• <
Nauta_top_1100x200

UE i Holandia wspólnie z Damen walczą z inwazyjnymi gatunkami w wodach balastowych

ac

11.03.2021 12:34 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki UE i Holandia wspólnie z Damen walczą z inwazyjnymi gatunkami w wodach balastowych
UE i Holandia wspólnie z Damen walczą z inwazyjnymi gatunkami w wodach balastowych - GospodarkaMorska.pl
fot. Damen Shipyards

Climate Investor Two zatwierdził inwestycję o wartości 24,5 miliona euro w celu wsparcia dzierżawy przenośnego rozwiązania do uzdatniania wody balastowej firmy Damen InvaSave dla klientów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Climate Investor Two (CI2) to instrument finansowy, któremu powierzono inwestowanie w projekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oceanicznej w gospodarkach wschodzących. Cieszy się podstawowym wsparciem UE i holenderskiego Funduszu na rzecz Klimatu i Rozwoju (DFCD). W skład konsorcjum zarządzającego 160 milionami DFCD wchodzi również World Wide Fund for Nature Netherlands (WWF-NL), Holenderska Organizacja Rozwoju (SNV) i Bank Rozwoju Przedsiębiorczości, FMO.

Climate Fund Managers, menedżer CI2, a także DFCD, ma przyjemność ogłosić podpisanie niniejszej Umowy o dofinansowanie rozwoju w wysokości 2,8 mln euro na sfinansowanie rozpoczęcia tego projektu z Damen Financial Services, nowo utworzonym działem w Damen Shipyards Group.

Wirusy i bakterie
Projekt dotyczy uzdatniania wody balastowej, która jest pobierana w dużych ilościach przez statki morskie w celu zrównoważenia ładunków lub odpadów, zanim zostanie zrzucona do następnego portu zawinięcia statku. Ten zrzut zazwyczaj zawiera wiele wirusów, bakterii i innych materiałów biologicznych, w tym roślin i zwierząt określanych zbiorczo jako gatunki inwazyjne. Nieumyślne uwolnienie obcych i uciążliwych gatunków w wodach balastowych już spowodowało rozległe szkody ekologiczne, wywołując efekt domina w gospodarce i zdrowiu ludzi.

Międzynarodowa konwencja o kontroli i zarządzaniu wodami balastowymi i osadami ze statków (BWM) weszła w życie w 2017 r., a jej celem jest zaprzestanie rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów wodnych pomiędzy regionami. Od lipca 2020 r. 87 z 217 krajów (co stanowi ponad 80% światowego tonażu statków handlowych) podpisało wyższe standardy i procedury zarządzania wodami balastowymi statków.

240 nowych miejsc pracy
Kontenerowy system uzdatniania wody balastowej Damen InvaSave oferuje portowe rozwiązanie dla statków słabo wyposażonych lub chcących uzupełnić swoje istniejące możliwości uzdatniania w celu spełnienia wyższych standardów. Dodatkowo system jest obecnie jedynym certyfikowanym przez Międzynarodową Organizację Morską, która jest odpowiedzialna za wdrożenie konwencji BWM. Szacuje się, że w fazie komercyjnej systemy będą oczyszczać do 36 000 m3 wody balastowej dziennie.

Tarun Brahma, dyrektor ds. Inwestycji CFM, stwierdził: „Projekt Damen stanowi ekscytującą okazję, aby wyprzedzić rosnące zapotrzebowanie na uzdatnianie wód balastowych, jednocześnie przyczyniając się do adaptacji klimatycznej i ochrony przyszłości ekosystemów morskich. Ponadto szacujemy, że w ramach tego projektu powstanie 240 nowych miejsc pracy”.

Jan Willem van Helden, dyrektor zarządzający Damen Financial Services: „Dzięki naszej współpracy z Climate Investor Two możliwe było zbudowanie leasingu, to ekologiczne rozwiązanie będzie w zasięgu wielu innych firm i rządów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej . ”

O zarządzających funduszami klimatycznymi
CFM zarządza funduszami finansowania mieszanego, których celem jest zabezpieczenie zrównoważonej przyszłości poprzez inwestowanie w krajach rozwijających się. CFM ma długoterminową wizję strukturyzowania najnowocześniejszych instrumentów finansowania wokół obszarów tematycznych dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w tym energii odnawialnej, wody, urządzeń sanitarnych i oceanów, zrównoważonego użytkowania gruntów i zrównoważonych miast. Założona w 2015 roku CFM jest wspólnym przedsięwzięciem holenderskiego banku rozwoju FMO i Sanlam InfraWorks - części grupy Sanlam z Republiki Południowej Afryki.

O DFCD
Holenderski Fundusz na rzecz Klimatu i Rozwoju (DFCD) umożliwia sektorowi prywatnemu inwestycje w projekty mające na celu przystosowanie się do zmian klimatu i ich łagodzenie w krajach rozwijających się. Holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło 160 mln euro na zwiększenie odporności społeczeństwa i ekosystemów najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne. DFCD jest zarządzany przez Climate Fund Managers (CFM), World Wide Fund for Nature Netherlands (WWF-NL) i SNV Netherlands Development Organisation, kierowany przez Holenderski Bank Rozwoju Przedsiębiorczości, FMO. DFCD stanowi ważny dodatkowy instrument dla wysiłków rządu holenderskiego na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju (SDGs).

O grupie Damen Shipyards
Damen Shipyards Group działa od ponad dziewięćdziesięciu lat i oferuje rozwiązania morskie na całym świecie, poprzez projektowanie, budowę i naprawę statków i usługi powiązane. Damen obsługuje 36 stoczni w 18 krajach i oferuje bezpośrednie zatrudnienie ponad 13 000 osób.
Wartości Damen to wspólnota, rzemiosło, przedsiębiorczość i zarządzanie. Firma chce być najbardziej zrównoważoną stocznią na świecie dzięki cyfryzacji i standaryzacji swoich produktów. Główną działalnością Damen jest projektowanie i seryjna budowa innowacyjnych statków poprzez integrację różnych komponentów i podsystemów w wysokiej jakości platformy. Działania te są wspierane przez światową sieć sprzedaży i serwisu. Damen zajmuje się również naprawą i przebudową istniejących statków oraz sprzedażą i produkcją komponentów dla przemysłu morskiego.

O Damen Financial Services
Damen Financial Services to dział w ramach Damen Shipyards Group, który wspiera klientów w finansowaniu nowych statków i innych rozwiązań morskich poprzez konstrukcje leasingu operacyjnego i finansowego.


Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35362,00 $ tona 1,22% 17 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 1,50% 17 wrz
 Aluminium 2914,00 $ tona 1,60% 17 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.