• <
premium

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126
 • Telefon: 58 346 17 00
 • Fax: 58 346 03 92
 • E-mail: mailbox@prs.pl

Udostępnij

PRS S.A. prowadzi niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym. Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomagamy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska naturalnego. Działamy od 1936 roku, posiadamy biura, przedstawicielstwa, inspektorów i agentów zarówno w Polsce, jak i wielu zakątkach świata. Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i wieloletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Prowadzimy nadzór rzeczoznawczy, techniczny i klasyfikacyjny nad budową, przebudową oraz eksploatacją wszelkich jednostek pływających oraz obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją akwenów wodnych. Jesteśmy także klasyfikatorem statków żeglugi śródlądowej – możemy działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek bander unijnych, pływających po wszystkich wspólnotowych, śródlądowych drogach wodnych. Prowadzimy nadzory techniczne w dziedzinie budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego, certyfikację oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją platform offshore (w oparciu o uznanie MGMiŻŚ) oraz certyfikację komponentów morskich elektrowni wiatrowych. Nadzorujemy projektowanie, budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych, a także systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wykonujemy nadzory techniczne nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych. W naszej ofercie znajdują się także usługi certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami (jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej prowadzimy certyfikację wyrobów na zgodność z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami oraz certyfikację personelu spawalniczego. Dopełnieniem naszego wachlarza usług są szkolenia z zakresu techniki i technologii, wymagań formalnych oraz systemów zarządzania.

Oferta

 • nadzór klasyfikacyjny, rzeczoznawczy oraz techniczny nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i innych jednostek pływających, a także obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją morza oraz innych akwenów,
 • nadzór techniczny nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków,
 • nadzór konwencyjny nad statkami (wg wymagań konwencji SOLAS, MARPOL, Load Line, etc.), w ramach posiadanych upoważnień rządowych,
 • certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw armatorskich i statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM,
 • certyfikacja systemów ochrony statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISPS,
 • nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, przeprowadzanie prób, przeglądów i uznawanie kontenerów,
 • opracowywanie oprogramowania statecznościowego i ładunkowego dla konkretnych statków;
 • raportowanie, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2 przez statki (MRV),
 • ocena stanu technicznego urządzeń maszynowych statku,
 • opracowywanie przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich i przepisów klasyfikacyjnych,
 • wspólnotowe uznanie wyrobów tzw. EU RO Mutual Recognition,
 • doradztwo armatorom w sytuacjach awaryjnych ( ERC ),
 • zatwierdzanie metody 2 określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM)
 • nadzór techniczny w dziedzinie budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego oraz nad budową i eksploatacją obiektów ochrony środowiska,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją rurociągów, obiektów przesyłowych gazu, ropy i produktów ropopochodnych, urządzeń energetycznych, chłodniczych oraz instalacji przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych,
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją stałych platform offshore w oparciu o uznanie przez MGMiŻŚ przepisy PRS,
 • certyfikacja komponentów morskich elektrowni wiatrowych (MEW),
 • nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych (MFW),
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • wykonywanie ocen niezawodności i analiz ryzyka dla obiektów przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża,
 • certyfikacja i ocena zgodności wyrobów z dyrektywami i rozporządzeniami UE,
 • certyfikacja personelu spawalniczego w zakresie dyrektywy PED,
 • badania wyrobów we własnym Laboratorium Badawczym,
 • weryfikacja rocznych raportów emisji GHG w ramach EU ETS,
 • certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z międzynarodowymi standardami,
 • weryfikacja EMAS,
 • audyty zewnętrzne przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • szkolenia w obszarze systemów zarządzania, techniki i technologii oraz obowiązujących przepisów IMO i UE.

Kontakt do działów firmy

Centrala PRS S.A.

80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126
Tel. 58 75 11 100, 58 346 17 00, fax 58 346 03 92, 58 346 03 94, 58 346 03 84
e-mail: mailbox@prs.pl

Placówki PRS S.A. w Polsce80-750 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera 126

Tel. 58 320 22 31/32/34, fax 58 320 21 99, e-mail: gdansk@prs.pl


70-205 Szczecin, ul. Św. Ducha 5/3 U

Tel. 91 810 92 80, fax 91 810 92 92, e-mail: szczecin@prs.pl


76-270 Ustka, ul. Kościelniaka 15

Tel. 59 814 97 52, tel./fax 59 814 42 78, e-mail: ustka@prs.plAdresy pozostałych przedstawicielstw PRS w Polsce i za granicą – w Chinach, Egipcie, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Iranie, Korei, Turcji, na Litwie, na Ukrainie, w USA oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich – patrz: www.prs.pl.

Filmy

 • O nadchodzących wyzwaniach dla branży morskiej i wizji rozwoju Polskiego Rejestru Statków rozmawiamy z prezesem PRS, dr hab. inż. kpt. ż.w. Henrykiem Śniegockim.


 • Międzynarodowe Targi Budowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i Technologii Morskich SMM przez cztery dni (6-9 września) zgromadziły w Hamburgu tłumy przedstawicieli szeroko rozumianej gospodarki morskiej z całego świata. Podczas jednej z największych imprez branży morskiej, polskie firmy zaprezentowały się w bardzo mocnym składzie. 

 • W poniedziałek 27 czerwca w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się jubileuszowe spotkanie Konwentu Morskiego zwołane z okazji 5. rocznicy powołania zgromadzenia. Gościem specjalnym spotkania był premier Mateusz Morawiecki.

 • Niepokój związany z terminami, optymizm stoczni i firm technologicznych oraz mnóstwo możliwych wariantów do obrania – takie konkluzje można było wysnuć po pierwszym seminarium „Fit For 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego” zorganizowanym przez PRS w auli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 10 lutego.

 • Pływająca platforma dokująca to wielofunkcyjna jednostka pływająca, nad którą pracuje gdańska stocznia Safe. O zaletach i możliwościach tego projektu dyskutowało szerokie grono podczas konferencji „Nowe możliwości dla morskiego budownictwa hydrotechnicznego, offshore i przemysłu stoczniowego”.

 • Ośrodek ds. IMO powstał w 1967 roku. Działając przy Polskim Rejestrze Statków (PRS) w Gdańsku, koordynuje polskich przedstawicieli gospodarki morskiej, którzy należą do różnych sekcji działających w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Ośrodek ma również za zadanie prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej organizacji.

 • Polski Rejestr Statków (PRS) obchodzi 85-lecie swojej działalności na rzecz bezpieczeństwa. Historia tej instytucji rozpoczęła się w 1936 roku. Jak firma zmieniła się przez ponad osiem dekad?

 • Pierwszy dzień Baltexpo 2021, największych targów branży morskiej w Polsce za nami. W programie wydarzenia znalazły się debaty na temat Inicjatywy Trójmorza, modernizacji Marynarki Wojennej i budowy Mieczników czy Nowego Jedwabnego Szlaku. Targi Baltexpo potrwają do środy (8 września) w AmberExpo w Gdańsku. Prezentuje się na nich 116 wystawców z 8 krajów.

 • Polski Rejestr Statków (PRS), jedyne polskie towarzystwo klasyfikacyjne, świętuje 85 urodziny. O historii instytucji przypomina wystawa, którą od piątku 16 lipca do 29 października można zobaczyć na pokładzie statku – muzeum Dar Pomorza przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

 • 22 kwietnia 2021 roku Polski Rejestr Statków podpisał porozumienie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej o współpracy naukowo-dydaktycznej w związku z otwarciem nowego kierunku studiów na PG - Projektowanie i Budowa Jachtów.

 • W środę (17 marca) Polski Rejestr Statków (PRS) zaprosił wszystkich zainteresowanych do dyskusji na temat potencjału i wyzwań stojących przed branżą morską, w zakresie budowy i eksploatacji pierwszych, polskich, morskich farm wiatrowych (MFW).

 • 18 lutego Polski Rejestr Statków zaprosił przedstawicieli polskiej branży morskiej do debaty nad zagadnieniami z zakresu żeglugi autonomicznej. Agenda prelekcji w formie online była całościowym spojrzeniem na zagadnienie żeglugi MASS (Maritime Autonomous Surface Ship).

 • 80 lat Polskiego Rejestru Statków

 • Pion Certyfikacji w Polskim Rejestrze Statków SA

 • Światowy Dzień Morza w Polskim Rejestrze Statków

Do pobrania

 • Raport PRS. Potencjał polskiego przemysłu morskiego na potrzeby morskich farm wiatrowych

  15.03.2021

Opis dodatkowy

prs, klasyfikacja statków, klasyfikacja jachtów, nadzór nad statkami, nadzór konwencyjny, inspekcje podwodne, nadzory inwestorskie, rzeczoznawcy, uznawanie wyrobów, uznawanie zakładów, certyfikacja ISM, certyfikacja ISPS, certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemów zarządzania, ISO, ISO 9001, systemy jakości, szkolenia morskie, szkolenia stocznia, szkolenia armator, szkolenia iso, szkolenia audytorskie, audit, odnawialne źródła energii, OZE, nadzór techniczny, hydrotechnika

Dziękujemy za wysłane grafiki.