawiem.


 • 10 km dróg, 7 km torów, 14 rozjazdów 7 obiektów inżynierskich w tym wiadukty drogowe i przepusty ochronne na rurociągach paliwowych PERN i LOTOS, parking buforowy dla aut ciężarowych – czyli kluczowa inwestycja Portu Gdańsk o łącznej wartości 166 mln zł netto, jest na ukończeniu. Generalny wykonawca sopocka firma NDI ma do wykonania już tylko prace porządkowe. Obecnie trwają prace odbiorowe. W środę (17.03.) po południu pierwsze auta ciężarowe przejechały po docelowym układzie drogowym na ulicy Kontenerowej. Jej przekrój to aktualnie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

 • Przeciętny mieszkaniec ziemi zjada średnio 20,5 kg ryb i owoców morza rocznie. Popyt na ryby rośnie na całym świecie i jest większy niż kiedykolwiek wcześniej.* Idzie za tym zapotrzebowanie na specjalistyczną infrastrukturę będącą częścią globalnego łańcucha dostaw, tych szybko psujących się towarów. Świetnym przykładem wpisującym się w kompleksową obsługę międzynarodowych dostaw ryb jest firma Coldstore Gdańsk zlokalizowana w Porcie Gdańsk. Na początku marca sprawdziliśmy z kamerą jak wygląda wyładunek ryb, które dotarły do Gdańska z dalekiej północy.

 • 48 milionów ton ładunków przeładowano w 2020 w Porcie Gdańsk. Mimo korekty o 7,9 procenta rok 2020 trzeba uznać za stabilny a gdański port w tak trudnym czasie trafił do grona 20 największych portów europejskich wyprzedzając port w Genui i port w Dunkierce oraz wszedł na podium jako 3 największy port na Bałtyku.

 • W ostatnich dniach lutego w Terminalu Cukrowym w Porcie Gdańsk zakończono pierwszy załadunek statku wykorzystujący w pełni możliwości nowego terminalu. To najnowocześniejszy obiekt w tej części Bałtyku. Inwestycja w budowę Terminalu Cukrowego była strategiczną decyzją Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Zaangażowanie kapitałowe KSC poprzedzono szczegółową analizą możliwości, które daje Port Gdańsk.

 • Od początku pandemii Port Gdańsk angażuje się w różnego rodzaju akcje mające na celu pomoc w walce z koronawirusem. Beneficjentami pomocy są między innymi placówki medyczne, jak i ratownicy medyczni z regionu Pomorza, a także seniorzy z okolic Nowego Portu i Stogów. 

 • Przetwórstwo rybne w Polsce to jeden z najbardziej rozwiniętych, a zarazem szybko rosnących sektorów branży spożywczej. Nasz kraj jest coraz częściej obieranym punktem przez zagranicznych przewoźników, ze względu na dynamicznie rosnące lokalne rynki konsumenckie i produkcyjne. Do portu w Gdańsku zawinął właśnie pierwszy po brexicie  chłodnicowiec z rybami z Wielkiej Brytanii.

 • Pandemia koronawirusa jest bezprecedensowa, dlatego próba zwalczenia COVID-19 wymaga wyjątkowych działań i globalnej solidarności. Na szczególne uznanie zasługują inicjatywy wspierające grupy szczególnie zagrożone lub te znajdujące się na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Port Gdańsk po raz kolejny zdecydował się pomóc lokalnej społeczności. Tym razem, wsparcie trafiło do pomorskich medyków.

 • Pandemia koronawirusa i jej konsekwencje to wydarzenie bez precedensu w ostatnich dekadach. Wśród grup szczególnie zagrożonych znajdują się osoby starsze - samotne, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności. Na szczególne uznanie zasługują więc inicjatywy, dzięki którym seniorzy i osoby potrzebujące nie zostają sami. Jednym z przedsiębiorstw, które regularnie pomaga lokalnym społecznościom jest Port Gdańsk.

 • Dwa żurawie typu Kone o udźwigu 32 ton każdy stanęły na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej w gdańskim porcie. To otwarcie nowego potencjału przeładunkowego, a tym samym element modernizacji OPP.

 • Blisko 80 tys samochodów zostało przeładowanych w Porcie Gdańsk w ubiegłym roku. Do gdańskiego portu zawinęło również ponad 100 samochodowców. Mimo, iż dynamicznie rosnące wyniki w ostatnich latach z pewnością zostaną zachwiane przez pandemię koronawirusa to pozycja Portu Gdańsk w tym segmencie jest równie mocna i obsługa branży automotive nadal ma świetne perspektywy rozwoju. Czytaj więcej...

 • Port Gdańsk inwestuje w infrastrukturę i intensywnie się rozwija. To kolejny krok największego polskiego portu, w kierunku podwyższenia standardów obsługi, zwiększenia konkurencyjności oraz dalszego umacniania swojej pozycji na Bałtyku. Mimo, że dziś portowy biznes ma międzynarodowy zasięg, to nadal serce portu bije w Gdańsku, w Nowym Porcie, co wynika bezpośrednio z jego położenia. Stąd decyzja Portu Gdańsk, by wspierać lokalne inicjatywy w szczególności te związane ze sportem i najmłodszymi.

 • Dzisiaj (9 października) do gdańskiego portu wpłynęło siedem okrętów stałego Zespołu Sił Przeciwminowych NATO (SNMCM G1). Jednostki zacumowały w pobliżu nabrzeża Westerplatte.

 • W połowie września, przy nabrzeżu Nabrzeżu Szczecińskim w gdańskim porcie odbył się rozładunek prawie 400 sztuk różnego rodzaju amerykańskiego sprzętu wojskowego. Operację nadzorowała grupa BLG Logistics. 

 • Rankiem 10 września 2020 r. do Portu Gdańsk zawitał pierwszy w tym sezonie statek wycieczkowy. Standardowo sezon wycieczkowców w porcie trwa od kwietnia do października, a po bieżącym roku spodziewano się rekordowej liczby zawinięć. Pandemia koronawirusa jednak zmieniła nieco plany. Z planowanych 84 jednostek, dziś wpłynęła pierwsza.

 • W poniedziałek 31 sierpnia, w Porcie Północnym rozpoczął się rozładunek 113 tys. ton rudy żelaza. Minerał przypłynął do Gdańska z kanadyjskiego portu w Quebecu.

 • Ponad 4000 t drobnicy w postaci płyt wiórowych załadowano wczoraj na pokład dobrze znanej w trójmiejskich portach jednostki Slotergracht. Statek wyposażony w boczne furty zacumował przy nabrzeżu WOC II w Porcie Gdańsk.

 • Fregata

 • Statek Bahri Yanbu wpływa do Portu Gdańsk po kolejne cysterny

 • Rozładunek ponad 5 000 t bananów w gdańskim porcie

 • Herkules dotarł do Gdańska. Jest najmocniejszym holownikiem w Polsce

 • Zobacz, jak zmienia się gdański port

 • Inna strona polityki i biznesu - świąteczna wizyta dzieci z Ukrainy w gdańskim porcie

 • Załadunek samochodów marki Hyundai na statek EMS Highway

 • Załadunek jachtów motorowych na statek Spiegelgracht

 • Port Gdańsk - prezentacja

 • Załadunek zbiornika na LNG na statek Damgracht

 • Moduł największej w Polsce turbiny parowej w Porcie Gdańsk

 • Załadunek luksusowego jachtu na statek Bahri Tabuk w Porcie Gdańsk

 • Wycieczkowiec National Geographic Orion po raz pierwszy w Gdańsku

 • Viking Sea - jeden z największych wycieczkowców w sezonie 2017 - w Gdańsku

 • Viking Star i National Geographic Orion w gdańskim porcie

 • Najstarszy wycieczkowiec świata w gdańskim porcie

 • Tak przeładowuje się węgiel w Porcie Gdańsk

 • Powitanie wycieczkowca Astor w gdańskim porcie

Zdjęcia

Opis dodatkowy

port, port gdańsk, gdańsk port, Port Gdańsk, porty, port morski, porty morskie, przeładunki portowe, port trojmiasto, port bałtyk, przeładunki ładunków, port drobnica, port ładunki masowe, port ro-ro, port gdański

Dziękujemy za wysłane grafiki.