• <
BOTA_2023

Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) pod kontrolą – aplikacja PRS

16.11.2020 15:28 Źródło: PRS
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) pod kontrolą – aplikacja PRS

Partnerzy portalu

Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) pod kontrolą – aplikacja PRS  - GospodarkaMorska.pl
fot. domena publiczna

PRS przypomina, iż z dniem 31.12.2020 wchodzi w życie kolejna część Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków. Nakłada ona na statki państw Unii Europejskiej lub statki operujące na jej obszarze obowiązek posiadania na burcie zweryfikowanej części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych (IHM) oraz wystawionego na tej podstawie świadectwa inwentaryzacji / zaświadczenia o zgodności.

Wymóg ten dotyczy statków:

- o pojemności brutto większej lub równej 500 GT,
- podnoszących banderę państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego, wpływających do portu lub na kotwicowisko państwa członkowskiego UE.

Obowiązek przygotowania Wykazu (IHM) spoczywa na armatorach jednostek, a weryfikacji dokonuje jednostka uznana przez odpowiednią administrację.

Pragnąc wesprzeć klientów w dostosowaniu się do ww. wymagań PRS przygotował dedykowaną aplikację do tworzenia i wysyłki Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, część I. Dostęp do aplikacji przygotowywany jest dla wszystkich klientów wraz z podpisaniem umowy na weryfikację IHM.

Aplikacja PRS umożliwia wygodne i szybkie wprowadzenie danych niezbędnych do opracowania IHM. Gotowe formularze do wypełnienia ułatwiają przygotowanie Wykazów i późniejsze zarządzanie nimi. Armator przekazuje dane w sposób uporządkowany i w zakresie wymaganym prawem - w jednym miejscu zebrane są wszystkie niezbędne informacje. Dodając poszczególne jednostki tworzona jest kompleksowa baza danych w zakresie dokumentacji związanej z IHM. Dzięki aplikacji proces weryfikacji IHM jest znacznie krótszy, a postępowanie zgodnie z jej wskazówkami zapewnia przygotowanie kompletnego IHM zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia, wytycznych IMO oraz Konwencji z Hongkongu.

Dla Wykazów przesłanych poprzez naszą Aplikację oferujemy szybszą weryfikację z gwarancją dotrzymania terminu określonego w Rozporządzeniu. Uporządkowana i wyczerpująca informacja ułatwia identyfikację materiałów niebezpiecznych na statku przez inspektora i pozwala na skrócenie czasu inspekcji PRS – w dobie pandemii COVID-19 kontakty osobiste są nierekomendowane, a jeśli już musi do nich dojść – zadbajmy wspólnie, by były jak najkrótsze i jak najbezpieczniejsze.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykazów i weryfikacji IHM można otrzymać pod adresem: recycling@prs.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.