• <
premium

Bezpieczny port w biznesie

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-955 Gdańsk, Zamknięta 18
  • Telefon: 58 737 93 00
  • Fax: 58 737 94 85

Udostępnij

Port Gdańsk, położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Europy, jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.

W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: Port Wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego oraz Port Północny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej.

W Porcie Wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych, jak: wyroby hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel.

Port Północny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego. W Porcie Północnym zlokalizowany jest również nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.PARAMETRY PORTU:

Szerokość geograficzna 54o25'N
Długość geograficzna 18o39'E
Powierzchnia terenów 652 ha
Powierzchnia akwenów 412,56 ha
Całkowita długość
nabrzeży 23,9 km
Powierzchnia magazynowa 107 022 m2
Powierzchnia składowa 549 525 m2
Maksymalne zanurzenie:
Port Wewnętrzny 10,2 m
Port Północny 15,0 m
Zdolność przeładunkowa:
Port Wewnętrzny 11,5 mln t
Port Północny 48,5 mln t
Praca 24 godziny na dobę
w systemie 3-zmianowym: 23:00-07:00
07:00-15:00
15:00-23:00
Strefa czasowa CET (GMT+2h)
Wolny od zalodzenia przez cały rok

Oferta

DROBNICA

Ładunki drobnicowe są obsługiwane w Porcie Wewnętrznym i Północnym (DCT). W Porcie Wewnętrznym drobnica przeładowywana jest przy nabrzeżach: Oliwskim, Wiślanym, Szczecińskim, Przemysłowym, Rudowym, Węglowym, Obrońców Westerplatte oraz na nabrzeżach Wolnego Obszaru Celnego, gdzie znajduje się również nowoczesna baza przeładunku owoców cytrusowych. Na uniwersalnych nabrzeżach Portu Gdańsk obsługiwane są towary drobnicowe, m.in. na paletach, w workach i big bagach, jak również sztuki ciężkie, ponadgabarytowe, wyroby hutnicze i ładunki niebezpieczne.

W Porcie Gdańsk możliwa jest weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego według standardów Unii Europejskiej. Graniczny Posterunek Kontroli Weterynaryjnej jest zlokalizowany na Nabrzeżu Wiślanym, kolejny powstaje w Porcie Północnym.

Obsługa kontenerów w Porcie Gdańsk odbywa się na Nabrzeżu Szczecińskim Portu Wewnętrznego, gdzie funkcjonuje Gdański Terminal Kontenerowy (GTK) oraz na terminalu kontenerowym DCT zlokalizowanym w Porcie Północnym.

Terminale obsługują głównie linie feederowe oraz bliskiego zasięgu. Głębokowodny terminal DCT przystosowany jest do obsługi największych jednostek wpływających na Morze Bałtyckie - statków typu Postpanamax.

GTK i DCT oferują zintegrowane usługi terminalowe i depot holderskie: wszelkie przeładunki i manipulacje kontenerów, ich formowanie i rozformowywanie, naprawy i mycie, stanowiska dla kontenerów chłodniczych.


RO-RO

Port Gdańsk obsługuje jednostki ro-ro na terenie Wolnego Obszaru Celnego oraz na nowoczesnym Terminalu Promowym Westerplatte. Rampa ro-ro znajduje się także w Bazie Promowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA (PŻB), oferującej stałe połączenia promowe ze Szwecją, jak również na terminalu kontenerowym DCT.

Wolny Obszar Celny zlokalizowany jest blisko wejścia do Portu Wewnętrznego. Na terenie WOC przeładowywane są samochody od producentów z krajów Dalekiego Wschodu oraz Europy. Importowane towary mogą być składowane na WOC bez gwarancji celnych, kontyngentów, cła oraz podatku przez nieograniczony okres. Możliwe jest też wyprowadzanie i odprawa celna ładunku partiami. Ewidencja towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z Wolnego Obszaru Celnego odbywa się przy zastosowaniu systemu informatycznego.

Znajdujący się na wschodniej stronie Kanału Portowego Terminal Promowy Westerplatte (TPW) posiada stanowiska statkowe wyposażone w rampy ro-ro oraz przestrzenne place składowe i manewrowe.


WĘGIEL

Węgiel w relacji eksportowej jest przeładowywany przez specjalistyczny Terminal Węglowy zlokalizowany w Porcie Północnym oraz, w dowolnej relacji, na nabrzeżach Basenu Górniczego w Porcie Wewnętrznym.

Całkowicie zmechanizowany Terminal Węglowy pozwala na przeładunek węgla bezpośrednio z wagonów na statek lub w relacji pośredniej z wykorzystaniem placów składowych. W skład wyposażenia terminalu wchodzą zwałowarko-ładowarki, zasobnie węglowe, system taśmociągów, rozbudowana bocznica kolejowa oraz wywrotnice wagonowe z tunelami do rozmrażania wagonów, co umożliwia pracę terminalu przez cały rok.


PALIWA PŁYNNE

W Porcie Północnym znajdują się dwa nowoczesne terminale, w których odbywa się przeładunek paliw płynnych oraz gazu płynnego. Ponadto olej opałowy i bazowy jest przeładowywany na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej w Porcie Wewnętrznym.

W pełni zautomatyzowana Baza Przeładunku Paliw Płynnych, oferująca obsługę największych statków, które mogą wpłynąć na Bałtyk, dysponuje czterema stanowiskami roboczymi. Poszczególne stanowiska, przystosowane do przeładunku ropy i produktów ropopochodnych oraz olejów opałowych i napędowych, znajdują się w zamkniętych basenach wyposażonych w zapory przeciwrozlewowe i instalację przeciwpożarową. Operacje przeładunkowe realizowane są w systemie zamkniętym, bezpiecznym dla środowiska. Przesyłanie paliw w obu relacjach, w tym do rafinerii i zakładów w kraju oraz na obszarze wschodnich landów Niemiec, odbywa się poprzez sieć rurociągów i baz manipulacyjnych PERN oraz rafinerii Grupy LOTOS SA. Potencjał przeładunkowy terminali zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Terminal Przeładunku Gazu Płynnego jest przeznaczony do przyjmowania, przechowywania, częściowego mieszania i rozsyłania przy pomocy cystern kolejowych i samochodowych skroplonego gazu propan-butan. Jest wyposażony m.in. w zakopcowane zbiorniki, pompy wspomagające wyładunek, system podgrzewania i transportu gazu do zbiorników magazynowych, pompy transportujące gaz ze zbiorników do stanowisk załadowczych, system mieszania gazu.


POZOSTAŁE ŁADUNKI MASOWE

Port Gdańsk oferuje szeroką gamę możliwości obsługi ładunków wymagających specjalistycznych technologii przeładunku i składowania.

W porcie działa baza przeładunku fosforytów zlokalizowana na Nabrzeżu Chemików. Wraz z sąsiednim Nabrzeżem Przemysłowym stanowi miejsce obsługi takich ładunków jak: nawozy, płynne produkty chemiczne, minerały i melasa. Baza jest wyposażona w suwnice bramowe oraz bezpośrednie połączenia rurociągami i taśmociągami.

Na Nabrzeżu Obrońców Poczty Polskiej znajduje się terminal przystosowany do obsługi siarki. Poza tym realizowane są przeładunki innych towarów masowych, w tym melasy i kruszyw.

W porcie funkcjonują elewatory zbożowe położone wzdłuż Kanału Portowego przy nabrzeżach: Wiślanym, Zbożowym i Oliwskim, gdzie przeładowywane są m.in. śruta, żyto, pszenica oraz jęczmień.

Na Nabrzeżu Bytomskim, na którym zlokalizowana jest przetwórnia słodu, dokonuje się przeładunku jęczmienia i słodu. Na tym nabrzeżu obsługiwane są również gazy medyczne i techniczne.

Nabrzeża Basenu Górniczego (Rudowe, Węglowe, Administracyjne) charakteryzują się szczególną uniwersalnością. Oprócz węgla i drobnicy przeładowuje się na nich m.in. zboża, kruszywa, rudę żelaza, nawozy. Znajduje się tam również baza obsługi złomu.


RUCH PASAŻERSKI

Zabytkowy Gdańsk, średniowieczny zamek w Malborku oraz przyciągające swym urokiem plenery Szwajcarii Kaszubskiej czynią z Portu Gdańsk cel zawinięć jednostek pasażerskich.

Żegluga promowa jest obsługiwana przez Bazę Promową PŻB i nowoczesny Terminal Promowy Westerplatte (TPW), zlokalizowany na historycznym półwyspie w odległości 15 minut drogi samochodem od centrum Gdańska. Terminal jest połączony z krajową i międzynarodową siecią dróg. Posiada stanowiska statkowe wyposażone w rampy ro-ro, dworzec pasażerski wraz z zapleczem administracyjno-biurowym oraz stanowiskami odpraw celno-paszportowych, galerię komunikacyjną dla pasażerów pieszych oraz 6 stanowisk do obsługi celnej i granicznej dla pojazdów samochodowych.

Westerplatte jest jednym z miejsc, przy którym cumują statki wycieczkowe. Są one również obsługiwane na reprezentacyjnym nabrzeżu spacerowym kpt. Ziółkowskiego. Oba te nabrzeża połączone są systemem komunikacji miejskiej z centrum miasta.

Zabytkowy Gdańsk, średniowieczny zamek w Malborku oraz przyciągające swym urokiem plenery Szwajcarii Kaszubskiej czynią z Portu Gdańsk cel zawinięć jednostek pasażerskich.

Filmy

Statek Bahri Yanbu wpływa do Portu Gdańsk po kolejne cysterny


Rozładunek ponad 5 000 t bananów w gdańskim porcie


Herkules dotarł do Gdańska. Jest najmocniejszym holownikiem w Polsce


Zobacz, jak zmienia się gdański port


Inna strona polityki i biznesu - świąteczna wizyta dzieci z Ukrainy w gdańskim porcie


Załadunek samochodów marki Hyundai na statek EMS Highway


Załadunek jachtów motorowych na statek Spiegelgracht


Fregata


Port Gdańsk - prezentacja


Moduł największej w Polsce turbiny parowej w Porcie Gdańsk


Załadunek zbiornika na LNG na statek Damgracht


Załadunek luksusowego jachtu na statek Bahri Tabuk w Porcie Gdańsk


Wycieczkowiec National Geographic Orion po raz pierwszy w Gdańsku


Powitanie wycieczkowca Astor w gdańskim porcie


Viking Sea - jeden z największych wycieczkowców w sezonie 2017 - w Gdańsku


Viking Star i National Geographic Orion w gdańskim porcie


Najstarszy wycieczkowiec świata w gdańskim porcie


Tak przeładowuje się węgiel w Porcie Gdańsk


Pokaż więcej

Zdjęcia

Opis dodatkowy

port, port gdańsk, gdańsk port, Port Gdańsk, porty, port morski, porty morskie, przeładunki portowe, port trojmiasto, port bałtyk, przeładunki ładunków, port drobnica, port ładunki masowe, port ro-ro, port gdański

Dziękujemy za wysłane grafiki.