• <
siemens_gamesa_2022

AI w porcie i na statku. Cyfryzacja portów bronią w walce z zatorami

03.10.2021 10:27 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki AI w porcie i na statku. Cyfryzacja portów bronią w walce z zatorami

Partnerzy portalu

AI w porcie i na statku. Cyfryzacja portów bronią w walce z zatorami - GospodarkaMorska.pl
Fot. pxfuels.com

Szereg wydarzeń, na czele z globalną pandemią koronawirusa, zatorami w chińskich portach czy też marcową blokadą Kanału Sueskiego uwydatniły znaczenie globalnego transportu morskiego. To właśnie transport morski jest kluczowym elementem globalnego łańcucha dostaw, zaś jednym z narzędzi walki z zatorami portowymi jest cyfryzacja portów.

Porty i terminale morskie należą do elementów przemysłu morskiego, które doświadczają poważnych zakłóceń z powodu pandemii. Ponieważ porty są kluczem do globalnego przemysłu żeglugowego, który obsługuje ponad 80 proc. wszystkich towarów w obrocie międzynarodowym, zatory i opóźnienia mają tam szerokie skutki uboczne.

Potrzeba cyfryzacji sektora morskiego, staje się dziś jeszcze ważniejsza, ze względu na zmieniające się wymagania globalnego handlu.

Statki stają się coraz większe, towary przemieszczają się szybciej, a kwestie geopolityczne stawiają nowe wyzwania przed portami na całym świecie. Branża morska idąc z duchem postępu, przyjmuje wiele nowych technologii, takich jak optymalizacja czy też wizualizacja przepływu ładunków, zaś w żegludze nastąpił gwałtowny rozwój cyfryzacji. Znaczenie rozwiązań cyfrowych stało się większe na skutek zatorów portowych, które unaoczniły potencjał cyfryzacji w łańcuchu dostaw.

Bądź pracowity, nie będziesz bity

Infrastruktura portowa nadaje się do zautomatyzowanej inspekcji, ponieważ obiekty te często znajdują się na terenie i podlegają kontroli operacyjnej i bezpieczeństwa przez władze portowe.

Dla przykładu porty stanowią obszar przemysłu morskiego, który jest w dużym stopniu wykluczony z tego postępu. Stanowią one kluczowe ogniwo globalnego łańcucha dostaw, a powszechny brak cyfryzacji w małych i średnich portach osłabia te globalne ścieżki.

Kluczową zmianą, która musi nastąpić, jest cyfryzacja operacji holowników, pilotów i statków serwisowych. Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji mogą zoptymalizować planowanie i zapewnić dostępność ludzi i zasobów wtedy i tam, gdzie są one potrzebne. Co więcej, narzędzia cyfrowe mogą szybko zmienić alokację zasobów, np. jeśli ETA statku ulegnie zmianie.


Korzyści, jakie oferuje oprogramowanie do optymalizacji i poprawy wydajności, które staje się coraz bardziej powszechne na statkach, umożliwiając im konkurencyjną działalność w sferze globalnej, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści. Wykorzystanie technologii bezzałogowej do zautomatyzowania rutynowych czynności stanowi wartość dodaną dla środowiska portowego poprzez poprawę bezpieczeństwa i obniżenie kosztów. Największe korzyści przynosi jednak automatyczne ostrzeganie zespołów zarządzających aktywami o kluczowych problemach w perspektywie krótkoterminowej i umożliwienia im monitorowanie długoterminowych trendów.

Doświadczenie pokazuje, że cyfryzacja może mieć znaczący wpływ na planowanie usług holowniczych i pilotażowych w sposób, który pomaga zwiększyć niezawodność czasu wypłynięcia lub przybycia statku. Dla przykładu, oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji wdrożone w indonezyjskim porcie Tanjung Priok, spowodowało zmniejszenie czasu oczekiwania na usługi żeglugowe skrócił się z 2,5 godziny do około 30 minut. Przykłady można mnożyć na wszystkich kontynentach, a liczba cyfrowych portów stale się powiększa.

Diabeł tkwi w szczegółach

Kiedy statek zawija do portu, należy podjąć szereg działań, aby zapewnić, że odpowiedni personel i zasoby znajdują się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Obejmuje to urządzenia do rozładunku ładunku, ale także usługi pilotażowe i holownicze. Dostawcy usług muszą również zaspokoić specyficzne potrzeby sporych transportowców, które nierzadko wymagają specjalistycznego sprzętu, kilku holowników, a czasami nawet obecności kilku doświadczonych pilotów.

Pomimo swojego znaczenia, tak zwana "pierwsza i ostatnia mila" podróży są słabym ogniwem w globalnym łańcuchu dostaw. W większości małych i średnich portów pozostaje to nierzadko procesem zarządzanym ręcznie na tablicach i arkuszach kalkulacyjnych, z usługami i aktualizacjami zapewnianymi przez rozmowy telefoniczne.

Takie podejście jest nie tylko nieefektywne, ale także pozostawia zarówno porty jak i dostawców usług podatnymi na zmiany czasu przybycia statków. Wiele elementów musi być przestawianych ręcznie, co nieuchronnie prowadzi do dalszych opóźnień w całym łańcuchu.

Zatrzymanie efektu domina będzie wymagało szczególnej uwagi. Nie tracąc z oczu zatorów w portach, musimy również zwrócić uwagę na poziom szczegółowy, gdzie pozornie niewielkie elementy w połączeniu ze sobą odgrywają decydującą rolę w ogólnym rozrachunku. Celem jest, aby statki mogły przybywać do portów i z nich wypływać tak szybko i skutecznie, jak to możliwe.

Konkluzje

Jak pokazała pandemia, nie ma już czegoś takiego jak kryzys lokalny. Zator w jednym porcie może wywoływać globalne konsekwencje. Dwa klucze do zakończenia reakcji łańcuchowych, które prowadzą do zatorów, to zdolność do wymiany informacji w całym łańcuchu oraz elastyczność w szybkim dostosowywaniu się do zakłóceń.

Przyjęcie rozwiązań cyfrowych przez jeden port może wydawać się kroplą w morzu, a samo w sobie nie rozwiąże wszystkich przyczyn leżących u podstaw zatorów w portach. Jednak porty na całym świecie powielają te lokalne zmiany, ponieważ pandemia uświadomiła kadrze zarządzającej znaczenie zastąpienia dotychczasowych procesów technologiami, które optymalizują zasoby portowe.

Dobrze funkcjonujący i szybko reagujący system zarządzania zależy w dużej mierze od wymiany danych, która umożliwia wszystkim zainteresowanym dzielenie się wspólną wiedzą o sytuacji i wiedzą o tym, co się dzieje. Jest to szczególnie ważne, gdy plany i prognozy zaczynają się zmieniać.

Problemy opóźnień czy też zatorów mogą być w dużej mierze zażegnane, jeśli statki i porty wspólnie i w sposób ciągły wdrażać nowe rozwiązania, a w konsekwencji podejmować działań łagodzące w przypadku wystąpienia zakłóceń. Stosowanie nowych technologii oraz odchodzenie od niekoniecznie efektywnych wieloletnich przyzwyczajeń stanowią kolejne kroki w kierunku postępu całego sektora morskiego.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.