• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

ESG: koszt czy inwestycja? Czy dążenie podmiotów w kierunku zrównoważonego rozwoju przekłada się na wyniki finansowe?

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu ESG: koszt czy inwestycja? Czy dążenie podmiotów w kierunku zrównoważonego rozwoju przekłada się na wyniki finansowe?

Partnerzy portalu

Polski Rejestr Statków organizuje szkolenie, które pozwoli na zdobycie wiedzy jak określać szanse, oddziaływanie i ryzyka w raportowaniu ESG.

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią zainteresowanie coraz szerszej grupy interesariuszy podmiotów gospodarczych. Zwracają na nie uwagę inwestorzy, banki i ubezpieczyciele przy udzielaniu finansowania czy ubezpieczaniu inwestycji i coraz częściej klienci.

Przeprowadzone badania pokazują, jak na decyzje zakupowe klientów wpływa prowadzenie działalności przedsiębiorstwa w sposób minimalizujący wpływ na środowisko, ale także odpowiedzialny w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i budowania relacji z otoczeniem społecznym.

Badanie przeprowadzone przez firmę Moore Global, specjalizującą się w finansach, audycie i doradztwie, pokazuje, że firmy, które w ciągu ostatnich lat wdrożyły zasady ESG, odnotowały wyższe przychody, uzyskały większe dofinansowania i utrzymały więcej klientów niż te, które nie podjęły takich działań. Firmy angażujące się w obszar ESG osiągnęły w ciągu trzech lat dwukrotnie lepsze wyniki sprzedaży usług i towarów. Zyski wzrosły o 9,1 proc., a przychody o 9,7 proc.

Aż 84 proc. stwierdziło, że ich zdolność do pozyskiwania kapitału stała się nieco lub znacznie łatwiejsza. Gdyby wszystkie firmy w badanych krajach przyjęły standardy ESG na tym samym poziomie, wzrost gospodarczy sięgnąłby 4 bln dol.

Badania konsumenckie wskazują rosnącą rolę świadomości proekologicznej, coraz młodszego pokolenia klientów. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Pew Research Center, szczególne zaangażowani pod tym względem są konsumenci z pokolenia milenialsów oraz pokolenia Z. Według raportu Nielsena, globalnego lidera w dziedzinie pomiaru oglądalności, danych i analiz, aż 75 proc. milenialsów dostosowuje swoje nawyki zakupowe do starań firm w zakresie troski o środowisko. Zdecydowana większość konsumentów z pokolenia Z deklaruje, że produkcja w duchu zrównoważonego rozwoju jest dla nich ważniejsza od marki produktu, chętniej też za taki produkt dopłacą (nawet 10%).

Według raportu PwC standardy ESG stanowią obecnie kwestię decydującą dla wiodących inwestorów na całym świecie. Wśród ankietowanych inwestorów niemal połowa (49 proc.) zadeklarowała chęć wycofania się ze spółek, które nie podejmują wystarczających działań w kwestiach ESG. 79 proc. stwierdziło z kolei, że sposób, w jaki firma zarządza ryzykiem i szansami ESG, jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Opublikowane w 2022 roku badanie firmy Dow Jones wykazało, że zrównoważone inwestycje stanowią obecnie największą szansę dla profesjonalistów inwestycyjnych. Cytowani liderzy finansowi oceniają, że w ciągu najbliższych trzech lat zrównoważone inwestycje wzrosną ponad dwukrotnie, stanowiąc 15 % wszystkich inwestycji do 2025 r.

Tak więc troska firm o wykazanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju staje się nie tylko narzuconym wymogiem, ale istotnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na wyniki finansowe i uzyskanie przewag konkurencyjnych.

Najnowsza dyrektywa CSRD w raportowaniu ESG, jest szczególnie ważna, ponieważ podkreśla znaczenie zrównoważonego podejścia w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw.

Dlatego też pośrednio konieczność dokumentowania działań obniżających negatywny wpływ na otoczenie obejmie znacznie większą grupę mniejszych firm, będących dostawcami przedsiębiorstw zobligowanych raportowaniem.

  • Jak przygotować firmę do pokazania działań na rzecz zarządzania społecznie odpowiedzialnego i zapewniającego zrównoważony rozwój?
  • Jak wdrożyć zasady i regulacje w firmie celem spełnienia najnowszych dyrektyw w obszarze raportowania ESG?

Polski Rejestr Statków z 88-letnią tradycją, posiada w swoim DNA bezpieczeństwo i ekologię. Wykorzystując potencjał merytoryczny ekspertów, organizuje szkolenie, które pozwoli na zdobycie wiedzy jak określać szanse, oddziaływanie i ryzyka w raportowaniu ESG.


Ostatnie miejsca - szczegóły: https://www.prs.pl/oferta-prs/szkolenia-nowa/oferta-20/szkolenia-z-systemow-zarzadzania-i-przepisow-ue/wymagania-dyrektywy-csrd-oraz-standardow-esrs-w-obowiazkowym-raportowaniu-esg-22-04-2024


fot. DepositphotosPartnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.