• <
siemens_gamesa_2022

Forum Energii i Recyklingu 2020

21.10.2020 12:15 Źródło: PRS

Partnerzy portalu

Forum Energii i Recyklingu 2020 - GospodarkaMorska.pl
fot. forum.energiairecykling.pl

Tegoroczna edycja Forum Energii i Recyklingu odbędzie się w formule online w dniach 21-22.10.2020. W ramach Ringu Recykling auditor PRS i wybitny ekspert od recyklingu, Jacek Korzeniewski, omówi wpływ BDO na wykonanie audytu recyklera za 2020 rok. Wystąpienie rozpocznie się 21 października 2020 o godz. 13:40. Rejestracja udziału w Forum dostępna tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że począwszy od 2016 roku przepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców wystawiających dokumenty potwierdzające recykling lub odzysk (DPR, DPO), a także dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych (EDPR, EDPO), do poddania się rocznemu audytowi zewnętrznemu. Audit recyklera musi zostać wykonany zawsze do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku wystawienia dokumentów. Poddanie się audytowi jest spełnieniem wymagania prawnego.

Poprzez przeprowadzenie rocznego audytu przedsiębiorca potwierdza swoją zgodność w zakresie prowadzenia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz weryfikuje poprawność wystawionych dokumentów DPR, DPO, EDPR lub EDPO. Dzięki temu przedsiębiorca uwiarygadnia swoją ocenę rzetelnego recyklera wobec organów publicznych, a także wobec klientów, dostawców oraz organizacji odzysku.

PRS jest akredytowanym weryfikatorem EMAS i posiada uprawnienia do przeprowadzania  auditów zewnętrznych przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPR, DPO, EDPR lub EDPO. Zapewniamy rzetelnie, fachowo i sprawnie przeprowadzony audit.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.