• <
KONGSBERG_2023

Cztery firmy z Japonii łączą siły w zakresie budowy "zielonej floty"

rk

13.02.2024 12:37 Źródło: NYK
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Cztery firmy z Japonii łączą siły w zakresie budowy "zielonej floty"

Partnerzy portalu

Fot. NYK

Idemitsu Tanker, IINO Kaiun Kaisha (IINO Lines), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) i Nihon Shipyard ogłosiły, że konsorcjum, jakie utworzyły 26 stycznia tego roku, będzie prowadzić wspólne badania i opracowywać koncepcje projektowe (części, maszyny i sprzęt ekologiczny) dla bardzo dużych przewoźników ropy naftowej typu VLCC w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób chcą stanąć do rywalizacji z gigantami branży w zakresie budowy i dostarczania statków zgodnych z ideą dekarbonizacji żeglugi.

Problem emisji CO2 i związane z tym globalne ocieplenie stało się po latach alarmowania istotnym wyzwaniem dla światowej gospodarki, z którym się mierzy. Dążenie do dekarbonizacji różnych jej sektorów stało się kluczowym wyzwaniem. W Japonii jest wprowadzanych wiele innowacji dotyczących ekologii, niemniej stabilne dostawy ropy naftowej pozostają niezbędne do zaspokojenia potrzeb energetycznych państwa, które 90% surowca importuje z Bliskiego Wschodu. Dlatego też statki typu VLCC, przewożące ropę naftową, mają kluczowe znaczenie dla japońskiej gospodarki i by zminimalizować emisję gazów cieplarnianych wytwarzanych podczas transportu, przedsiębiorstwa żeglugowe rozważają przejście z paliw konwencjonalnych na paliwa nowej generacji, a także zainstalowanie sprzętu przyjaznego dla środowiska. Dotyczy to choćby systemów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Aby rozwiązać te problemy, firma Idemitsu Tanker zainicjowała utworzenie konsorcjum, wciągając do współpracy trzy inne firmy związane z żeglugą i przemysłem stoczniowym w celu zbadania optymalnych rozwiązań wykraczających dotąd poza możliwości każdego z przedsiębiorstw. Dotyczy to budowy zbiornikowców zdolnych do pokonywania Cieśniny Malakka, łącząca Morze Andamańskie z Morzem Południowochińskim. To główny szlak transportu ropy naftowej pomiędzy Japonią a Bliskim Wschodem.

Mając na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40% lub więcej w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami, stworzone w ten sposób konsorcjum w zamierzeniu połączy wiedzę specjalistyczną z odpowiednich dziedzin tych czterech firm. W ten sposób chcą zweryfikować dostępne na rynku rozwiązania, a następnie wybrać skuteczne paliwa nowej generacji oraz sprzęt przyjazne środowisku. Dopiero potem powstaną koncepcje koncepcje projektowe, z myślą o ostatecznym zbudowaniu i obsłudze statków VLCC.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.