• <

PRS z certyfikatem jednostki inspekcyjnej typu A

06.02.2024 13:32 Źródło: Polski Rejestr Statków S.A.
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska PRS z certyfikatem jednostki inspekcyjnej typu A

Partnerzy portalu

Fot. PRS

Polski Rejestr Statków S.A. otrzymał 19 stycznia br. Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Nr AK 047. PRS uzyskał uprawnienia akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji do wykonywania inspekcji w obszarze trzech dyrektyw Unii Europejskiej: 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających (RCD), 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV) oraz 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED).

Otrzymany certyfikat jest wynikiem procesu akredytacji i audytu przeprowadzonego w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób Pionu Certyfikacji PRS przez PCA w listopadzie ubiegłego roku. Dokument potwierdza, że PRS spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 jako jednostka inspekcyjna typu A, czyli organizacja całkowicie niezależna od wszystkich stron zainteresowanych. Oznacza to, że posiadamy odpowiednie kompetencje, zasoby i personel do przeprowadzania inspekcji w zakresie ww. dyrektyw UE.

Proces akredytacji przez PCA był złożony i obejmował przegląd dokumentacji jednostki ubiegającej się o akredytacji oraz ocenę na miejscu.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.