• <

PGE: 100 proc. produkcji energii elektrycznej z OZE w 2050 r.

ew

19.10.2020 12:13 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie PGE: 100 proc. produkcji energii elektrycznej z OZE w 2050 r.

Partnerzy portalu

PGE: 100 proc. produkcji energii elektrycznej z OZE w 2050 r. - GospodarkaMorska.pl
fot. Orsted

Największa polska spółka energetyczna PGE planuje, by w 2050 r. 100 proc. sprzedawanej energii elektrycznej pochodziło z OZE - wynika z opublikowanej w poniedziałek strategii. Głównymi kierunkami są inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz w sieci.

Do 2030 roku PGE zamierza wybudowac´ 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych, 3 GW w fotowoltaice oraz rozbudowac´ portfel la?dowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Projektom tym be?dzie towarzyszyc´ program magazynów energii o mocy co najmniej 0,8 GW. Nakłady inwestycyjne do 2030 r. mają sięgnąć 75 mld zł. Do 2025 r. spółka planuje obniżyć swoje koszty stałe o 25 proc.

Strategia przewiduje, że do 2030 r. nasta?pi zwie?kszenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu do poziomu 50 proc. oraz zmniejszenie emisji dwutlenku we?gla o 85 proc., co oznacza 120 mln ton mniej emisji CO2. Do 2040 r. PGE chce mieć do 6,5 GW mocy w morskich elektrowniach wiatrowych. Do 2050 r. PGE zamierza osia?gna?c´ neutralnos´c´ klimatyczna?, czyli zero emisji netto CO2 oraz zapewniac´ 100 proc. zielonej energii dla klientów.

„Nasza wizja wynika z analiz. Od transformacji nie ma odwrotu” - oświadczył prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas prezentacji nowej strategii.

„Naszym długoterminowym celem strategicznym jest, aby w 2050 roku 100 proc. energii sprzedawanej przez PGE pochodziło ze z´ródeł odnawialnych. Klienci oczekuja? energii produkowanej w sposób przyjazny dla s´rodowiska. Dlatego be?dziemy realizowac´ ambitny program” - dodał Dąbrowski. Zaznaczył, ze zakłada, iż w przyszłości podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju będzie energetyka jądrowa.

Występując na prezentacji nowej strategii minister aktywów Jacek Sasin podkreślił, że PGE tworzy „dokument epokowy dla całej energetyki”. „Nie mam wątpliwości, że ta strategia będzie punktem odniesienia dla innych spółek, tak by niedługo moglibyśmy powiedzieć, że mamy spójny plan transformacji energetyki i spójny pogląd, jak to będzie wyglądało za 30 lat” - mówił Sasin.

Potwierdził, że MAP pracuje nad wydzieleniem ze spółek energetycznych z udziałem państwa aktywów węglowych, oraz stworzenia drugiego obok konwencjonalnego nurtu energetyki. „Opartej o źródła odnawialne energetyki przyszłości” - oświadczył Sasin. Nie podał jednak terminów.

Dąbrowski ocenił, że optymalnym terminem byłby koniec 2021 r. Podkreślał, że podział PGE i wydzielenie aktywów węglowych do innego podmiotu jest konieczne, by pozostała część spółki mogła się rozwijać. Będzie mogła zaciągnąć dług do poziomu 30-35 mld zł - dodał, wyjaśniając, że instytucje finansowe są do tego skłonne. Potencjalnych partnerów do zaangażowania się w ten segment mamy mnóstwo - zaznaczył Dąbrowski.

Jak dodał, zakłada się, źródła kogeneracyjne na gazie będą pracować do 2042 r. Pytany o decyzję o budowie okrywki węgla brunatnego Złoczew Dąbrowski stwierdził, ze będzie to już decyzja nowego podmiotu, do którego trafią aktywa węglowe, ale dziś budowa kopalni jest przedsięwzięciem nierentownym.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka również oceniał, że to pierwsza kompleksowa strategię ,która wpisuje się w plany polityki energetycznej państwa, i która idzie w kierunku 100 proc. zielonej energii.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.