• <
siemens_gamesa_2022

Senacka komisja negatywnie o budżecie w części dot. gospodarki wodnej

mj

04.01.2022 14:44
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Senacka komisja negatywnie o budżecie w części dot. gospodarki wodnej

Partnerzy portalu

Senacka komisja negatywnie o budżecie w części dot. gospodarki wodnej - GospodarkaMorska.pl

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu negatywnie oceniła we wtorek budżet państwa na 2022 w części dot. gospodarki wodnej, w tym planu finansowego Wód Polskich. Pozytywną opinię komisji uzyskała część dot. klimatu z zastrzeżeniem, że przychody z uprawnień do emisji CO2 będą wyższe niż planowane.

Komisja rozpatrzyła we wtorek ustawę budżetową na rok 2022 w częściach: gospodarka wodna, energia, gospodarka złożami kopalin, klimat, rezerwy celowe, budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Senatorowie mieli zastrzeżenia m.in. do planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, na działalność Wód Polskich przewidziano 964,7 mln zł, o 21,8 proc. więcej niż w 2021. Przyjęto, że przychody Wód Polskich wyniosą 1,5 mld zł, a koszty 2,1 mld zł. Środki na wydatki majątkowe wyniosą 1,1 mld zł.

Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś podkreślił, że w 2021 r. realizowano 300 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 21,5 mld zł. W tym roku planowana jest realizacja 279 zadań, część zadań będzie kontynuowana z ub.r., część będzie w tym roku rozpoczęta.

Jak mówił Woś, w tym roku Wody Polskie będą realizować m.in. program retencji korytowej. Przekazał, że w ub.r. rozpoczęto 18 nowych inwestycji przeciwpowodziowych i kontynuowano 15 zadań inwestycyjnych. W tym roku planowane jest rozpoczęcie siedmiu nowych inwestycji, które dotyczą przede wszystkim ochrony biernej Ziemi Kłodzkiej. "Planujemy w tym roku wybudować 18,5 km wałów przeciwpowodziowych i zmodernizować 78 km wałów" - powiedział Woś.

Komisja negatywnie oceniła część budżetu dot. gospodarki wodnej, w tym planu finansowego Wód Polskich.

Rozpatrując pozostałe części budżetu senatorowie pytali o program energetyki jądrowej oraz środki na programy realizowane przez NFOŚiGW: "Czyste powietrze" i "Mój prąd". Mieli wątpliwości co do niedoszacowania dochodów budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w związku ze wzrostem cen uprawnień i wskaźników przyjętych do ustawy budżetowej, które - jak mówili - są nieaktualne wobec wzrostu inflacji.

Komisja wydała pozytywną opinię do części budżetu dot. energii w wnioskiem o zwiększenie wydatków na modernizację sieci przesyłowych pod kątem odnawialnych źródeł energii. Pozytywną opinię uzyskała także cześć dot. klimatu, z zastrzeżeniem, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 będą znacząco wyższe ze względu na wzrost cen uprawnień.

Pozytywnie oceniono też plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 z propozycją, by zwiększyć budżet programu "Czyste powietrze".

Źródło: PAP

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.