• <
nauta_2024

Innowacyjna pływająca platforma dokująca zostanie zbudowana pod nadzorem PRS

03.11.2020 10:46 Źródło: PRS
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Innowacyjna pływająca platforma dokująca zostanie zbudowana pod nadzorem PRS

Partnerzy portalu

Innowacyjna pływająca platforma dokująca zostanie zbudowana pod nadzorem PRS - GospodarkaMorska.pl
fot. ALKOR

29 września br. PRS podpisał ze stocznią Alkor Sp. Z o.o. umowę na nadzór nad budową innowacyjnej pływającej platformy dokującej, która będzie umożliwiała transport wielkogabarytowych konstrukcji z lądu na wodę i z wody na ląd. PRS będzie zatwierdzał dokumentację techniczną oraz nadzorował budowę.

Wymiary jednostki
: długość całkowita: 69,25 m, szerokość 30,25 m, wysokość boczna: 13,00 m, zanurzenie projektowe / maksymalne: dok 11,00 m, ponton 4,70 m.

Platforma powstanie w ramach projektu konsorcjum firm Alkor Sp. z o.o. i Safe Co. Ltd. Sp. z o.o. pod nazwą: „Opracowanie i demonstracja zunifikowanej technologii przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającymi urządzeniami dokującymi lub transportowymi, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych”.

W ramach projektu realizowanego przez konsorcjum firm Alkor Sp. z o.o. oraz Safe Co. LTD. Sp. z o.o. zostanie opracowana i zademonstrowana zunifikowana technologia przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającą platformą dokującą, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych. Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach jako prace rozwojowe. W etapie pierwszym zostaną zrealizowane prace projektowe a w dwóch pozostałych etapach eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt będzie realizowany przez Konsorcjantów posiadających komplementarne kompetencje i duże doświadczenie w branży stoczniowej. Zespół B+R składa się również z naukowców wywodzących się z Politechniki Gdańskiej oraz podwykonawcy dysponującego doświadczoną kadrą naukowo-techniczną. W wyniku realizacji projektu Konsorcjanci wprowadzą na rynek innowacyjną usługę przemieszczania wielkogabarytowych konstrukcji z lądu na wodę i z wody na ląd. Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu pozycji konkurencyjnej Konsorcjantów oraz rozwoju polskiego sektora stoczniowego.

 Rezultatem projektu będzie m.in.:

- Innowacyjna pływająca platforma dokująca umożliwiająca transport wielkogabarytowych konstrukcji z lądu na wodę i z wody na ląd.
- Wzrost bezpieczeństwa procesów przesuwania ładunku na lądzie dzięki zastosowaniu rozwiązań zapewniających wysoką manewrowość na nierównym terenie.
- Zapewnienie wykonywania transportu ciężkich konstrukcji z lądu na wodę oraz z wody na ląd na nabrzeżach o niskiej dopuszczalnej obciążalności.
- Skrócenie czasu wykonywania operacji dokowania/wydokowania jednostek.
- Implementacja w firmach Konsorcjum zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych przy wykorzystaniu oprogramowaniu służącego do planowania, wyceny, sterowania i kontroli bezpieczeństwa procesu przemieszczania konstrukcji.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Szczegóły projektu na stronie: alkor.pl

Tagi:
alkor, dok

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.