• <
nauta_2024

Tureckie stocznie rozbiórkowe wykreślone z unijnej listy

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Tureckie stocznie rozbiórkowe wykreślone z unijnej listy

Partnerzy portalu

Tureckie stocznie rozbiórkowe wykreślone z unijnej listy - GospodarkaMorska.pl

Unijny wykaz stoczni, w których można legalnie złomować statki, zmniejszył się o dwie nazwy. UE wykreśliło ze spisu dwa zakłady z Turcji, ponieważ nie spełniały wymogów.

Stocznia złomowa Işıksan została skreślona przez Komisję Europejską między innymi przez to, że nie była w stanie potwierdzić, że proces złomowania statków bander krajów unijnych był zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Według informacji uzyskanych przez UE, statki te zostały przeniesione do innych stoczni w okolicy, które nie są ujęte w wykazie, by ominąć unijne przepisy.

Z kolei stocznia rozbiórkowa Simsekler została wykreślona z listy ze względów bezpieczeństwa – zakład nie spełnia odpowiednich wymogów, co doprowadziło do wypadków śmiertelnych w 2021 i 2022 roku.

Na europejskiej liście zakładów dopuszczonych do rozbiórki statków zarejestrowanych pod unijnymi banderami znajduje się łącznie 45 zakładów, z czego 38 z nich znajduje się w Europie (w krajach UE, Norwegii i Wielkiej Brytanii), 6 w Turcji i jedna w USA. Na listę dopisano Ship and Industrial Service Ltd. Z Bułgarii, przedłużono także termin wygaśnięcia wpisu dwóch innych zakładów – UAB Armar i Démonaval Recycling.

Choć – jak zaznacza Komisja Europejska – wskazane na liście 45 zakładów dysponuje mocami przerobowymi znacznie przekraczającymi popyt, to większość armatorów unijnych złomuje swoje jednostki w zakładach spoza listy. Jest to możliwe przez fakt, że statki te zarejestrowane są pod innymi banderami. W związku z tym poddawane są one rozbiórce głównie w Azji Południowej, m.in. w Bangladeszu, w warunkach szkodliwych dla środowiska i zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Innym sposobem na pominięcie unijnych przepisów i skorzystanie z usług o wiele tańszych stoczni złomowych jest sprzedaż leciwej jednostki jednemu z armatorów specjalizujących się w skupowaniu statków do rozbiórki.

Fot. Depositphotosetmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.