• <
premium

PRS (Polski Rejestr Statków S.A.) jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która - kierując się interesem publicznym - poprzez formułowanie wymagań, na

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126
 • Telefon: 58 346 17 00
 • Fax: 58 346 03 92
 • E-mail: rekrutacja@prs.pl

Udostępnij

PRS S.A. prowadzi niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym. Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomagamy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska naturalnego. Działamy od 1936 roku, posiadamy biura, przedstawicielstwa, inspektorów i agentów zarówno w Polsce, jak i wielu zakątkach świata. Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i wieloletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Prowadzimy nadzór rzeczoznawczy, techniczny i klasyfikacyjny nad budową, przebudową oraz eksploatacją wszelkich jednostek pływających oraz obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją akwenów wodnych. Jesteśmy także klasyfikatorem statków żeglugi śródlądowej – możemy działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek bander unijnych, pływających po wszystkich wspólnotowych, śródlądowych drogach wodnych. Prowadzimy nadzory techniczne w dziedzinie budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego, certyfikację oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją platform offshore (w oparciu o uznanie MGMiŻŚ) oraz certyfikację komponentów morskich elektrowni wiatrowych. Nadzorujemy projektowanie, budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych, a także systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wykonujemy nadzory techniczne nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych. W naszej ofercie znajdują się także usługi certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami (jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej prowadzimy certyfikację wyrobów na zgodność z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami oraz certyfikację personelu spawalniczego. Dopełnieniem naszego wachlarza usług są szkolenia z zakresu techniki i technologii, wymagań formalnych oraz systemów zarządzania.

Oferta

 • nadzór klasyfikacyjny, rzeczoznawczy oraz techniczny nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i innych jednostek pływających, a także obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją morza oraz innych akwenów,
 • nadzór techniczny nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków,
 • nadzór konwencyjny nad statkami (wg wymagań konwencji SOLAS, MARPOL, Load Line, etc.), w ramach posiadanych upoważnień rządowych,
 • certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw armatorskich i statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM,
 • certyfikacja systemów ochrony statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISPS,
 • nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, przeprowadzanie prób, przeglądów i uznawanie kontenerów,
 • opracowywanie oprogramowania statecznościowego i ładunkowego dla konkretnych statków;
 • raportowanie, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2 przez statki (MRV),
 • ocena stanu technicznego urządzeń maszynowych statku,
 • opracowywanie przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich i przepisów klasyfikacyjnych,
 • wspólnotowe uznanie wyrobów tzw. EU RO Mutual Recognition,
 • doradztwo armatorom w sytuacjach awaryjnych ( ERC ),
 • zatwierdzanie metody 2 określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM)
 • nadzór techniczny w dziedzinie budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego oraz nad budową i eksploatacją obiektów ochrony środowiska,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją rurociągów, obiektów przesyłowych gazu, ropy i produktów ropopochodnych, urządzeń energetycznych, chłodniczych oraz instalacji przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych,
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją stałych platform offshore w oparciu o uznanie przez MGMiŻŚ przepisy PRS,
 • certyfikacja komponentów morskich elektrowni wiatrowych (MEW),
 • nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych (MFW),
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • wykonywanie ocen niezawodności i analiz ryzyka dla obiektów przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża,
 • certyfikacja i ocena zgodności wyrobów z dyrektywami i rozporządzeniami UE,
 • certyfikacja personelu spawalniczego w zakresie dyrektywy PED,
 • badania wyrobów we własnym Laboratorium Badawczym,
 • weryfikacja rocznych raportów emisji GHG w ramach EU ETS,
 • certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z międzynarodowymi standardami,
 • weryfikacja EMAS,
 • audyty zewnętrzne przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • szkolenia w obszarze systemów zarządzania, techniki i technologii oraz obowiązujących przepisów IMO i UE.

Kontakt do działów firmy

Centrala PRS S.A.

80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126
Tel. 58 75 11 100, 58 346 17 00, fax 58 346 03 92, 58 346 03 94, 58 346 03 84
e-mail: mailbox@prs.pl

Placówki PRS S.A. w Polsce80-750 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera 126

Tel. 58 320 22 31/32/34, fax 58 320 21 99, e-mail: gdansk@prs.pl


70-205 Szczecin, ul. Św. Ducha 5/3 U

Tel. 91 810 92 80, fax 91 810 92 92, e-mail: szczecin@prs.pl


76-270 Ustka, ul. Kościelniaka 15

Tel. 59 814 97 52, tel./fax 59 814 42 78, e-mail: ustka@prs.plAdresy pozostałych przedstawicielstw PRS w Polsce i za granicą – w Chinach, Egipcie, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Iranie, Korei, Turcji, na Litwie, na Ukrainie, w USA oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich – patrz: www.prs.pl.

Filmy80 lat Polskiego Rejestru Statków


Pion Certyfikacji w Polskim Rejestrze Statków SA


Światowy Dzień Morza w Polskim Rejestrze Statków


Pokaż więcej

Do pobrania

 • Raport PRS. Potencjał polskiego przemysłu morskiego na potrzeby morskich farm wiatrowych

  15.03.2021

Opis dodatkowy

prs , klasyfikacja statków , klasyfikacja jachtów , nadzór nad statkami , nadzór konwencyjny , inspekcje podwodne , nadzory inwestorskie , rzeczoznawcy , uznawanie wyrobów , uznawanie zakładów , certyfikacja ISM , certyfikacja ISPS , certyfikacja wyrobów , certyfikacja systemów zarządzania , ISO , ISO 9001 , systemy jakości , szkolenia morskie , szkolenia stocznia , szkolenia armator , szkolenia iso , szkolenia audytorskie , audit , odnawialne źródła energii , OZE , nadzór techniczny , hydrotechnika

Dziękujemy za wysłane grafiki.