• <
nauta_2024

Lepsze perspektywy dla inwestycji tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2– 7.2024)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Lepsze perspektywy dla inwestycji tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2– 7.2024)

Partnerzy portalu

Ostatnie tygodnie to umiarkowana aktywność w zakresie inwestycji tonażowych, o czym informowały międzynarodowe źródła raportów brokerskich, w tym Golden Destiny. Nieco lepiej było na rynku złomowań, gdzie pojawiło się trochę więcej transakcji w porównaniu do poprzednich okresów. Działania inwestycyjne są odpowiedzią na aktualny i przewidywany stan rynku żeglugowego. Po okresie zastoju dla wielu segmentów żeglugi pojawiają się nowe perspektywy, a potrzeba wymiany flot również pod kątem restrykcyjnych wymagań ekologicznych będzie tylko te zmiany wzmacniać.

W naszej kolejnej odsłonie analiz wybranych segmentów żeglugi przekazujemy najświeższe informacje z rynków inwestycji tonażowych. Jakie były zatem trendy ostatniego okresu? Co oznaczają  one w przyszłości i z czego to wynika? O tym w naszej cyklicznej analizie.

Rynek drobnicowców wielozadaniowych

W tygodniu 2 nie odnotowano żadnych transakcji kupna – sprzedaży używanym tonażem. Doszło do jednego złomowania małej jednostki o nośności 3.556 ton. Nie odnotowano żadnych nowych zamówień. W tygodniu 3 nie odnotowano żadnych transakcji tonażem z tzw. drugiej ręki. Zezłomowano za to trzy jednostki o łącznej nośności 11.173 tony. Pojawiły się również trzy nowe zamówienia o łącznym DWT na poziomie 24.630. Tydzień 4 to jedna transakcja używanym drobnicowcem wielozadaniowym i dwa złomowania tego typów statków o łącznej nośności 39,722 ton. Nie odnotowano żadnych nowych zamówień. W tygodniu 5 doszło do jednej transakcji kupna – sprzedaży używanego drobnicowca wielozadaniowego o wartości 3.5 mln USD. Była to jednostka Kintoki o DWT 16.371 wybudowana w 2010 roku w Chinach. Statek posiada dwa dźwigi o nośności 20 ton każdy. W międzyczasie nie było żadnych złomowań, ani też nowych zamówień. Tydzień 6 to brak aktywności w obrocie używanym tonażem oraz dwa złomowania tonażu o łącznym DWT na poziomie 25.597.  Tydzień 6 to również informacja o trzech nowych zamówieniach małych drobnicowców wielozadaniowych o łącznym DWT na poziomie 11.070. Tydzień 7 to całkowity brak jakiejkolwiek aktywności w inwestycjach w ten typ tonażu. Nie zanotowano również żadnej aktywności recyklingowej.

Rynek statków kontenerowych

Tydzień 2 to zaledwie jedna transakcja używanym kontenerowcem o wartości 14 mln USD. Odnotowano również dwa złomowania o całkowitym DWT 67.835. Jednocześnie w tym samym czasie zanotowano 6 nowych zamówień o łącznym DWT 300.000 i wartości 408 mln USD. W tygodniu 3 doszło do dwóch transakcji używanymi kontenerowcami. Na rynku pojawiła się również informacja
o 2 złomowaniach tonażu o łącznym DWT na poziomie 34.483. Doszło również do dwóch nowych zamówień o łącznym DWT na poziomie 28.000. Tydzień 4 to dwie transakcje używanymi kontenerowcami o łącznej wartości 12.5 mln USD, a także trzy złomowania o łącznym DWT na poziomie  76.107. Nie odnotowano żadnych nowych zamówień. W tygodniu 5 doszło do zaledwie jednej transakcji kupna – sprzedaży używanego kontenerowca  o wartości 8 mln USD. Chodziło o jednostkę Wan Hai 305 o nośności 30.246 ton wybudowanej  w 2002 roku w Japonii. Jednostka posiada pojemność TEU na poziomie 2.496. Nie odnotowano żadnych złomowań. Pojawiło się za to jedno nowe zamówienie dużej jednostki o nośności 225 tys. ton oraz wartości 239,9 mln USD. Tydzień 6 to tylko jedna transakcja kupna – sprzedaży używanego kontenerowca, a także jedno odnotowane złomowanie. W tygodniu 7 doszło do zaledwie jednej transakcji używanym kontenerowcem. Nie odnotowano żadnych złomowań. Nie było również żadnych nowych zamówień.

Radosław Marciniak

Fot. Depositphotos

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.